Archive for Lipiec, 2013

Méline Lafont ~ My Higher Self of Source: Elohim of Light ~ Source and Descending


Brama Lwa 2013

WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

 

934032_412535615510985_259471674_n

 

Ukochana Rodzino Światła, przychodzimy do was w tym inspirującym i burzliwym czasie na planecie Ziemi. Po przejściu portalu roku 2012 Ziemia w dalszym ciągu wchodzi w nowe wzory i nowe sposoby istnienia. Pokolenie indygo wychodzi na czoło, aby wypełnić swą misję polegającą na zburzeniu starych systemów i zrobieniu miejsca na to, co Nowe! Pojawia się głębokie pragnienie pokoju, wspólnoty i wolności, i to właśnie manifestuje się teraz na Ziemi. Praca, która została wykonana w przeszłości na wyższych planach po to, by stworzyć pokój i harmonię, zaczyna się teraz manifestować w formie fizycznej jako przemiana na Ziemi.

Ten okres od wiosennej równonocy w marcu 2013 do lata na półkuli północnej i dalej był okresem chaosu i zamętu. Energia indygo wyłoniła się w takich krajach jak Turcja i Brazylia, a ci, którzy tam rządzą, wciąż nie rozumieją w pełni natury tych protestów i wyzwań. Wciąż myślą oni i reagują w…

View original post 1 175 słów więcej


Magatha from Agartha ~ The Global Ascension and integration that awaits you all ~ As channeled by Méline Lafont


GaiaPortal 20 lipca 2013r. – Występuje synchronizacja wszystkich uczestników na wszystkich poziomach przestrzennych.

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/07/20/synchronizing-of-all-participants-on-all-dimensional-levels-occurs/

Synchronizing of all  participants on all dimensional levels occurs, as participant group consciousness has risen sufficiently to support such synchronization.

Transformational energetics are fully activated for those requiring such in the next few days of the time domain.

All Hue Beings are currently aligned with Gaia ascension transformation pathways.

Ready to proceed…

 

Synchronizacja wszystkich uczestników na wszystkich poziomach przestrzennych występuje, ponieważ świadomość grupowa uczestników wzrosła na tyle, aby wspierać taką synchronizację.

Energie transformacyjne zostaną w pełni aktywowane dla tych, którzy tego wymagają, w ciągu najbliższych kilku dni dziedziny czasu.

Cała Paleta (Istoty Wszelakiej Barwy) Istot jest obecnie dostosowywana do transformacyjnych ścieżek wznoszenia Gai.

Czy jestes gotowy, aby kontynuować …

 


Synchronizing of All Participants on All Dimensional Levels Occurs

GaiaPortal

gaia_energy1Synchronizing of all  participants on all dimensional levels occurs, as participant group consciousness has risen sufficiently to support such synchronization.

Transformational energetics are fully activated for those requiring such in the next few days of the time domain.

All Hue Beings are currently aligned with Gaia ascension transformation pathways.

Ready to proceed…

View original post


GaiaPortal 18 lipca 2013r. – Energetyczne sprzężenie i zakończenie połączeń portalu Gai w pełni operacyjnej 5-7D siatki planetarnej jest w procesie w tej chwili Teraz.

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/07/18/finalization-of-gaia-portal-connections-into-fully-operational-5-7d-planetary-grid-are-in-process-at-this-now-moment/

Energetic couplings and finalization of Gaia portal connections into fully operational 5-7D planetary grid are in process at this now moment.

Such connections and couplings have been designed for New Paradigm multi-dimensional manifestations and will be experienced by multiple Light-aware and non-Light-aware beings, across planetary surface, as well as throughout Inner Gaia realms.

What some might term “mass awakenings” will occur in due time, yet for each individual human unit will manifest appropriately for their individual consciousness level.

The “Might of the Light” will be seen at individual and “mass” levels, and will not be deniable.

Individual and “mass” Higher D strengthening is experienced at this time, whether fully aware or not.

“Explosions of Light” are here… Now.

 

Energetyczne sprzężenie i zakończenie połączeń portalu Gai w pełni operacyjnej 5-7D siatki planetarnej jest w procesie w tej chwili Teraz.

Takie połączenia i sprzężenia zostały zaprojektowane dla nowego paradygmatu wielowymiarowych manifestacji i będzie doświadczane przez wielu Świetlanie-świadomych i nie-Świetlanie-świadome istoty, na całej powierzchni planety, a także w całej sferze wewnętrznej Gai.

Co poniektórzy mogą stwierdzić „przebudzenie mas” pojawiające się w odpowiednim czasie, jednakże dla każdej osobnej ludzkiej jednostki zamanifestuje się ono odpowiednio do poziomu jej świadomości.

„Potęgę Światła” będzie można zobaczyć na jednostkowym i „masowym” poziomie, i nie będzie to do zakwestionowania.

Indywidualne i „masowe” Wyższe D wzmocnienie jest doświadczane w tej chwili, czy w pełni świadomie, czy też nie.

„Wybuchy Światła” są tutaj … Teraz.

 


Finalization of Gaia Portal Connections into Fully Operational 5-7D Planetary Grid is in Process at this Now Moment

GaiaPortal

gaia_energy1Energetic couplings and finalization of Gaia portal connections into fully operational 5-7D planetary grid are in process at this now moment.

Such connections and couplings have been designed for New Paradigm multi-dimensional manifestations and will be experienced by multiple Light-aware and non-Light-aware beings, across planetary surface, as well as throughout Inner Gaia realms.

What some might term „mass awakenings” will occur in due time, yet for each individual human unit will manifest appropriately for their individual consciousness level.

The „Might of the Light” will be seen at individual and „mass” levels, and will not be deniable.

Individual and „mass” Higher D strengthening is experienced at this time, whether fully aware or not.

„Explosions of Light” are here… Now.

View original post


Premier namawia mieszkańców stolicy, by nie poszli na referendum ws. odwołania Gronkiewicz-Waltz ☚☚☚ !!!

Klęska w stolicy byłaby dla PO nieporównywalnie większym ciosem niż niedawna przegrana w Elblągu. 

View original post 453 słowa więcej


Latest Crop Circles; July 2013 & Orbs Creating Them [video]


WYDARZENIE / THE EVENT

The EVENT

http://financial.prepareforchange.net/2013/07/04/the-event/

Earth and the inhabitants have been in 25,000 years of imprisonment and quarantine (black hole).  We have been controlled and manipulated by the dark side – or as we call them, The Cabal.  We are now to exit the black hole after 25,000 years of prison.  Our planet is the last one in the galaxy to be liberated. This exit is the EVENT HORIZON, or THE EVENT.

THE EVENT will be a moment of breakthrough for the planet
which will be physical and non physical.

On the non physical plane there will be a big wave or flash of Divine energy and light coming from the Galactic Central sun going towards the surface of the planet. (The galactic central sun is an object in the Sagittarius constellation.)  It will be a flash or special kind of light from the Sun that permeates the earth and humanity.  It will calm humanity in the light of love energy and end duality.  It’s a magnificent energy not seen or felt before on earth.   Everyone on earth will feel and know something has happened.  It will be a surprise as to when it will happen, even for us.  It’s never happened before.  It will not be a major shock event, it will be a positive event.

On the physical plane there will be.

 1. The arrest of the Cabal (already started)
 2. The res-set of the Financial Systems
 3. Disclosure – the release of Hidden truth/events including ET information
 4. The beginning of a new fair financial system with prosperity funds for all.
 5. NEW Government/Political system, Education system, Health care system,  History lessons, etc. etc.
 6. Awakening of humanity slowly and gradually to the existence of positive non-terrestrial races and our galactic connections.
 7. Introduction of new advanced technology.
 8. The release of spiritual growth and healing for every human being on the planet.
 9. There is much, much more to look forward to.

What Can You Do “Before the EVENT”

We are about to enjoy both a non-violent liberation of the planet along with a bright and beautiful future for ALL of humanity.

Since we do not know the exact day, month, or year of the event (it will be soon), it would be wise to follow a few simple rules of precaution:

 1. Keep an extra 2 weeks of food on hand starting now.
 2. Make sure you and your loved ones have an up to date supply of any medicines that might be required.
 3. Keep extra cash hidden away at your home.
 4. Gas up your vehicle when the tank is ½ empty.
 5. Stay in touch with this website for updates.
 6. Educate yourself, friends and family members.
 7. Join one of the 6 task force areas – on this web-site and assist in the liberation of our beautiful planet.
 8. Get together in groups each Sunday and do the Planetary Liberation Meditation and focus on bringing in The Divine Goddess Energy.  Info on www.2012Portal.blogspot.com

What to expect Financially “AFTER The EVENT”

Vision for New Financial System – Transition  from the Old Financial  System to the New Financial System.

The current Financial System is malfunctioning and is being replaced with a new financial system.  Do not panic.  This is a good thing.  Your needs will be provided for.  As with any major change, the first few days are always the most confusing.  Since all major TV networks, Internet, newspapers, and radio stations will be broadcasting quality information about The EVENT you can expect to become more and more comfortable as the day moves along.  Below are instructions for the first 14 day

       Day 1 – within minutes of THE EVENT  happening
(The Divine Galactic energy pulse).

 1. All banks will temporarily close – no access to banks for 3-7 days (up to 14 days).
 2. All credit cards and ATM machines will be temporarily disabled (up to 14 days).

The reason for this is to cut off access of funds to the illegal owners of the central banks around the world, known as The Cabal.

Most businesses will be encouraged to stay open, and continue to accept cash and checks as they would in their normal course of doing business. Checks will clear as soon as the banks reopen. (1-2 weeks after THE EVENT).

EVENT Voucher TemplateIf you do not have access to cash, and are in need of basic necessities which cannot be accessed through friends, family,  community or emergency services, a voucher system will be set up in order to pay for goods and services.

This is not free money. This is basically a loan to you for up to $1000. which may be used from the day of the event for food, medicines & necessities until such time that the banks re-open. After that they become null and void, and you will be charged for the amount used.  Businesses will be compensated for legitimate vouchers which they then can process through any bank. Those people who elect to use vouchers to purchase goods and services will be responsible for re-payment either through their bank, or as an offset against future earnings/compensations.

Day 2 – 14+

 • All currencies will still be alive
 • There will be a financial re-evaluation after the Event
 • There will be transparency accounting with banks that reopen.
 • Interest charges will stop.
 • Fractional banking will cease.
 • The IRS will be dismantled immediately.
 • All Banks with strong ties to The Cabal will be bankrupt.
 • The Federal Reserve will be dismantled immediately.
 • All debts will not be forgiven, meaning if you used credit cards to buy goods thinking your debts were forgiven, that will not be acceptable.
 • Food, shelter, and technology will be available for everyone.
 • No gold will be traded on the open market.
 • There will be no more homeless people.
 • There will be no more stock market.
 • Money in bank accounts will be frozen from reset to the new bank system (3-14 days).  If funds were acquired legally, then the money will be kept.
 • The Cabal’s money is illegal and will be seized.

More Future Details to The Changes for The New Society:

 • The only tax will be 14% on new items purchased.
 • Humanitarianism will reign.
 • New technology will be released but electricity grids will be kept going through the conversion.
 • Everyone will receive $100,000 from collateral accounts.
 • Debts up to $100,000 will be forgiven.  If over that amount, it will be analyzed.  Real outstanding debt will be taken from that amount or if not enough, you will be advised to go into bankruptcy.
 • All countries debts will be forgiven.
 • Mortgages will be cancelled out.
 • Retirement accounts will be preserved.
 • Social security/retirement/health care will be changed; free health insurance will be provided for a new, advanced medical system.
 • The average work week will be 3-4 hours a day, 5 days a week.
 • Production costs will decrease.
 • All legal contracts will be respected.
 • The police force will be restructured for protection, not money collectors.
 • Common law will be respected – not distorted.
 • Most credit card debt will be cancelled.
 • Speculation will not be tolerated, and you can not rack up your credit cards now, expecting them to be cancelled out later without being on the hook. There is financial tracking.
 • Congress will close at reset.  (Goes for all countries)
 • Most of Congress (U.S.) will be disbanded.
 • There will be new elections for Congress (All governments worldwide) within 4 months of RESET.
 • Monsanto, the corrupt part of Microsoft, will be bankrupt immediately.  Same for other corrupt companies.
 • Most prisoners will be released and receive psychological counseling and training because they were forced to do things due to life conditions.  Many will be released because they are innocent.
 • CIA operated drug trade will cease, and drastic restructuring will be needed.
 • When we are all fully ‘healed,’ we will stop eating meat (animals will be appreciated for what they are).
 • There will still be bankruptcies.
 • We won’t be able to have factories in China any longer.
 • Most Companies will keep operating.
 • Companies will buy back shares and give investors back their money.
 • The Resistance will help and advise.
 • The electrical grid will be in tact, however when The Cabal goes down, we may have darkness for short intervals.

See www.2012Portal.blogspot.com and www.galacticconnection.com for more details of Cobra and his New Society Information.

Financial life after the “EVENT” will be vastly improved now that the bonds of debt illegally imposed by The Cabal are removed. Every person on the planet will have funds available for improving their lives.

For Further Study:  

http://www.theamericandreamfilm.com/index.php

 

WYDARZENIE

http://financial.prepareforchange.net/2013/07/04/the-event/

Ziemia i jej mieszkańcy byli od 25.000 lat pozbawieni wolności i przebywali w stanie ciagłej kwarantanny (czarnej dziury). Byliśmy kontrolowani i manipulowani przez ciemną stronę – lub może lepiej, przez Kabal. Teraz wychodzimy z czarnej dziury po 25.000 lat więzienia. Nasza planeta jest ostatnią wyzwalaną w galaktyce. To wyjście jest HORYZONTEM ZDARZEŃ lub WYDARZENIEM.

WYDARZENIE to będzie przełomowym momentem dla naszej planety, który będzie fizyczny i nie fizyczny.

Na nie fizycznej płaszczyźnie będzie wielka fala lub błysk Boskiej energii i światła pochodzącego z Centralnego Słońca Galaktyki ku powierzchni planety. (Galaktyczny centralne słońce jest obiektem w konstelacji Strzelca.) To będzie błysk lub specjalny rodzaj światła od strony Słońca, które przeniknie ziemię i ludzkość. Wyciszy on ludzkość w świetle i energii miłości oraz końca dwoistości. Ta wspaniała energia nigdy dotąd nie była widziana i odczuta na ziemi. Każdy człowiek na ziemi odczuje i będzie wiedział, że coś się swydarzyło. Będzie to niespodzianka, kiedy się wydarzy, nawet dla nas. Nigdy wcześniej się to nie zdarzyło. Nie będzie to wielkie szokujące wydarzenie, będzie to pozytywne wydarzenie.

Na płaszczyźnie fizycznej będzie.

1. Aresztowanie Kabala (już rozpoczęte)
2. Przestawienie systemów finansowych
3. Ujawnienie – uwolnienie Ukrytej prawdy/ / Wydarzeń w tym informacji związanych z UFO

    4. Początek nowego sprawiedliwego systemu finansowego z funduszami dobrobytu dla wszystkich.
5. Nowy Rząd / Polityczny system, System Edukacji, system Opieki zdrowotnej, lekcje Histori, itp. itd.
6. Przebudzenie ludzkości powoli i stopniowo do istnienia pozytywnych, innych niż ziemskich ras i naszych powiązań galaktycznych.
7. Wprowadzenie nowych zaawansowanych technologii.
8. Uwolnienie rozwoju i uzdrawiania duchowego dla każdego człowieka na tej planecie.
9. Jest znacznie więcej niż możemy oczekiwać.

Co możesz zrobić „Przed WYDARZENIEM”

Mamy zamiar cieszyć się zarówno wyzwoleniem planety bez przemocy oraz jasną i piękną przyszłością całej ludzkości.

Ponieważ nie znamy dokładnego dnia, miesiąca i roku wydarzenia (będzie wkrótce), jest mądrze przestrzegać kilku prostych zasad ostrożności:

1. Przechowuj zapasy żywności potrzebnej na 2 tygodnie zaczynając od teraz.
2. Upewnij się, że ty i twoi bliscy macie wystarczającą ilość jakichkolwiek leków, które mogą być konieczne.
3. Zachowaj dodatkową gotówkę ukrytą w domu.
4. Dotankuj pojazd, gdy zbiornik jest w połowie pusty.
5. Bądź w kontakcie z tą witryną, aby być na bieżąco z informacjami.
6. Edukuj siebie, przyjaciół i członków rodziny.
7. Dołącz do jednej z 6 obszarów Grup Roboczych – na tej stronie internetowej i pomóż w wyzwoleniu naszej pięknej planety.
8. Zbierajcie się w grupach w każdą niedzielę i kontunuujcie Medytację Wyzwolenia planetarnego oraz skupcie się na wniesieniu Boskiej energii Bogini.

Informacje na http://www.2012Portal.blogspot.com

Czego się spodziewać Finansowo „PO WYDARZENIU”

Wizja nowego Systemu Finansowego – Przejście ze starego systemu finansowego na nowy system finansowy.

Obecny system finansowy jest uszkodzony i będzie zastąpiony nowym systemem finansowym. Nie panikuj. To jest dobra rzecz. Twoje potrzeby zostaną zaopatrzone. Jak w przypadku każdej istotnej zmiany, pierwsze dni są zawsze pełne dezorientacji. Ponieważ wszystkie główne sieci telewizyjne, internetowe, gazety i stacje radiowe będą nadawać wysokiej jakości informacje na temat wydarzenia, można się spodziewać, że będziesz się czuł coraz bardziej komfortowo z biegiem dni. Poniżej znajduje się instrukcja dotycząca pierwszych 14 dni

Dzień 1 – w ciągu kilku minut od momentu zaistnienia zdarzenia
(Boski Galaktyczny impuls energii).

1. Wszystkie banki będą czasowo zamknięte – nie ma dostępu do banków od 3do7 dni (może być, że do 14 dni).
2. Wszystkie karty kredytowe i bankomaty będą tymczasowo wyłączone (do 14 dni).

Powodem tego jest to, aby odciąć dostęp do środków nielegalnych właścicieli banków centralnych na całym świecie, znanych jako Kabal.

Bedziemy zachęcać, aby większość firm pozostała otwarta i nadal przyjmowała gotówkę i czeki tak, jak w normalnym toku działalności gospodarczej. Czeki będą spłacone, jak tylko banki ponownie zostaną otwarte. (1-2 tygodnie po ZDARZENIU).

[zdjęcie voucheru]

Jeśli nie masz dostępu do gotówki a potrzebujesz rzeczy do zaspokojenia najważniejszych potrzeb, które nie mogą być udostępniane za pośrednictwem przyjaciół, rodziny, społeczności lub systemu ratowniczego, system voucherów zostanie utworzony w celu zapłaty za towary i usługi.

To nie są wolne pieniądze. Jest to po prostu pożyczka dla Ciebie na sumę do 1000 dolarów, które mogą być użyte od dnia wydarzenia w przypadku żywności, leków i pierwszej potrzeby, do czasu, aż banki ponownie się otworzą. Po tym czasie stają się one nieważne i nastąpi konieczność uregulowania wykorzystanej kwoty. Przedsiębiorcy będą mogli zrekompensować sobie uprawomocnione kupony, które będzie można zrealizować za pomocą dowolnego banku. Ci, którzy zdecydują się korzystać z kuponów na zakup towarów i usług będą odpowiedzialni za uregulowanie nalezności, albo za pośrednictwem banku lub na poczet przyszłych zysków / odszkodowań.

Dzień od 2 do 14 i dalej

– Wszystkie waluty nadal będą w użyciu
– Nie będzie ponownej oceny finansowej po Wydarzeniu
– Będzie prowadzona przejrzysta rachunkowość w ponownie otwartych bankach.
– Koszty odsetek zostaną zatrzymane.
– Zostanie zniesiona ułamkowa bankowość.
– IRS zostaną natychmiast zdemontowane.
– Wszystkie banki z silnymi powiązaniami z Kabałem zbankrutują.
– Rezerwa Federalna będzie natychmiast zlikwidowana.
– Wszystkie długi nie zostaną wybaczone. To oznacza, że jeśli użyłes karty kredytowej do zakupu towarów myśląc, że długi zostaną ci odpuszczone, to jest to nie dopuszczalne.
– Żywności, schronienia i technologia będzie dostępna dla wszystkich.
– Złota nie będą przedmiotem obrotu na otwartym rynku.
– Nie będzie więcej bezdomnych.
– Nie będzie więcej giełdy.
– Pieniądze na rachunkach bankowych zostaną zamrożone od restartu do czasu utworzenia nowego systemu bankowego (3-14 dni). Jeśli środki zostały nabyte legalnie, to pieniądze zostaną zachowane.
– pieniądze Kabala są nielegalne i będą zajęte.

Więcej Szczegółów o Przyszłych zmianach w nowym społeczeństwie:

– Podatek będzie tylko 14% od nowo zakupionych pozycji.
– Zapanuje Humanitaryzm.
– Nowa technologia zostanie wydana, ale sieci energetyczne będą zachowywane podczas przechodzenia zmiany.
– Każdy otrzyma 100.000 dolarów z zabezpieczonych kont.
– Wierzytelności do 100000 dolarów, będą anulowne. Ponad tą wysokośc będą analizowane. Rzeczywiste zadłużenie zostanie pobrane z tej kwoty lub, jeśli nie wystarczy, użytkownik zostanie poinformowany, aby poddac się procesowi bankructwa.
– Wszystkie długi krajów będą odpuszczone.
– Kredyty hipoteczne będą odpuszczone.
– Konta emerytalne zostaną zachowane.
– Zabezpieczenie społeczne / emerytury / opieka zdrowotna zostaną zmienione; darmowe ubezpieczenie zdrowotne będą przyznawane w nowym, zaawansowanym systemie medycznym.
– Przeciętny tydzień pracy będzie wynosił 3-4 godziny dziennie, 5 dni w tygodniu.
– Koszty produkcji zostaną umniejszone.
– Wszystkie kontrakty prawne będą respektowane.
– Policja zostanie zrestrukturyzowana do ochrony, nie do ochrony kolekcjonerów pieniądzy.
– Wspólne prawo będzie respektowane – nie zniekształcone.
– Większość zadłużeń z kart kredytowych zostanie anulowana.
– Spekulacje nie będą tolerowane i nie możesz obciążać swoich kart kredytowych teraz, spodziewając się, że później będą anulowane i nie będziesz tym obciążony. Istnieje nadal śledzenie finansowe.
– Kongres zakończy się na resecie. (Odnosi się to do wszystkich krajów)
– Większość z Kongresu (US) zostanie rozwiązana.
– Będą nowe wybory do Kongresu (Wszystkie rządy na całym świecie) w ciągu 4 miesięcy od RESETU.
– Monsanto, skorumpowana część Microsoft, zostanie postawiona w stan natychmiastowej upadłości. Tak samo stanie się z innymi skorumpowanymi firmami.
– Większość więźniów zostanie uwolniona i otrzyma pomoc psychologiczną oraz szkolenia, ponieważ zostali zmuszeni do robienia [różnych] rzeczy z powodu warunków życia. Wielu zostanie uwolnionych, ponieważ są niewinni.
– CIA działająca w handlu narkotykami przestanie istnieć i konieczna będzie drastyczna restrukturyzacja.
– Kiedy będziemy w pełni „uzdrowieni” przestaniemy jeść mięso (zwierzęta będą cenione za to, czym one są).
– Nadal będą bankructwa.
– Nie będziemy w stanie dłużej mieć fabryk w Chinach.
– Większość firm utrzyma swoje działanie.
– Firmy odkupią swoje akcje i oddadzą inwestorom z powrotem swoje pieniądze.
– Ruch Oporu pomoże i doradzi.
– Sieci elektryczne będą w rozruchu, jednak w czasie upadku Kabala możemy mieć ciemność w krótkich odstępach czasu.

Zobacz http://www.2012Portal.blogspot.com i http://www.galacticconnection.com aby uzyskac większą ilość szczegółów o Kobrze i jego nowym Społeczeństwie Informacyjnym.

Zycie finansowe po „Wydarzeniu” znacznie się poprawi, ponieważ obligacje długu nielegalnie nałożone przez Kabal zostaną usunięte. Każdy człowiek na tej planecie będzie miał fundusze potrzebne na polepszenie swojego życia.

Do dalszych poszukiwań:

http://www.theamericandreamfilm.com/index.php

 


GaiaPortal 16 lipca 2013r. – Energetyczne „morza ognia [piekła]” otaczają planetę w tym czasie…

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/07/16/energetic-infernos-envelope-the-planet-at-this-moment/

Energetic “infernos” envelope the planet at this moment. Numerous “fire” type manifestations may thus be observed at various portal locations throughout the Earth surface.

Gaia Essence is unaffected by these “inferno” energies as that [Gaia Essence] is of a Higher Dimensional structure. Yet she has “approved” of these in order to cleanse 3D 4D earth surface and underground of veiled dark (shadow, negative) constructs which have served their purpose. Some of these have displayed a reticence to leave the Gaia collective, and thus the “inferno” manifestations.

All ascension protocols at all levels have been evaluated and agreed upon at the Highest Planetary manifestation levels, and will enable Gaia to enter her final correction phase within the 2013 time frame.

 

Energetyczne „morza ognia [piekła]” otaczają planetę w tej chwili. Liczne manifestacje typu”ogniowego” mogą więc być obserwowane w różnych miejscach lokalizacji portali na całej powierzchni Ziemi.

Energie „morza ognia [piekła]” nie będą miały wpływu na Esencję Gai, jako że ona [Esencja Gai] jest strukturą Wyższego Poziomu. Jakkolwiek to ona je „zatwierdziła”, w celu oczyszczenia 3D 4D powierzchni ziemi i podziemi z zakrytych konstruktów ciemności (cieni, negatywności), które spełniły już swoje zadanie. Niektóre z nich wykazywały powściągliwość w opuszczeniu kolektywu Gai i stąd manifestacja „morza ognia [piekła]”.

Wszystkie protokoły wznoszenia [wniebowstąpienia] zostały oszacowane i uzgodnione na wszystkich poziomach, na Najwyższym poziomie Planetarnych manifestacji, co pozwoli Gai wejść w jej końcową fazę korekty w czasie 2013.

 


GaiaPortal 12 lipca 2013r. – Jednoczesne przekazywanie wiadomosci zachodzi w tym czasie…

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/07/12/simultaneous-messaging-is-proceeding-at-this-time/

Simultaneous messaging is proceeding at all perceptible levels at this time in Hue-manity evolution. Master codes are being downloaded among numerous individual Hue-Beings at identical coordinates in the ‘time’ illusion domain. This is to allow next steps in the New Gaia Ascension Paradigm to proceed.

Those aligned with this Paradigm may feel a sense of multiplicity of pathways unfolding at the same moment. Yet this is simply a multiple D level unfoldment of the New Gaia Ascension Paradigm.

Worded explanations suffice not for this process, but those aligned with it will understand the Higher Purpose. And movement follows swiftly.

 

Jednoczesne [przekazywanie] wiadomości przebiega na wszystkich widocznych poziomach w tym czasie w ewolucji Ludz-kości. Mistrzowskie Kody są wgrywane wśród licznych indywidualnych Ludz-I w identycznych współrzędnych w kategorii iluzji „Czasu”. Pozwala to na dalsze kroki w kontynuowaniu procesu Wzniesienia Gai w Nowym Paradygmacie.

Ci, którzy są dostosowani do tego Paradygmatu mogą mieć poczucie wielości dróg nastepujących w tym samym momencie. Ale jest to po prostu wielokrotne wystepowanie D poziomów Nowego Paradygmatu Wniebowstąpienia [Wzniesienia] Gai.

Słowne wyjaśnienia nie wystarczą do zrozumienia tego procesu, ale ci dostosowani do niego zrozumieją Wyższy Cel. Ruch następuje szybko.

 


„The Event” is Coming; Are You Ready?


The Time Has Come ~ Delores Cannon


„The Event” is Coming; Are You Ready?


Who is Edward Snowden—REALLY??


Montague Keen – July 13, 2013


COBRA Update: Sunday June 14th re: „Event” Preparedness & Volunteers


Burping And Other Crimes: A List of 19 Children Recently Arrested For Trivial Things


Array of UFOs in Romania [video]


David Icke Reports „The People’s Voice” Raised the £300,000!!!


Financial Tyranny Collapsing at Free-Fall Speed: David Wilcock Update July 14th


Dzhokhar Tsarnaev in Court? Or a Body Double?


Prezydent dostał jajkiem na Ukrainie ☚◙ obejrzyj

W czasie wizyty w Łucku Bronisław Komorowski został „zaatakowany” jajkiem. 

View original post 115 słów więcej