Archive for Lipiec, 2012

Kręgi w zbożu z 25 lipca 2012r. Windmill Hill, w pobliżu Avebury, Wiltshire, UK

Moją metodą na interpretacje symboli kręgów jest najpierw liczenie ilość okręgów. Bardzo często takie powtarzające się kręgow wskazują na ilość dób do i po wystąpieniu jakiegoś zjawiska energetycznego.


Wiadomości BBS – Satelity ujawniły nagłe stopienie sie lodu na Grenlandii

Pierwsze zdjęcie pokazuje pokrywę lodu na Grenlandii 8 lipca 2012r.  , zrobione cztery dni później, pokazuje rejony, gdzie lód stopił sie do gruntu.

Naukowcy twierdzą, że w porównaniu do ostatnich trzech dziesięcioleci, kiedy prowadzone są obserwacje pokrywy lodowej, jeszcze nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca.

Tutaj można przeczytać resztę tej informacji w języku angielskim:

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18978483#story_continues_1

Nie publikowałabym tej informacji na swoim blogu, gdyby nie fakt, że niedawno, bo wczoraj właśnie czytałam kolejny przekaz od Galaktycznej Federacji Światła. GLF wskazuje na wysokie ryzyko powstania fal zalewających tereny położone w pobliżu mórz i oceanów. Prosiła, abyśmy wzięli to pod rozwagę, szczególnie te osoby, które mieszkają obecnie w pobliżu takich terenów, które znajdują się na wysokości  lub poniżej poziomu morza.  GLF uspokaja, że nie jest to dla niej żaden problem, aby pomóc nam w takiej sytuacji. Na innych planetach przy okazji podnoszenia ich poziomu wibracji, czyli w takiej sytuacji, która wydarza się obecnie na Ziemi, jest to sytuacja powszechna.  GLF dysponuje odpowiednimi technologiami, aby zabezpieczyć Ziemian przed wysoką falą. Proszą tylko, aby uwzględnić ich pomoc w takich przypadkach.

Link do przekazu z 22 lipca 2012r. pt Projekt morskiej tamy. (See wall project)

http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_22.html

A tutaj informacja audio:


Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Kościelnych i Państwowych (ITCCS)

 

Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Kościelnych i Państwowych (International Tribunal into Crimes of Church and State) zawiadomił 23 czerwca 2012r. na swojej stronie  o tym, że 15 września 2012r. odbędzie się rozprawa przeciwko Koronie, Watykanowi i innych agentach ludobójstwo.

Tym samym wezwał mieszkańców do przybycia na rozprawę i przedstawienia dowodów i zeznać w tej sprawie. Wezwał także tych, którzy zechcą wziąć udział w rozprawie jako ławnicy. Będą oni zaprzysiężeni przez sędziów Trybunału a swoją funkcję będą pełnić za darmo.

Siedziby Sądów Prawa Wspólnotowego, według którego będą sądzeni oskarżeni (przyp red. myślę że chodzi tu o prawo Galaktyczne) zostaną ustanowione w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Anglii i Australii , w niektórych sprawach w połączeniu ze starszyzną plemienną.

Kompletna lista sędziów i starszyzny Sądów Prawa Wspólnotowego Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni Kościelnych i Państwowych (ITCCS) zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu otwarcia na światowej konferencji prasowej.

Aby aplikować na pozycję ławnika w swoim kraju lub złożyć wniosek należy użyć adresu mailowego: genocidetribunal at yahoo.ca

podpisano

ITCCS Communique 23 July 2012
Issued by the ITCCS Elders Council
Brussels – London – Ottawa

ITCCS komunikat z 23 czerwca 2012r.

wydany przez Radę Starszych ITCCS

Bruksela-Londyn-Ottawa

 

Tutaj znajduje sie link do strony Trybunału z treścią ogłoszenia w języku angielskim:

http://itccs.org/

a tutaj treśc ogłoszenia zamieszczona na YT: