Archive for Grudzień, 2015

Aktualizacja o kamieniu Czintamani

WIELKIE PRZEBUDZENIE

 .

Kobra, 8 grudnia 2015

Od kiedywydałemintelokamieniuCzintamani (Cintamani), wielekawałkówtego świętegokamieniatrafiłow ręcededykowanychpracowników i wojowników Światła, które posłużą jakonadajnikienergiikompresjiprzełomuw czasieWydarzenia:


Wybranekawałki
kamienia Czintamani  umieszczono wkilkudziesięciunajważniejszychkluczowych punktachsieci wirów planetarnejsieci energetycznejdo stabilizacjiprocesu transformacjiw kierunkuWydarzenia.Tasieć energetycznaCzintamaniwokół planetyjest już prawiezakończona.

StaraTybetańskaprzepowiedniamówi, żenadejdzie czas, gdy Król Świata wyłoni sięz wojskiemze swoichpodziemnychkrólestw, aby pokonaćsiły ciemnościizapoczątkowaćnadejścieZłotego WiekuTen czas jestteraz.  Kamień Czintamani  będzie odgrywać kluczowąrolę w tym procesie:

http://www.bibliotecapleyades.net/sociopolitica/sociopol_shambahla11.htm

Kamień Cintamani jestemanacjączystegoŚwiatła ijest zewnętrznymprzejawemczystościnaszejDuszy:
 .

http://gadal-catharisme.org/origin-the-stone_9_96_en.htm

.

Ostatnio,ograniczonailość kamieni Czintamaniumieszczono naStratoProbe4, pojeździe blisko-przestrzennym, który został…

View original post 249 słów więcej