Archive for Maj, 2012

NASA wyjaśnia fizyczne podstawy poruszania się satków kosmicznych UFO

Film na poczatku przedstawia zasadę działania silników poruszających się dzięki wolnej energii oraz powód, dla którego statki UFO mogą poruszać się z szybkością przekraczającą prędkość światła oraz stawać się niewidoczne dla naszych oczu. W dalszej części przedstawiono dowody na kontakty starożytnych cywilizacji z Syriuszem. Film pokazuje dowody pochodzące z wierzeń Dogonów oraz wskazówki znajdujące się w egipskiej mitologii.

Dogoni wierzyli w Boga-Rybę, który przybył z Systemu gwiezdnego Syriusza w wodnych statkach. Spływał on na ziemię w postaci wodospadu.

Interesująca dla mnie jest hipoteza wskazująca, że pierwotnie Sfinks miał głowę psa i że symbolizował Boga Anubisa. Ciekawe jest także stwierdzenie, że Anubis traktowany był jak bóg wody. Rzeczywiście inne filmy na temat starożytnego Egiptu wskazują, że posąg był przez wiele tysiącleci narażony na działanie wody. Wskazują na to linie korozji skały, z której jest zbudowany.

 

znalazłam dzięki:

http://2012indyinfo.com/2012/05/30/must-see-nasa-ufo-alien-disclosure-may-30-2012-youtube/


Lek przeciwko rakowi

Jedna ze skutecznych metod leczenia raka. Na tym filmie przedstawiono sposób uzyskania oleju z konopii.  Metoda produkcji tego oleju jest nie bezpieczna. Jednakże efekty są niezwykłe. Nie pierwszy raz spotykam się w sieci z potwierdzeniem, że canabinoidy zwalczają komórki rakowe, pozostawiając zdrowe komórki nie tknięte.

Ten film znalazłam dzięki tej stronie.

http://galacticchannelings.com/english/cures_against_cancer.html

Wspominają tam także o innych lekach pochodzenia roślinnego o potwierdzonej skuteczności w walce z rakiem: owoc grawiola zwany także guanabana, szparagi i migdały.


A oto jak zrobione technicznie 9/11

 

Dzięki Komzarowi:)

 


Gwiezdne wrota z Iraku

Jest to fotografia Gwiezdnych Wrót, które znajdują się w Iraku, w tzw Zielonej Strefie, do której nie mają dostępu niepowołane osoby i o które, zdaniem reportera z CNN, toczyły się w rzeczywistości od początku XX w. wojny na Bliskim Wschodzie.

link do artykułu CNN

http://ireport.cnn.com/docs/DOC-719922

A tutaj artykuł ze strony Laury Tyco, w którym pierwotnie znalazłam to zdjęcie

http://2012indyinfo.com/2012/05/20/iraq-stargate-key-to-911-and-bush-cnn-ireport/


Góra Fiji – zdjęcia z wycieczki

W poszukiwaniu zdjęć Góry Fiji, która jest jedną z dwóch miejsc na Ziemi (na podstawie informacji z przekazu , na których dojdzie 20 maja br do reaktywacji ziemskiej sieci energetycznej, znalazłam polska stronę w Japonii, z której pochodzi to zdjęcie poniżej. Warto do niej zajrzeć, ponieważ znajduje się tam fotoreportarz z wycieczki na Fiji jak i ciekawe opisy wspinaczki.

http://klikdotsystems.jp/stronapolska/images/fujitop.JPG

 

A tutaj kolejne zdjęcie Fiji z Wikipedii

http://translate.google.pl/translate?hl=pl&langpair=en|pl&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Mount_Fuji

I tutaj – nie mogłam się powstrzymać, żeby nie zamieścic tego widoku u siebie ….:) – z tej samej strony co powyżej

 

Widok na Fiji od strony Tokyo.


Zaćmienie Słońca/ Plejadiańskie oświecenie

Czwartek, 17 Maja 2012 13:08
Napisane przez Kerry Cassidy

Od zaprzyjaźnionej osoby wspierającej projekt Camelot:

photon-belt

You may be feeling a huge rush of photon energy on May 20th, directly related to our central sun, Alcyone, as the alignment is estimated to take place between 4:44 pm and 4:50 pm (PST) on Sunday!!

Możecie odczuwać ogromny ruch energii fotonowej 20 maja, wprost pochodzącej z naszego centralnego słońca, Alcyone, podczas, gdy spodziewane oświecenie będzie miało miejsce pomiędzy 4:44 a 4:50 (PST) po południu w niedzielę!! (u nas około godziny 01:45 w poniedziałek http://www.timeanddate.com/worldclock/converted.html?day=20&month=5&year=2012&hour=16&min=45&sec=0&p1=137&p2=591)

Alcyone (also known as the Central Sun) is right smack in the middle of the photon belt, and we are going to be lined up to Alcyone, our Sun, and the Moon (ring of fire eclipse), which is very cool, and full of weirdness.

Alcyone (także znane jako Centralne Słońce) jest dokładnie w środku pasa fotonów a my będzie podłączeni do Alcyone, naszego Słońca wraz z księżycem (pierścień ognia zaćmienia), który jest bardzo zimny i pełen dziwów.

You can be certain that the energy will nothing short of incredible. This Photon Belt has been outside our solar system for a long time and now it is inside our system, and guess who is feeling it — YOU!

Możesz być pewny, że tej energii nie zabraknie niczego niesamowitego. Pas Fotonowy był bardzo długo poza naszym systemem słonecznym a teraz jest wewnątrz niego i zgadnij kto to odczuwa – TY!

Photon Light vibrates at a very high frequency and it has a direct impact on our bodies, on our DNA, and on our brain waves (which makes you feel so tired in the middle of the day you think what is happening here).

Światło Fotonowe wibruje na bardzo wysokich częstotliwościach i ma bezpośredni wpływ na nasze ciała, na nasze DNA, na nasz e fale mózgowe (co powoduje, że czujesz się bardzo zmęczony w środku dnia, myślisz, że co się wtedy dzieje)

If you keep an eye on SpaceWeather.com you can see the changes to the photon energy every 10 minutes and quite frankly you can feel it increase and then check the website for confirmation (if you want).

Jeżeli obserwujesz SpaceWeather.com możesz zobaczyć zmiany w energii fotonowej co 10 minut i całkiem uczciwie możesz poczuć, jak ona wzrasta, więc sprawdź tę stronę dla potwierdzenia (jeżeli chcesz).

I have been told that the May 20th solar eclipse (ring of fire) signifies a ‘reboot’  for the Multiverse.

Powiedziano mi, że zaćmienie słońca 20 maja (pierścienie ognia) wskazują „włączenie” dla Multiuniwersum.

This reboot is not just a local deal, just little old us, but rather it is a major reboot for the entire Milky Way Galaxy. Thereafter we start a brand new 25,920 year cycle.

To włączenie nie jest tylko wydarzeniem lokalnym, tylko dla nas starych, ale raczej jest znaczącym włączeniem dla całej Drogi Mlecznej. Ponieważ zaczynamy nowy 25,920 letni cykl.

This eclipse will intercept important energetic lines (the serpent and dragon lines) on Earth at two locations. One is at Mt Shasta and the other is at Mt Fuji.  Those two locations will be charged up with very potent energy, and you’ll be right there.

Zaćmienie to przechwyci ważne linie energetyczne (linie węża i smoka) w dwóch miejscach na Ziemi. Jedno znajduje się  na Górze Shasta a drugie na Górze Fiji. Te dwa miejsca zostaną naładowane potężną energią a wy właśnie tam będziecie.

We have to be emotionally prepared for major changes after this eclipse, some natural, and others contrived to put us into a state of intense fear. The duality of the situation is quite interesting.

Musimy się emocjonalnie przygotować na wielkie zmiany, które nadejdą po zaćmieniu, niektóre z nich będą naturalne, inne zaś zaaranżowane po to, aby spowodować u nas stan intensywnego strachu.

This period of time marks a fantastic opportunity for humans to wake up and get with the plan, while at the same time it marks the perfect time to create intense emotional fear to feed off of.

Ten okres czasu naznaczony jest wspaniałą możliwością przebudzenia się dla ludzi i podążania wraz z planem, podczas gdy jednocześnie tworzy intensywny emocjonalny strach, aby ją wzmocnić.

SOLAR ECLIPSE / PLEIADIAN ALIGNMENT.

Artykuł znalazłam dzięki:

http://2012indyinfo.com/2012/05/19/solar-eclipse-pleiadian-alignment/Bardzo ciekawe opowiadanie, którego początki znajdują się gdzieś we Wszechświecie w jednym z wysokich wymiarów.:)

WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.
z Fejsbuka, źródło niezidentyfikowane
.
„…W dalekiej galaktyce, w środku kosmosu, żyją oświecone istoty, które wykonują odpowiednie zadania Stwórcy uczestnicząc w doskonałym ładzie Wszechświata. Co jakiś czas któraś z nich jedzie na wakacje. Pewnego razu przyszła kolej na Arona. Aron udał się do biura podróży, by znaleźć dla siebie miejsce na spędzenie urlopu.- No cóż, Panie Aron – rzekł agent – mamy wolne miejsca na dalekich krańcach naszego systemu gwiezdnego, na „Czerwonej” planecie. Może Pan tam leżeć do góry brzuchem i cieszyć się wszystkimi przyjemnościami życia.- Byłem tam ostatnio i jest tam wspaniale, ale wolałbym coś bardziej egzotycznego – odpowiedział Aron.- To może będzie Panu odpowiadała „Zielona” planeta w sektorze gwiezdnym 381. Można tam odpoczywać w idealnym spokoju i ciszy. Ostatnio jest to bardzo popularne miejsce.- Nie – odrzekł Aron – wolałbym okolicę, w której mógłbym stawić czoło jakimś wyzwaniom, aktywnie i ekstremalnie spędzić urlop. Agent zastanowił się przez…

View original post 691 słów więcej


WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

Symptomy Wzniesienia cz. I. Fragment z ksiązki Karen Bishop pt.”The Ascension Primer”

Czujesz się tak, jakbyś znajdował się w szybkowarze lub w wirze intensywnej energii. Jesteś zestresowany – to jeden z pierwszych, zazwyczaj występujących, symptomów wzniesienia. Kiedy na początku pojawiają się zmiany energetyczne, niosą one ze sobą Nową i wyższą wibrację. Znikają stare wzorce, sposoby zachowania czy przekonania. Może to się objawiać dużym stresem lub uczuciem przeładowania. Jeśli, na dodatek, wiedziesz typowe życie – z właściwymi mu codziennymi udrękami – wspomniana Nowa energia może sprawić, że symptomy tylko przybiorą na sile. W końcu jednak dostosujesz się do tej wyższej wibracji, a w twoim wnętrzu zrobi się więcej miejsca dla wyższej energii!

Depresja. Ten symptom to jeden z trzech najczęściej występujących. Doświadcza go wielu ludzi. Proces wzniesienia powoduje, że ulatują z nas ogromne ilości ciemniejszych i gęstszych energii. Przez jakiś czas czujemy, że one nas osaczają. Możemy mieć wrażenie, iż sytuacja już nigdy nie…

View original post 2 651 słów więcej


Hiszpanie wycofali już 1 milion euro z banków, są zaraz po Grecji

„To wszystko dzieje się dzisiaj w Europie…” komentuje Steve Beckow na swoim blogu w odpowiedzi na doniesienia mediów z 17 maja 2012r.

http://the2012scenario.com/2012/05/spanish-withdraw-1-billion-euros-french-govt-slashes-pay-by-30/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=spanish-withdraw-1-billion-euros-french-govt-slashes-pay-by-30

By Daily Mail Reporter – May 17, 2012

http://tinyurl.com/7cmp8wc

A oto dzisiejsze doniesienia z kraju:

1. Wyjście Grecji z Eurolandu może przynieść kilkusetmiliardowe straty

http://finanse.wp.pl/kat,58436,title,Wyjscie-Grecji-z-eurolandu-moze-przyniesc-kilkusetmiliardowe-straty,wid,14496000,wiadomosc.html

2. Powrót do spadków na Warszawskiej Giełdzie i nie jest ona jedyna na świecie

http://finanse.wp.pl/kat,7092,title,Powrot-do-spadkowGPW-wyrozniona,wid,14496386,wiadomosc.html

3. Złoty mocno traci.

http://waluty.wp.pl/kat,1026941,title,NBP-gotow-przeciwdzialac-duzemu-oslabieniu-zlotego,wid,14494995,wiadomosc.html

Ciekawe, którzy będą następni?

A tutaj znajduje się artykuł z wczorajszego dnia komentujący wycofywanie pieniędzy z banków przez Greków.

http://the2012scenario.com/2012/05/with-euro-exit-on-cards-greeks-pull-funds-from-banks/

Nieźle to Słońce dzisiaj na nas podziałało:)


Olbrzymi wybuch słoneczny spowodował szokującą falę, która przemieściła się po całym obszarze Słońca. Wybuch nie jest skierowany w kierunku Ziemi

Z drugiego filmu zatytułowanego „Słońce dzisiaj : 17 maja 2012” możemy się dowiedzieć, że wybuch rozpoczął się dzisiaj wczesnym rankiem. Opisano w nim także pozostałe parametry wybuchu.

Z dzisiejszych doniesień prasowych:

1. Dźwig przewrócił się na nadbrzeżu portowym w Gdyni po tym, gdy uderzył w niego statek rejsowy.

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14494105,kat,1342,title,Dzwig-spadl-na-nabrzeze-portu-zobacz-zdjecia,galeria.html

2. Awaryjne lądowanie OLT EXPRESS

http://wiadomosci.onet.pl/kraj/po-awaryjnym-ladowaniu-olt-express-pasazerowie-cze,1,5134203,wiadomosc.html

3. Autokar z dziećmi przewrócił się do rowu

http://wiadomosci.wp.pl/gid,14494325,kat,1016819,title,Wypadek-autokaru-z-przedszkolakami,galeria.html?

4. Na oceanie zderzyły się dwa statki

http://wiadomosci.onet.pl/swiat/grozny-incydent-na-oceanie-zderzyly-sie-statki,1,5133752,wiadomosc.html

To tylko znalezione dzisiaj przeze mnie informacje na polskich serwisach informacyjnych.

Następny film wskazuje, że wybuch będzie miał wpływ na Ziemię.

 


Zaćmienie Słońca 20 maja 2012r.

Zaćmienie to zaczyna czas ważnych wydarzeń astronomicznych, które będą miały znaczący wpływ na Ziemię i na nas jej mieszkańców w nadchodzących 7 tygodniach. Następne ważne wydarzenie to 4 czerwca br.  tranzyt Wenus na tle Słońca a następnie 21 czerwca związany z przesileniem wiosenno letnim. Obawiam się, że Polska nie leży w pasie obserwacji, który pozwoli nam zobaczyć to zjawisko jako tzw „pierścienie ognia” (księżyc wchodzi w tarczę Słońca i jest otoczony pierścieniem jego światła).  Dla mieszkańców Ziemi jest to jednak ważne wydarzenie astrologiczne, które zapoczątkuje niezwykle intensywny energetycznie czas. Istotnym jest dla każdego z nas, aby dać sobie dużo odpoczynku i pozwolić sobie na dostrojenie do nadchodzących zmian. Warto przebywać wśród przyrody,  zwierząt , ptaków i odpoczywać. W obecnej chwili jest to nam wszystkim bardzo potrzebne.


Aktywacja i oświecenie promienia niebieskiego diamentu – medytacja/wizualizacja

W trakcie medytacji 20 – 21 maja wizualizujemy błękitny promień wychodzący z centrum galaktyki i przechodzący przez nasze ciało w kierunku ziemi. Być może niektórym z nas ta wizualizacja pomoże w trakcie medytacji niebieskiego płomienia i aktywacji krystalicznej sieci.

 


Kryształowa sieć

Jest to medytacja, która w głównej mierze opiera się na obrazach zawartych w tym video. Jesteśmy w przededniu medytacji, która ma wspomóc aktywacje kryształowej sieci. Myślę, że ten obraz może być pożyteczny w tym okresie.

 


WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

W Polsce czas tej medytacji wypada o o 3.30 rano, 21 maja.  Jest to czas idealny, jednak wiem, że jest niedogodny.  Myślę, że wizualizowanie tuż przed zaśnięciem (20.5.12), albo po przebudzeniu rano (21.5.12) też może mieć dobre efekty. Krystal

Rozprowadźcie to wszędzie!

Restartowanie siatki, 20.05.2012

Po wielkim sukcesie Światowego Dnia Wyzwolenia (6 maja 2012 o 5.30 czasu polskiego), nasze starania o planetarne wyzwolenie jest kontynuowane.  Tym razem spotkamy się się w grupach dużych i małych, pojedynczo i w parach, dokładnie w czasie zaćmienia Słońca, 20 maja.  Masy zbiorą się i będą wizualizować wyzwolenie naszej planety od tyranii wszystkich poza-fizycznych negatywnych istot, także po raz pierwszy w naszej historii będziemy mieli okazję współtworzyć nasze własne duchowe przeznaczenie jako wolne istoty Światła na Ziemi i łączyć się bez przeszkód ze Źródłem. Potrzebujemy 144,000 osób uczestniczących w tej wizualizacji ze skupieniem na osiągnięcie tych pożądanych efektów.

20 maja będzie miało miejsce pierścieniowe…

View original post 425 słów więcej


Wezwanie do przebudzenia – wersja PL


Film


Pilne: Nadciągające aresztowania

What to know

Co należy wiedzieć

1. Bankers/Illuminati/Cabal/ Government have been running the world and doing bad things.

1. Rządy Bankierów/Illuminati/Cabal/ rządziły światem i robiły złe rzeczy.

2. White hats including old money, military, veterans, federal marshals, and local law officials are going to arrest them.

2. Białe Kapelusze wraz z użyciem starych pieniędzy, wojska, weteranów, szeryfów federalnych i lokalnych przedstawicieli prawa zamierzają ich aresztować.

3. Media may say it’s martial law and try to spread panic, but the actions are lawful and benefit humanity.

3. Media mogą powiedzieć, że to jest stan wojenny aby spróbować siać panikę, ale akcja jest zgodna z prawem i przyniesie korzyści ludzkości.

4. International travel will be stopped for 3 days. Some facilities wired to explode will be off limits for safety

4 Między narodowe podróże zostaną wstrzymane na 3 dni. Niektóre urządzenia, które potrzebują drutów do eksploatacji zostaną wyłączono dla bezpieczeństwa.

What to do

Co należy zrobić

1. The goal is to transition peacefully and safely. There will likely be disruptions in local travel, food supply, water supply, and electricity. Make sure you have necessities for 72 hours and ideally 30 days.

1. Celem jest dokonanie pokojowego i spokojnego przejścia. Mogą nastąpić problemy w lokalnej komunikacji, dostawach jedzenia, wody, elektryczności. Upewnij się, że posiadasz niezbędne zaopatrzenie na okres od 72 godzin do, w najlepszy przypadku, 30 dni.

2. Remain calm. Support the troops and law officers that are arresting thousands of criminals guilty of heinous crimes against us all.

2. Zachowaj spokój. Udziel wsparcia oddziałom i osobom reprezentującym prawo, którzy będą dokonywać aresztowań na tysiącu przestępców winnych ohydnych zbrodni przeciwko nam wszystkim.

3. Research stories on the internet to assure yourself that the arresters are good and the arrestees are bad.

3. Zbadaj informacje w internecie, aby upewnić siebie, że te aresztowania są dobre a aresztowani są źli.

What not to do

Czego nie należy robić

1. You are going to find out that the cabal have done terrible things to you, your family, and humanity. Don’t believe that every one of them is as guilty as the leaders. Some were forced to act and were threatened with torture.

1. Dowiesz się. że cabal robili straszne rzeczy Tobie, Twojej rodzinie i ludzkości. Nie wierz, że każdy z nich jest tak samo winny jak ich przywódcy. Niektórzy z nich zostali zmuszeni do działania i zastraszani torturami.

2. Don’t panic.

2. Nie panikuj.

3. Don’t turn on each other.

3. Nie nakręcajcie się wzajemnie.

4. Don’t riot.

4. Nie rozrabiajcie

5. Don’t run into a bank and start shooting people.

5. Nie biegnij do banku i nie zaczynaj strzelać do ludzi.

6. Please just try to be calm and work together to meet the needs of your community. Everything will be ok.

6. Proszę, postaraj się być spokojny i pracuj wspólnie na potrzeby swojej społeczności. Wszystko będzie dobrze.

The world is about to go into a Golden Age. First we must Cleanse.

Świat wkracza w Złoty Wiek. Najpierw jednak trzeba go posprzątać.

 

 


WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

Kochani, będę z Wami łączyć się podczas tej globalnej wizualizacji o naszym Złotym Wieku.  Biorę też krótką przerwę od blogowania i poczty do 13 maja 2012.  Moja miłość jest zawsze z Wami.  Krystal

.

I teraz oto ten dzień dla was nadszedł.  Czas waszego przebudzenia jest tu.  Proszę nie spodziewajcie się momentu eureki, moi drodzy.  Chociaż niektórzy mogą tego doświadczyć,  to jednak nie będzie to mniej znaczącym otwarciem dla tych z was, którzy tego nie zauważą.

Dzisiaj (jutro rano w Polsce) wasze wysiłki w jedności otworzą dla tej planety drzwi i możliwości, które zajmą wiele, wiele lat do odkrywania.  To nie będzie wcale długo przed zmianą, którą dzisiaj tworzycie, widoczną dla wszystkich, którym zależy, aby ją ujrzeć.

Róbcie to wszystko z bezwarunkową miłością i przebaczeniem.  Nie żywcie niechęci wobec nikogo.  Nie wchodźcie w ten czas z zamiarem zniszczenia, ale by tworzyć.  Unieście energię tej nocy najwyżej, jak tylko możecie.

View original post 294 słowa więcej


Film

Piąta brama wprowadzająca – 05-05-05


Co się wydarzyło wczoraj 4 maja 2012?

Wczoraj, 4 maja 2012 roku, zakończył się proces wznoszenia Ziemi. Od wczoraj ziemia znajduję się całkowicie w wymiarze 5D a my wraz z nią. Już nigdy nie nastąpi na niej zejście do poziomu 3D. Już nigdy niskie wibracje nie skażą Ziemi. Od wczoraj, wraz z nadejściem dzisiejszej pełni, Ziemia osiągnęła najwyższy z oczekiwanych poziomów drgań.

Never again will Gaia be in a solid third dimension. Her vibration is singing in harmony with her frequency. She ascends! Her human family is on track with their ascension and many souls and sparks of God find you more accessible than anytime on Earth before.

To give an analogy; the fog has lifted in your DNA. Give yourselves plenty of rest and water and imagine with love.

Nigdy więcej Gaja nie będzie w solidnym trzecim wymiarze. Jej wibracje śpiewają w harmonii z jej drganiami. Ona wzniosła się! Jej ludzka rodzina jest na drodze swojego wzniesienia i wiele dusz oraz iskier Boga odnajduje was bardziej przystępnymi niż kiedykolwiek na Ziemi wcześniej. Poprzez analogie; zasłona została podniesiona z waszego DNA.

Pozwólcie sobie na dużo odpoczynku i wody oraz wyobrażeń o miłości.

http://2012indyinfo.com/2012/05/04/an-update-from-god-jesus-the-tipping-point-has-been-accomplished-a-message-channeled-by-suzanne-spooner-of-tauk-may-4-2012/


Portal 5-5-5, 5 maja 2012

 

 

 

 

 

 

 

artysta nieznany

 

Witam ciepło i serdecznie,

 

Chciałabym się podzielić swoimi myślami na temat dnia 5 maja 2012. Jest to wydarzenie, które przyniesie nam na Ziemię nowe kody światła. Te kody zostaną przekazane do naszego, ludzkiego ciała i wprowadzą nową jakość w nasze życie. Dlatego warto wyrazić świadomie intencję uczestniczenia w tym wydarzeniu wraz z innymi ludźmi na naszej świętej Gaji. Gaja wraz z nami doświadcza procesu wzniesienia. Nasze uczestnictwo, świadome uczestnictwo, pomaga jej i nam przejść przez ten proces mniej boleśnie. Gaja oczyszcza się w chwili obecnej energetycznie i potrzebuje naszego wsparcia w tym procesie, tak samo jak my potrzebujemy jej dla naszego wzniesienia i oczyszczenia:).  Pozdrawiamy wszystkich serdecznie i ciepło.

 

Benedykt i Kubuś:)

 

P.S.

Jeżeli ktoś jest zainteresowany obszerniejszym wyjaśnieniem tego wydarzenia, to zapraszam na bloga Marleny Swetlishoff  (Świetliszow??:) Wprawdzie artykuł napisany jest po angielsku, ale na tyle prostym językiem, że każdy translator powinien dać radę bez przekręcania sensu. 🙂

http://www.therainbowscribe.com/join555portal.htm


WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

.

UDOSTĘPNIAJCIE WIRUSOWO!

Nadszedł czas, aby podjąć działania!  Nadszedł czas, by wziąć losy naszego świata we własne ręce!  Dlatego spotkamy się się w grupach dużych i małych, indywidualnie i w parach, dokładnie w czasie pełni księżyca tego maja.  Miliony nas zbierze się i będzie wizualizować wyzwolenie naszej planety od tyranii centralnych bankierów, abyśmy po raz pierwszy w naszej historii mieli szansę stworzenia własnego przeznaczenia jako wolni obywatele Ziemi.

Istnieje plan opracowany przez pozytywnych ludzi w wojsku, wspierany przez władzę świecką, aby aresztować członków Kabała bankowego za ich zbrodnie przeciwko ludzkości. Nasza wizualizacja będzie wspierać ten plan, aby zamanifestował się jak najszybciej, bez użycia przemocy i jak najsprawniej,  jak to tylko możliwe.  Będziemy wspierać dzielnych bohaterów, którzy wypełniają ten plan. Coś takiego nigdy nie działo się na tej planecie wcześniej. To nasza szansa, aby być tego częścią.

Nasz  masowy wysiłek w tym dniu będzie wyzwalaczem, który uaktywni ten plan tak…

View original post 203 słowa więcej


Znikający statek kosmiczny

Na tym filmie świetnie widać działanie osłon, które statek kosmiczny włącza, aby stać się niewidzialny dla ludzkich oczu.

Film pochodzi z Japonii.