Archive for Lipiec, 2012

UFO podczas ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie

 


Ostateczny termin dla rządów na ujawnienie informacji o UFO

Dzisiaj przeczytałam streszczenie wywiadu jaki został przeprowadzony przez Geoff`a West`a z Sierra Neblina. Sierra jest gwiezdnym ziarnem (urodziła się na Ziemi jako przybysz z gwiazd) i reprezentuje Ziemię w Galaktycznej Federacji.

Sierra potwierdziła, że 4 sierpnia 2012r. to ostateczny termin dla rządów aby dokonać ujawnienia wszystkich dokumentów dotyczących kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi. Jeżeli rządy nie dokonają tego same, to Galaktyczna Federacja rozpocznie własne działania w tym względzie.

Bardzo możliwe, że czas Olimpiady zostanie wykorzystany do tego, aby dokonać pierwszego ujawnienia cywilizacji pozaziemskich i Galaktycznej Federacji. GF chce, aby ludzie zobaczyli statki na niebie a nie w formie dziwacznie zniekształconych obrazów podanych w publicznych mediach.

tutaj link do tej informacji:

http://the2012scenario.com/2012/07/sierra-neblina-takes-us-backstage-on-disclosure/#more-137025

Dzisiaj także Galaktyczna Federacja poprzez Grega Gils`a podała informację,  że Amerykańskie oddziały Marines uruchomiły 1500 oddziałów służących do egzekwowania prawa. Utworzono 3 nowe bataliony po 500 oddziałów każdy. Ich zadaniem jest wspomożenie przeprowadzenia śledztw i dokonanie aresztowań cabala na całym świecie. W chwili obecnej te trzy nowo utworzone bataliony są w drodze, aby dołączyć do kampanii.

link do tej informacji:

http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/marines-activate-1500-law-enforcement.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AscensionEarth2012+%28Ascension+Earth+2012%29

 

 

 

 Kręgi w zbożu z 25 lipca 2012r. Windmill Hill, w pobliżu Avebury, Wiltshire, UK

Moją metodą na interpretacje symboli kręgów jest najpierw liczenie ilość okręgów. Bardzo często takie powtarzające się kręgow wskazują na ilość dób do i po wystąpieniu jakiegoś zjawiska energetycznego.


Wiadomości BBS – Satelity ujawniły nagłe stopienie sie lodu na Grenlandii

Pierwsze zdjęcie pokazuje pokrywę lodu na Grenlandii 8 lipca 2012r.  , zrobione cztery dni później, pokazuje rejony, gdzie lód stopił sie do gruntu.

Naukowcy twierdzą, że w porównaniu do ostatnich trzech dziesięcioleci, kiedy prowadzone są obserwacje pokrywy lodowej, jeszcze nigdy wcześniej taka sytuacja nie miała miejsca.

Tutaj można przeczytać resztę tej informacji w języku angielskim:

http://www.bbc.co.uk/news/world-europe-18978483#story_continues_1

Nie publikowałabym tej informacji na swoim blogu, gdyby nie fakt, że niedawno, bo wczoraj właśnie czytałam kolejny przekaz od Galaktycznej Federacji Światła. GLF wskazuje na wysokie ryzyko powstania fal zalewających tereny położone w pobliżu mórz i oceanów. Prosiła, abyśmy wzięli to pod rozwagę, szczególnie te osoby, które mieszkają obecnie w pobliżu takich terenów, które znajdują się na wysokości  lub poniżej poziomu morza.  GLF uspokaja, że nie jest to dla niej żaden problem, aby pomóc nam w takiej sytuacji. Na innych planetach przy okazji podnoszenia ich poziomu wibracji, czyli w takiej sytuacji, która wydarza się obecnie na Ziemi, jest to sytuacja powszechna.  GLF dysponuje odpowiednimi technologiami, aby zabezpieczyć Ziemian przed wysoką falą. Proszą tylko, aby uwzględnić ich pomoc w takich przypadkach.

Link do przekazu z 22 lipca 2012r. pt Projekt morskiej tamy. (See wall project)

http://www.ascensionearth2012.org/2012/07/message-from-galactic-federation-of_22.html

A tutaj informacja audio:


Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Kościelnych i Państwowych (ITCCS)

 

Międzynarodowy Trybunał do Spraw Zbrodni Kościelnych i Państwowych (International Tribunal into Crimes of Church and State) zawiadomił 23 czerwca 2012r. na swojej stronie  o tym, że 15 września 2012r. odbędzie się rozprawa przeciwko Koronie, Watykanowi i innych agentach ludobójstwo.

Tym samym wezwał mieszkańców do przybycia na rozprawę i przedstawienia dowodów i zeznać w tej sprawie. Wezwał także tych, którzy zechcą wziąć udział w rozprawie jako ławnicy. Będą oni zaprzysiężeni przez sędziów Trybunału a swoją funkcję będą pełnić za darmo.

Siedziby Sądów Prawa Wspólnotowego, według którego będą sądzeni oskarżeni (przyp red. myślę że chodzi tu o prawo Galaktyczne) zostaną ustanowione w Kanadzie, Stanach Zjednoczonych, Irlandii, Anglii i Australii , w niektórych sprawach w połączeniu ze starszyzną plemienną.

Kompletna lista sędziów i starszyzny Sądów Prawa Wspólnotowego Międzynarodowego Trybunału do spraw zbrodni Kościelnych i Państwowych (ITCCS) zostanie podana do publicznej wiadomości w dniu otwarcia na światowej konferencji prasowej.

Aby aplikować na pozycję ławnika w swoim kraju lub złożyć wniosek należy użyć adresu mailowego: genocidetribunal at yahoo.ca

podpisano

ITCCS Communique 23 July 2012
Issued by the ITCCS Elders Council
Brussels – London – Ottawa

ITCCS komunikat z 23 czerwca 2012r.

wydany przez Radę Starszych ITCCS

Bruksela-Londyn-Ottawa

 

Tutaj znajduje sie link do strony Trybunału z treścią ogłoszenia w języku angielskim:

http://itccs.org/

a tutaj treśc ogłoszenia zamieszczona na YT:


ADAZANAA OALA NN AZAT ALANA O AN ARAT ENU A

WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

Starszyzna z Syriusza C,  27 czerwca 2012

…Dziś, moi kochani, przechodzimy przez ważną dla Zbiorowego Umysłu fazę, która w pewnym sensie usmaży* wszystko, co już nie funkcjonuje, a co ma związek z myślami, poglądami, wyobrażeniami,
reprezentowaniem, wypaczonymi ścieżkami, manipulacją, bezużytecznymi strukturami etc…

Na planie indywidualnym może doprowadzić do nadmiernej ekscytacji, przyspieszenia/pochopności/ dezorientacji dotyczącej rozumowania, myślenia, mentalnych wyobrażeń, osobistych konstruktów (etc) – można to opisać jako ‚przegrzanie’, a jego charakterystyką są niezorganizowane stany nadmiernej aktywności, odpowiednie nie tyle dla jakiejkolwiek twórczości, co powodujące bezowocne i dezorientujące zamknięcie się w sobie.

Te stany żądają pewnego rodzaju ostatecznego spalenia lub serii zrywów czy wybuchów, które pozwolą na ‚wyprażenie’ wielkiej ilości danych i obwodów w waszych systemach myśli, zwanych ‚kulturami’ czy ‚egregorami’, w waszym warunkowaniu i poglądach, waszym uzależnieniu od nich, waszym wbudowanym niedostrzeganiu pewnych rzeczy, etc.

To przyspieszenie/przegrzanie umysłu ma na celu transmutację poprzez sam ogień.

Otrzymujecie Frazę, która transmutuje te stany…

View original post 309 słów więcej


Irlandia ojczyzna Faraonów. W poszukiwaniu naszego dziedzictwa Atlantydy.

Tak w wolnym tłumaczeniu można byłoby nazwać polski przekład książki, która powstała w 2005r. Jest ona podsumowaniem 20-letniej pracy badawczej jej autora ANDREW POWER`a. Niestety nie ma jeszcze jej polskiego przekładu, w każdym razie nie dotarły do mnie informacje o takowym. Link do wersji angielskiej można znaleźć pod tym adresem:

http://api.ning.com/files/rJGrnYss69reaTRACvXqV0ozSNbz7DOpM*ZPWyC77–6ztWWJxE-etqcKMQP69Jj*Qk*AOpq8nVl*3osCjCt9c-kcTvTmSA6/IRELANDLANDOFTHEPHAROA0HS.pdf

Jeżeli ktoś śledzi przekazy pochodzące od Montague Keen`a na http://galacticchannelings.com/english/index.html , to właśnie o tej książce, o pracy tego człowieka Montague często wspomina. W wielu jego przekazach pojawia się stwierdzenie, że prawdziwa zmiana zacznie się od Irlandii. Prawda wyjdzie na jaw właśnie w tym kraju i od niego zacznie się rozprzestrzeniać na cały świat. Ja ze swej strony mogę tylko obiecać, że jeżeli znajdę tylko czas, to rozpocznę pracę nad przekładem tej książki. Chyba, że znajdzie się ktoś, kto zaoferuje swoja pomoc. Czekam na propozycje współpracy. Wspólnie możemy szybciej dokonać przekładu.

Spis treści:

Podziękowania – ix

Przedmowa – xi

Wprowadzenie – 1

I.  Zaczynają się poszukiwania – 16

II. Pasożytnicza elita – 52

III. Bru na Bóinne – 98

IV.  Egipskie powiązania – 165

V. Tło rytualnej bitwy – 209

VI. Rytuał – 235

Aneksy – 273

Spis ilustracji


Powrót Mistrzów Światła z Atlantydy – Legendy Atlantydy cz. 4 [FULL][MEGA PRODUKCJA]

Film ukazujący proces wzniesienia od jego początków w XX wieku, aż po przyszłe czasy kolejnego Złotego Wieku na Ziemi. Przedstawia on cały szereg istot, które są w to dobrowolnie zaangażowane i należy się im za to podziw, że godzą się doznawać wielu cierpień, aby pomóc podnieść wibracje i poziom świadomości na Ziemi. Na Ziemi żyło już wiele cywilizacji, które przeszły proces wzniesienia, ale my Tu i TERAZ mamy możliwość największego wzniesienia z dotychczas znanych na ziemi, gdyż znajdujemy się w maksymalnym oddaleniu od Źródła i od siebie samych, a nasze ciała żyją krótko i chorują. Możemy to wszystko przezwyciężyć i raz na zawsze zakończyć manifestowanie sięzjawisk należących do trzeciego wymiaru dualizmu takich jak właśnie starzenie się, cierpienie i śmierć. Każdy może wybrać, czy chce funkcjonowaćw starym, czy w rodzącym się nowym świecie.

 


Jadwiga Staniszkis: polski trójkąt bermudzki

Pełzające zubożenie społeczeństwa; korupcja (w tym polityczna), z selektywnym tylko (gdy to Tuskowi pasuje) pociąganiem do odpowiedzialności; i – po trzecie – brak wizji (i polityki) rozwoju to bermudzki trójkąt, w którym znalazła się Polska. Rząd podejmuje decyzje (często – drastyczne – jak wydłużenie wieku uprawniającego do emerytury), ale nie rządzi. Bo rządzić znaczy rozwiązywać problemy – pisze prof. Jadwiga Staniszkis w felietonie dla Wirtualnej Polski.

czytaj dalej:

http://wiadomosci.wp.pl/kat,1027191,title,Jadwiga-Staniszkis-polski-trojkat-bermudzki,wid,14782312,wiadomosc.html


WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

.

Djwhal Khul  (Dżual Kul),  19 lipca 2012

Tu Djwhal Khul.  Taszi delek {pozdrowienie po tybetańsku}.

W porządku.  Naszym tematem teraz będzie czakra gardła.  Mamy nów, zaczynają się Igrzyska Letnie, mamy zamknięcie cyklu majańskiego {26 lipca rozpoczyna się nowy rok majański, jak zwykle perę dni po Bramie Lwa, która przypada dla Polski w niedzielę 22 lipca w samo południe:} i wszelkiego rodzaju inne ważne rzeczy, jakie wydarzają się dokładnie w tym tygodniu.

Ale czakra Gardła  przyciąga moją uwagę bardziej niż wszystko inne.  Więc tylko krótkie przypomnienie: skupcie się na Miłości, Miłości dla całej Ludzkości, szczególnie, gdy nadejdzie wtorek, środa i czwartek {24-26 lipca}.

Robimy tele-seminarium o nazwie „Siła uzdrawiająca wzrosła”, ponieważ energie będą bardzo, bardzo silne.  Możecie w tym uczestniczyć, jeśli chcecie i również wysyłajcie miłość, która jest najpotężniejszą uzdrawiającą mocą i naprawdę pracujcie z tą wibracją.

Czakra Gardła teraz się zmienia.  Przez jakiś czas pracowaliśmy nad Trzecim Okiem…

View original post 235 słów więcej


UFO w pobliżu Słońca 20 lipca 2012Bramy zostały otwarte:)
Kolejna fotografia z bloga zdjeciowego Babajij`a. Zawsze zaskakuje mnie swoim spojrzeniem na rzeczywistość.:)

KaliedoScopeVisions

View original post


I, Pet Goat II

Niewątpliwie jedno z najważniejszych dzieł artystycznych naszych czasów.

Strona producenta filmu firmy Heliofant, gdzie można go obejrzeć:

http://www.heliofant.com/


Kolejny wybuch na Słońcu klasy M7

Plama słoneczna nr 1520 nadal emituje wybuchy słoneczne. Nie sa one bezpośrednio skierowane w stronę Ziemi, jednakże wyemitowane protony i tak dotrą do nas z powodu zakrzywiających się spiralnie linii pola magnetycznego. Obserwatorium Dynamiki Słonecznej NASA ekstremalny rozbłysk promieniowania utrafioletowego (zdjęcie poniżej). Prąd solarnego wiatru pochodzącego z dziury koronalnej powinien dotrzeć do Ziemi 21 lipca lub około tej daty.

 

Informacje znalazłam dzięki:

http://aquariuschannelings.com/2012/07/19/space-weather-almost-x-class-flare-m7-sunspot-1520-still-going/


Czy te symbole nie są podobne?

zdjęcie pochodzi ze strony:

http://2012indyinfo.com/2012/07/17/condi-rices-ties-to-turkish-spy-ring-veterans-today/#more-36280

AIPAC to Amerykańska służba spraw zagranicznych. W ostatnich dniach wypłynęły skandalizujące informacje o Condoleezzie Rice i jej ścisłych powiązaniach z Tureckim wywiadem.

zdjęcie pochodzi ze strony:

http://extraordinaryintelligence.com/668/the-unexplained/conspiracy-theories/fun-with-photoshop-in-bohemian-grove/

Ta zgrabna „sówka” to symbol Bohemian Grove a zarazem Bogini  Lilith.

Tutaj znajduje się opis tej postaci: http://pl.wikipedia.org/wiki/Lilithwideo stanowiące dowód na to, że oddziały Armii szykują się do aresztowań

 

Od trzech ostatnich miesięcy trwają różnego rodzaju ćwiczenia militarne na Amerykańskiej ziemi w środku cywilnych, zamieszkałych  zbudowań, co nie jest normą. W Denwer po raz pierwszy grupy rosyjskich i amerykańskich żołnierzy odbyły wspólne ćwiczenia wojskowe.


Rytualne morderstwa i ofiary z dzieci

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Raz dzieciom odcinano głowę, to znów podrzynano im gardło, ćwiartowano je, kiedy indziej przetrącano im kark kijem (…). Najczęściej wykorzystywał ich, gdy już wisieli bądź podciąwszy lub też kazawszy podciąć im żyłę szyjną, z której tryskała krew. Wykorzystywał również swoje ofiary, gdy były bliskie skonania. Innym razem po ich śmierci. I kiedy miały przeciętą szyję, dopóki w ich ciałach pozostawało trochę ociepla.” (Stefan Courrilat na procesie Gilles’a de Rais, dnia 17.10.1440)

Alex Jones w swym filmie pt.”Dark Secrets: Inside Bohemian Grove” ujawnia odprawianie przez światowe elity finansowe, polityczne i towarzyskie, okultystycznych rytuałów związanych z Ceremonią Palenia Trosk. Może nie byłoby to takie dziwne gdyby ceremonia taka była związana np. z paleniem ziół, darów ziemi itp. Niestety film ujawnia rytualną ofiarę całopalną, którą jest człowiek. Chociaż ofiara jest jakby na niby gdyż zastępuje ją w filmie manekin zbudowany na specjalnym stelażu, musimy zadać sobie i uczestnikom tych rytuałów pytanie: W co tak naprawdę bawicie się panowie? Dlaczego, skoro podobno spotykacie się tam w celach towarzyskich, składacie ofiary z ludzi? Jakież to troski spędzają wam sen z powiek, które wymagają aż takiej ofiary?…”

Dalsza część bardzo obszernego opracowania znajduje sie na stronie:

http://wolnemedia.net/historia/rytualne-morderstwa-i-ofiary-z-dzieci-w-czasach-dawnych-i-dzis/

A oto cytat z jednego z dzisiejszych artykułów na wp.pl:

Tak zginęła Madzia

Fakt | Wtorek, 17 lipca 2012

  A A A
fot. Archiwum

Tego, że Katarzyna Waśniewska ( 22 l.) zabiła swoją półroczną córeczkę, prokuratorzy są zupełnie pewni. Co do tego jednak, w jaki sposób odebrała Madzi życie już takiej pewności nie mają. Wyniki sekcji zwłok dziecka wskazują na to, że Madzia zginęła na skutek ciężkiego urazu tyłu głowy, a jej śmierć, jak napisali w swej opinii biegli, miała charakter nagły i gwałtowny. Na razie śledczy nic więcej nie chcą powiedzieć, ale wiadomo, że biorą pod uwagę trzy wersje zbrodni.

– Dziewczynka doznała obrażeń rdzenia kręgowego i tylnej części mózgu. W mojej wieloletniej praktyce lekarskiej nie spotkałem się z takimi obrażeniami po zwykłym upadku. Widziałem natomiast podobne urazy u ofiar wypadków drogowych. Ostatnio spotkałem się z takimi obrażeniami, gdy po głowie dziecka przejechał ciągnik – mówi Waldemar Pawłowski, lekarz Szpitalnego Oddziału Ratunkowego w Ostródzie.

Nagła śmierć Madzi była wynikiem dwóch uderzeń, które spowodowały uszkodzenie rdzenia kręgosłupa szyjnego i podstawy czaszki. Po takim urazie dochodzi do porażenia układu oddechowego, nerwowego i krwionośnego, a zgon jest natychmiastowy. W świetle tych ustaleń najbardziej prawdopodobne przyczyny zgonu dziewczynki są trzy: uduszenie, uderzenie o podłogę, czy ścianę lub skręcenie karku.

dalsza część artykułu tutaj:

http://media.wp.pl/kat,1022943,wid,14765758,wiadomosc.html

 

A oto jedna z 9 części filmu Alexa Jones`a z polskimi napisami o rytuałach przeprowadzanych co roku w dwóch ostatnich tygodniach lipca w Bohemia Grove. Resztę części filmu znajduje się na YT. Cała wersja filmu trwa ponad dwie godziny.


Zator komunikacyjny wokół Słońca

 

Te jasne kreski to oświetlone Statki. Dziwne, że NASA udostępniło to zdjęcie na swojej stronie:)

http://sohowww.nascom.nasa.gov//data/REPROCESSING/Completed/2012/c3/20120713/20120713_1618_c3_512.jpg


Chcę jutra


Angels

 


Teraz jesteśmy wolni