Archive for Listopad, 2014

Let go of any sense of guilt or shame.

Johnsmallman's Blog

Saul Audio Blog for Tuesday November 18th

The Oneness of ALL that exists is the Truth that all must come to an awareness of, and that truth (small “t” because at the moment it tends to be a scientific kind of awareness, a logical awareness uncovered by intellectual effort, and not yet a knowing that comes from your hearts, although that knowing is always available to you because it resides eternally within you.) is beginning to flow into the collective awareness.  It is as though a glacier had started to melt, and as it does so its contents spread out everywhere, soaking all in its path.  And, of course, you are all in its path.  Awareness is flowing and growing all across the world, it cannot remain unknown any longer, it can only be denied.

Nearly all of you, due to the suffering and betrayal that you have experienced over…

View original post 1 006 słów więcej


Symbolika OUN-UPA: ekspertyza prof. Grotta

Dziennik gajowego Maruchy

Prof. zw. dr hab. Bogumił Grott
emerytowany profesor UJ
ul. Zamoyskiego 76 m 5
30-523 Kraków
bogumilgrott@interia.pl

Prokuratura Rejonowa w Przemyślu
Przemyśl, ul. Waygarta 8

Ekspertyza w kwestii posługiwania się symbolika OUN-UPA – w postaci flagi czarno-czerwonej na obszarze Państwa polskiego

View original post 1 381 słów więcej


Dyktat marginesu demokracji

Dziennik gajowego Maruchy

Współcześnie słowo „demokracja” jest już pozbawione jakiegokolwiek faktycznego znaczenia. Rządy ludu w niektórych ze starożytnych greckich polis to jedynie temat historii w szkole gimnazjalnej, a idea Arystotelesa stanowi jeno przedmiot rozważań dla nielicznych już dzisiaj prawdziwych filozofów.

Wiele miejsca na pergaminach poświęcono temu, by demokracja dla przyszłych pokoleń stanowić mogła sprawiedliwy system i aby nikt też nie był z tego systemu wykluczony. Zdawać by się mogło, iż idea ta, jak wiele jej podobnych, ze szczytnych pobudek stworzona została i gdyby tylko nie ułomność ludzka, to faktycznie tamte rozważania i ostrzeżenia byłyby dziś wszystkim znane.

View original post 1 005 słów więcej