Archive for Październik, 2013

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/10/31/transformation-of-old-paradigm-connectors-occurs-rapidly-at-this-time/

Transformacja „złączy starego paradygmatu” pojawia się szybko w tym czasie.

Ludzkie-Istoty powinny uwolnić „paradygmat oszczędzania”.

Aktualne energetyki (i wspieranie Wyższych siatek) będą współgrały tylko ze złączami Nowego Paradygmatu.

„Stare paradygmaty” nie są już opcją dla mieszkańców Gaja.

Ci, próbujący pozostać na poziomie „złączy starego paradygmatu” zostaną usunięci ze wszystkich linii czasowych „Nowego Paradygmatu”.

Ci, otwarci do transformacji będą kierowani do wybranych ścieżek ratowniczych, dostępnych na krótki czas.

„Środki chłodzące” są obecne na Gai i są dostępne dla wszystkich Ludzkich-Istot na życzenie.


Transformation of „Old Paradigm Connectors” Occurs Rapidly at this Time…

GaiaPortal

gaia_energy1Transformation of „old paradigm connectors” occurs rapidly at this time.

Hue-Beings are advised to release the „saving paradigm”.

Current energetics (and supporting Higher grids) align only with New Paradigm connectors.

„Old paradigms” are no longer an option for Gaia residents.

Those attempting to remain at „old paradigm connector” level will be removed from all „New Paradigm” timelines.

Those open to transformation will be guided to selected rescue paths, available for a short time.

„Cooling agents” are now present with Gala and are available to all Hue-Beings upon request.

View original post


✈ Zdjęcie, które demaskuje i oskarża ☚◙◙◙◙ polecam

„To zdjęcie przejdzie do historii. Także historii psychologii, bo pokazuje jak wiele może odkryć mowa ciała i spojrzenie w oczy” 

View original post 388 słów więcej