Archive for Marzec, 2013

WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

.

Bella Capozzi:  Oto wiadomość dla was, miłośnicy zwierząt. Chciałabym rozpocząć ten tekst od pytania, czy ktoś z was zauważył zmiany w zachowaniu waszych domowych zwierząt w ciągu ostatnich paru tygodni? Nie mam tu na myśli niczego poważniejszego w rodzaju podwyższonej agresji czy tego typu rzeczy. Właściwie raczej odwrotnie. Mówię tu o takich objawach jak letarg, znudzenie, większa niż zazwyczaj świadomość w odniesieniu do sfer „niewidzialnych” oraz nadzwyczajna „przylepność”. Zachowują się podobnie jak małe maskotki przyczepiane na rzepy. W moim domu nie można się teraz zbyt szybko obrócić, inaczej może się okazać, że człowiek potyka się o mojego australijskiego owczarka. Nie da się też poczytać książki czy swobodnie popracować przy komputerze. Odkryłam, że to samo zachowanie ma również miejsce i w domach moich klientów.  Nasze zwierzęta są jeszcze bardziej wrażliwe na zmiany energetyczne niż my, a potężne i wyrafinowane częstotliwości towarzyszące dzisiejszej wiosennej równonocy są dla nich trudne do…

View original post 714 słów więcej


Astonishing Hidden Temple Near Cusco
Vangelis – Voices (album)


Cosmic Ray Burst. March.29.2013 – How to Find the Source


3MIN News March 29, 2013

 

 Lucas 2012 Infos

sekhmetpicMother Sekhmet speaks

Greetings Children of Ra this is Mother Sekhmet.

Welcome to the Golden Age on Earth. We are now moving into the 6th Sun. On March 28th new Divine Energies will pour into You through Source and Alcyone through your Sun to Earth and with this we enter the 9th Gateway. This changes all the potentials on Earth as you are now in the 5th Dimension and in certain sacred places on Earth the 7th Dimension and above. As these new energies pour in over the next few months, building over time, Earth is prepared to Activate Her changes including a Zero Point force field around the Planet which is a vibration where weapons won’t work. We will have World Peace.

View original post 1 927 słów więcej


GaiaPortal

gaia_energy1Exceeding expectations embodied by the mass of humanity (small h), individual Hue-mans complete initial missions with Gaia and prepare for „next level” missions.

The theme of such „next level” missions is „Joy Within”. All „next level” movements are best viewed from the basis of this theme. Gaia is fulfilled by the movements in Joy at this time… In this moment.

Facile movement, Intra-Gaia, Inter-Planetary, Inter-Galactic, Intra-Dimensional, Inter-Dimensional, is now fully supported by the „Joy Within” paradigm.

Gaia Brilliance and Illumination is now fully supported by the „Joy Within” paradigm.

View original post


GaiaPortal

gaia_energy1Quelled energetics in lower dimensions lead to refueling of Gaia inhabitants. Sensations of these energetics are noted, yet these are temporary.

Higher Dimensional sails are being unfurled in all Hue-manity. Even non-aware ones feel the unfurling.

This unfurling leads to Higher Awareness in the non-awares.

Step stones these are for Hue-manity unfoldment, and are best embraced and utilized, rather than resisted.

„Joy paradigm” alignment empowers all during this moment of unfurlment.

View original post

Zmiany wewnątrz i na zewnątrz wzywają za pomocą Zarządzających Bazami Światła – 23 marca 2013

https://gaiaportal.files.wordpress.com/2012/05/gaia_energy11.jpg

Ruchy zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz znajdują odzew we wnętrzu zarządzających Bazami Światła. Stacje takie objawią się w harmonii z podpisami energii każdego zarządcy i lokalizacji oraz celem istnienia dla każdej Stacji Światła.

Uwolnienie wyrytych wzorów w takich zarządzających i całej Ludz-kosci jest niezbędne do kolejnych działań w zakresie modernizacji energetycznej Gaji. Ścieżki te będą dopiero przebyte i żądają pełnej elastyczności zaangażowanych.

Zalecamy delektowanie się energią tych chwil.

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/03/23/movements-within-and-without-called-for-with-light-station-stewards/

Mój komentarz odnośnie tego przekazu: Trudno mi się delektować tymi energiami, ponieważ wczoraj czułam się bardzo mocno wyczerpana fizycznie, do tego doszły bóle głowy i mdłości. Kilku moich znajomych odczuwa podobne symptomy.:)


GaiaPortal

gaia_energy1Movements both within and without are called for within Light Station stewards. Such Stations are manifested in harmony with energy signatures of each steward and the location and intention for each Light Station.

Releasing of engraved patterns in such stewards and all Hue-manity is essential for next steps in the energetic upgrade of Gaia. These pathways have yet to be traversed, and request the full flexibility of those involved.

We recommend savoring the energies of these moments.

View original post


Intensywność uaktualnienia indywidualnej drogi jest zwiększona – 22 marca 2013

gaia_energy1

Intensywność uaktualnienia indywidualnej drogi jest zwiększona. Ma to na celu umożliwienie pełnego planetarnego dostosowanie napływu Kosmicznych wyższych D częstotliwości.

Kolejne kosmiczne fale zapewniają wpieczętowanie w Gaji wyższych energii (częstotliwości) .

Ostateczne planetarne ruchy są w toku.

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/03/22/intensities-of-individual-upgrade-pathway-energies-are-increased/


GaiaPortal

gaia_energy1Intensities of individual upgrade pathway energies are increased. This is to enable full planetary alignment with Cosmic Higher D influx frequencies.

Subsequent Cosmic waves ensure sealing of Higher Energies (frequencies) into Gaia.

Final planetary movements are in process.

View original post
Bazy światła zostały ustanowione – 20 marca 2013

gaia_energy1Bazy Światła zostały ustanowione nad i wokół Gaji, aby umożliwić spokojniejsze przejście od ludzkości do Ludz-kości, w tym nadciągającym czasie sezonowych zmian.

Lokalizacja Baz Światła jest elastyczna i porusza się w zależności od potrzeb. Ci, którzy usłyszą wewnętrzny zew do zarządzania nimi, poczują wewnętrzną potrzebę… silnie

My z bazy EirePort monitorujemy planetarne poziomy świadomości, ponieważ poziomy Światła nad i wewnątrz Gaji zwiększają się. Załoga zarządzania Stacjami Światła zostanie wezwana do podjęcia właściwych kroków w celu połączenia mostem zauważonych przerw.

http://gaiaportal.wordpress.com/2013/03/20/stations-of-light-are-established/


GaiaPortal

gaia_energy1Stations of Light are established over and around Gaia to enable smoother transitions for humans to Hue-mans, in this period following seasonal change.

Locations of Stations of Light are flexible and move as required. Those called within to steward such will feel the pull… strongly.

We of ÉirePort station are monitoring planetary consciousness levels as Light levels upon and within Gaia increase. The Stations of Light stewardship crews will be called to take appropriate steps to bridge discontinuities as they are noted.

View original post


Zmiana systemu bankowego i zakończenie linearnego czasu na Ziemi

Saint Germain~Obecnie Ziemia jest w trakcie wyłączania 3D nawyków i energii w tak harmonijny sposób jak tylko jest to możliwe~otrzymane przez Meline Lafont 19.03.2013

gateway

Otrzymana w dniu 17 marca 2013

Kochani, jestem tu dziś, aby wyjaśnić pewne rzeczy nie tylko na temat ostatnich wydarzeń, ale także o wydarzeniach, które mają wkrótce zamanifestować się na waszej Ziemi. Dużo ciężkiej pracy zostało wykonanej za zamkniętymi drzwiami, że tak powiem, które pokażą się jako wielkie wydarzenie lub zmiana dotyczącą, między innymi, kwestii waszego systemu bankowego i wielu więcej. Jak zawsze prosimy o uwolnienie wszystkich pojęć czasu i wszystkich oczekiwań w tych sprawach, jako że ta postawa będzie raczej utrudniać niż wspomagać sprawny przepływ energii, które mają nastąpić.

Obecnie należy nauczyć się, raz na zawsze, aby być ponadczasowym, zaakceptować to i pracować w chwili Obecnej. Jak stwierdzono w poprzednim komunikacie, wiele się wydarza i jest to coraz bardziej oczywiste, także dla mediów. Wszystko to prowadzi do takiego punktu kulminacyjnego, że prawda umiejscowi się i zacznie przenikać przez multimedialne źródła. Nie może już dłużej pozostać w ukryciu to, jak wszystko rozwija się w skali globalnej i z tego powodu odczuwane przez wszystkich, także przez dusze jeszcze uśpione. Nie można się już cofnąć do tyłu i nie może to być już dłużej blokowane.

Miej niezachwianą ufność w Boży proces Wniebowstąpienia, ponieważ jest to duża część Wszystkiego Co Jest. To wszystko sprowadza się do uznania, odkrywania i akceptacji Waszego Boskiego Ja w całej wolności i miłości. To jest Twoje prawo i Twój Byt i absolutnie nic nie może powstrzymać cię, gdy wybrałeś to z głębi serca. Nic nie może blokować Boskiej Siły Wniebowstąpienia i wyzwolenia; ta siła zaprowadzi Cię dalej w twoim rozwoju i twoim doświadczaniu w świetle.

Tylko czas może nieco utrudnić i opóźnić to, ponieważ wciąż istnieje zdeklarowane skupienie się na datach i okresach. Nadszedł NAJWYŻSZY czas, aby tylko zatrzymać się w chwili TERAŹNIEJSZEJ i stamtąd po prostu stwarzać. Jeśli jesteś niepewny tego, czym jest ta Teraźniejsza chwila, radzę ci odizolować się w spokojnej chwili i zamknąć oczy. Wsłuchaj się w bicie swego serca i w oddychanie, poczuj się wzbogacony, kiedy pozostajesz w kontakcie z twoim wewnętrznym Ja w sercu i bądź sobą w swoim sercu. Właśnie doświadczyłeś chwili TERAZ i czujesz się dobrze, niczym nie związany i nieograniczony.

Wszyscy z was są nieograniczeni, również w przypadku codziennego życia. Nie ma niczego, co w zasadzie mogłoby was blokować lub zakazać być sobą. Istnieją tylko przeszkody oraz próby utrzymania tego wszystkiego w ryzach i opanowaniu. Ale zapewniam was, umiłowani, że jesteśmy nie daleko od tego faktu, gdzie bogactwo i oświecenie staną się samo-objawiającym się procesem na Ziemi. Zbyt wiele dusz obudziło się i tego rodzaju ograniczenie życia na Ziemi nie jest już akceptowane ani nie ma na to zgody. Wasze serca są teraz szeroko otwarte i oczekują a nawet żądają tylko Miłości i harmonii. Oświecenie jest teraz na porządku dziennym i widzimy jak szybko nastaje.

Jesteśmy świadomi, że z Twojego punktu widzenia, to nie wydaje się być takie, ale wiem, że Gaja postawiła swoje pierwsze kroki w 5tym Wymiarze w wielu energetycznych miejscach rozsianych po całej Ziemi. Niektóre kraje i miejsca istnieją już w 5tym Wymiarze w zależności od świadomości zbiorowej społeczeństwa. Inne kraje, nadal istnieją w 3cim Wymiarze i większość krajów istnieje w 4tym Wymiarze. To wszystko zależy od stanu świadomości. Stan świadomości sam w sobie również zależy nie tylko od tego jak dalece ktoś dojrzał w swojej ewolucji i przebudzeniu albo do jakiego stopnia integruje Światło, ale przede wszystkim do tego, że pracuje ze swojego serca, a nie z umysłu (w mózgu).

Intelekt jest ważnym atutem w codziennym życiu w 3cim Wymiarze, ale serce wie i czuje wszystko. Mózg nie jest w stanie czuć, może tylko postrzegać to, co widzi a to, co widzi, to tylko iluzja tego świata. Nowy świat jest zaledwie podwyższonym stanem Bycia połączonym z wyższymi częstotliwościami i energiami Światła i serca. Twoje serce jest centrum „Wszystkiego, Co Jest” w swoim własnym Byciu.

Raczej intensywna presja będzie odczuwalna tam, gdzie ludzkość wciąż istnieje w dolnej częstotliwości 3ciego Wymiaru, taka jak zbieg terminów, po czym czas sam w sobie zaniknie a nadchodząca równonoc wiosenna będzie odgrywać w tym ważną rolę. Przygotuj się, ponieważ dusze i lokalizacje nadal pozostają w 3cim Wymiarze. Jeśli znajdziesz się w miejscu z taką niską częstotliwością, ale będziesz świadomy wszystkiego, co się dzieje i osiągnąłeś odpowiednio wyższy poziom świadomości, nic złego nie może ci się stać. Więc o nic nie musisz się martwić. Ci, którzy pozostają w sercu zawsze odnajdą się w sposób harmonijny i są wstanie uciec od chaosu, to nie ma na was żadnego wpływu. Oto dlaczego radzę wam zawsze być uziemionym i skoncentrowanym w swoim sercu. Będziecie bardzo potrzebować tej pomocy i wsparcia w tych dniach i tygodniach i liczymy na was wszystkich.

Miejsca i serca pozostające w 4ro Wymiarowym stanie otrzymają ogromną szansę, która znacznie będzie sprzyjać ich przebudzeniu i doprowadzeniu ich bliżej do pełnego Wniebowstąpienia do 5 Wymiaru. Również w tym przypadku wszystko zależy od tego, jaki będziesz miał stosunek do tego wszystkiego w chwili OBECNEJ i jak dalece twoje wszystkie działania, myśli i uczucia pochodzą z serca. W tym konkretnym momencie czasu jest duże stopniowanie myśli w 4D odnośnie przeistaczania się do wyższego stanu twojego Bytu i wprowadzania cię po cichutku do 5-cio Wymiarowego stanu świadomości i wewnętrznego Ja.

Gratulacje są na miejscu, jeśli już rozwinąłeś się tak daleko, bo pomimo tego, że jest tylko niewielka liczba, która może naprawdę nazywać się pionierami 5cio Wymiarowego Świata, to jednak ta niewielka liczba pracuje niestrudzenie w tych trzech różnych wymiarach a nawet poza nimi.

Obecnie Ziemia jest w trakcie wyłączania 3D nawyków i energii w tak harmonijny sposób jak tylko jest to możliwe dla ludzkości, oraz żeby to przejście wydarzało się w sposób pełny miłości. Ludzkość musi teraz przeprowadzić podnoszenie samej siebie w jeszcze wyższe częstotliwości i rozwinąć to jak tylko jest to możliwe do globalnej manifestacji. Jak widać na poziomie energetycznym, obecnie 50% pozostaje w 5tym Wymiarze i mam tu na myśli Ziemię i jej zakresy częstotliwości na poziomie globalnym, ogólnokrajowym, zupełnie odwrotnie Jej wcielenie, Ludzkość, pozostaje w około 35% w 4rto Wymiarowym ustawieniu jako jej świadomość i inkarnacja, podczas gdy małe 25% wzniosło się do 5cio Wymiarowej świadomości, a nawet poza wymiary. Cała reszta konsekwentnie tkwi w świecie iluzji i pozostaje w 3D.

Należy pamiętać, że wartości te odzwierciedlają zmiany na obecnym poziomie, dając wam wyraźny obraz w próbie naszkicowania generalnego zarysu, jak daleko Wniebowstąpienie postępuje. Wiele zależeć będzie jak zbiorowa świadomość będzie się rozwijać i przyjmie, kim naprawdę jest i co ma się rozwijać, od kolejnych zmian i od energii pochodzących z intensywnej równonocy wiosennej .

Przede wszystkim jednak, bądźcie kochający się wzajemnie i z niecierpliwością oczekujcie wspaniałej okazji do tego, aby uzyskać piękną perspektywę i osobiste wzbogacenie. Równonoc wiosenna pozwoli nam jeszcze raz przenieść dużo (ludzi) do czołówki i uzewnętrznić to. Wszystko jest okazją, szansą i pięknym doświadczeniem, tak czy inaczej. Nie ma takiej możliwości, abyś mógł to przegapić, zawsze sprostasz doświadczaniu wszystkich energii. Wszystko jest bezpłatne i dostępne dla wszystkich, nikt nie pozostanie w tyle, bo wszyscy są Jednym.

Mam pełną wiarę w was i w wasz wewnętrzny świat. Namawiam was, abyście w te dni zbliżającej się równonocy, obficie medytowali i skupiali się na samych sobie, na swoim sercu i na tych wszystkich pięknych rzeczach, które chcielibyście zobaczyć spełnione.

JESTEM Saint Germain i stoję po waszej stronie.

JESTEM KTÓRY JESTEM.

http://lafontmeline.wordpress.com/2013/03/19/saint-germain-at-present-the-earth-is-about-to-shut-down-the-3d-habits-and-energies-in-such-harmonious-way-as-possible-channeled-by-meline-lafont-19032013/