Archive for Sierpień, 2016

Attyla, wódź Hunów, czarna postać historii

Obserwując zagrożenia, które niesiedzisiejszyświat, mającświadomość tego,że za wschodniągranicąginąludzie, odczuwając niepokój dotyczący naszej normalnej, codziennej egzystencji, podświadomie szuka…

Źródło: Attyla, wódź Hunów, czarna postać historii