Archive for Styczeń, 2016

High Frequencies Are Coming To Earth – Be Aware Of The Side Effects

New Beginnings Guatemala

iagesby Edith Boyer-Telmer

Dear Friends,
over the last few days a lot of people in my personal surrounding have been feeling sick or kind of  unbalanced and stronger effected by other peoples energies than usually. It took me a moment to realize, that even the strongest energy worker and transformer I know, seam to have trouble digesting all the intensity that the universe is firing at us right now. Like reported in my post from yesterday, today is the day when the Comet Catlina is closest to the earth, before making its way out of our solar system. Our Light Bodies are celebrating as they are ahead of our integration, and so the human psyche, physical and energetic body can have trouble to take it all in.
Many people have used the amazing collective frequency upgrades of the last weeks, to do some inner healing, letting go and forgiveness work

View original post 1 011 słów więcej


Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską – RP z gwiazdą Dawida w tle

Źródło: Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską – RP z gwiazdą Dawida w tle


Państwo Polskie z rządzącą mniejszością żydowską – RP z gwiazdą Dawida w tle

forum emjot

Nie możemy wspólnie z Żydami udawać, że budujemy razem z nimi Państwo Polskie i dobrobyt w znakomitej większości katolickiego Narodu, gdy w rzeczywistości trwa proces dokładnie odwrotny.

Żydowska mniejszość w Polsce ukry- wająca się przeważnie pod polsko brzmiącymi nazwiskami, stanowiąca ok. 2,5% ludności Polski, choć nie istnieją oficjalne dane potwierdzające tę liczbę i może być ona większa, ma na swoim sumieniu dwukrotną w wciągu ostatnich 50 lat kradzież majątku Polaków.

Po 1945 r. żydowsko-komunistyczna władza upaństwowiła prywatne majątki polskie, po 1989 r. żydowskie rządy w Polsce patronowały rozkradaniu majątku produkcyjnego, finansowo-banko- wego, komunalnego – wypracowanego przez Naród Polski oraz patronowała i patronuje wyprzedaży polskiej ziemi.

Są i inne żydowskie zbrodnie na Polskim Narodzie.

  • Komuniści żydowscy z ZSRR ponoszą odpowiedzialność za wymordowanie po 01.09.1939 r. jeńców wojennych i polskiej inteligencji w Katyniu, w Miednoje, w Ostaszkowie, w Charkowie, w Starobielsku, w Kozielsku – to zemsta za udaremnienie rozlania się w 1920…

View original post 1 561 słów więcej