Archive for Luty, 2014

KEENAN UPDATE for Feb. 25: We’re Mad As Hell and We’re Not Gonna Take It Any More! [video]

Starship Earth: The Big Picture

More intel from Neil.  He’s spreading the Truth on pretty thick these days.

And people were asking why Jean Haines was unaware of Neil’s new site. I guess it was a surprise. Now they have added mention of Jean so it clarifies that Neil’s new site is really Neil’s site and why it’s here, as well as acknowledging Jean’s loyal service to the Light.  ~ BP

Video Highlights

  • The recent flooding of England, Wales and Ireland is the work of HAARP.
  • After the cabal located the pulsing frequencies of the super-volcano under Yellowstone Park they stopped heating it up, demonstrating they could erupt it.
  • Cabal puppet/clown John Kerry is threatening people who are in a position to threaten back.  He went to Indonesia begging for money and when refused, he threatened that he could put Indonesia under water if his demands are not met.
  • We are under attack by land…

View original post 933 słowa więcej

Reklamy

Inner Body Vibrations, Ear Ringing & Head Pains


Order Bandery *Dom Dawida*

Konwent Narodowy Polski

Jacyniuk znamienity żyd

WSPARCIE MAJDANU jako KROK do ODRODZENIA SYJONIZMU” !!!

*****

I oto spotkały się dwie samotności. Wrośnięci w ziemię na kijowskim euromajdanie następcy Bandery i Szuchewycza otrzymali dawkę wsparcia moralnego z…Izraela. Podtrzymał duchowo ukraińskich „braci w intelekcie” tameczny „Dom Dawida”, to znaczy „Żydowski Ruch Narodowy Eretz-Israel”.

Na stronie tej interesującej organizacji zamieszczony jest artykuł aktywisty „Domu Dawida”, Garika Mazora, zatytułowany: ”WSPARCIE MAJDANU jako KROK do ODRODZENIA SYJONIZMU”.

W opinii Mazora;

wydarzenia Majdanu i protesty społeczne, jak by nie wysilali się prorosyjscy imperialni krzykacze-propagandyści, stały się rzeczywistą, polityczną przeszkodą dla kremlowskiego szowinizmu będącego na drodze do zniszczenia narodowej niezależności ukraińskiego narodu i w rzeczywistości przekształcenia Ukrainy w satelitę (tak jest w tekście pismaka Mazora-aut.) Moskwy.

Wydawałoby się, że kto z rozumnych ludzi może występować przeciwko narodowi, dążącemu do pełnego wyzwolenia od cudzoziemskiego wpływu i wiekowej okupacji. Tym nie mniej, tajnych…

View original post 369 słów więcej