Archive for Kwiecień, 2013

Gaiaportal 30.04.2013 – Rozbudowa Połączeń Portali Gai Występuje w tym czasie …

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/04/30/expansion-of-gaia-connection-portals-occurs-at-this-time/

Expansion of Gaia-Connection Portals Occurs at this Time…

30 Apr
Expansion of Gaia-connection portals occurs at this time. Potentials for consciousness increase in individuals are at the highest level since the 12-12-12.

Gaia Devics and Faerie type Beings are fully engaged in this process, which is moment to moment, but process is projected for completion by the 6-6-2013.

Await Guidance for further instructions.

 

Rozbudowa Połączeń Portali Gai Występuje w tym czasie …

30 kwietnia

 

 

Rozbudowa portali przyłączeń Gaia wystąpi w tym czasie. Potencjał wzrostu świadomości u osób jest na najwyższym poziomie od 12.12.12.

 

Dewowie Gai i Istoty typu Wróżek są w pełni zaangażowani w ten proces, który przebiega z jednej chwili do drugiej, ale ukończenie procesu jest przewidywane do realizacji 06.06.2013.

 

Oczekuj Wytycznych w dalszych instrukcjach.


Expansion of Gaia-Connection Portals Occurs at this Time…

GaiaPortal

gaia_energy1
Expansion of Gaia-connection portals occurs at this time. Potentials for consciousness increase in individuals are at the highest level since the 12-12-12.

Gaia Devics and Faerie type Beings are fully engaged in this process, which is moment to moment, but process is projected for completion by the 6-6-2013.

Await Guidance for further instructions.

View original post


Expansion of Gaia-Connection Portals Occurs at this Time…

GaiaPortal

gaia_energy1
Expansion of Gaia-connection portals occurs at this time. Potentials for consciousness increase in individuals are at the highest level since the 12-12-12.

Gaia Devics and Faerie type Beings are fully engaged in this process, which is moment to moment, but process is projected for completion by the 6-6-2013.

Await Guidance for further instructions.

View original post