Archive for Luty, 2012


Maria Magdalena: Powrót „Dzikiej Kobiety”

 ‚Nie możesz żyć pełnią życia, jeżeli nie masz dostępu do swoich emocji. W rzeczywistości jesteś wówczas odłączony od swojej duszy”

Przekazane poprzez Pamela Kribbe

http://www.jeshua.net

Pamela przekazuje Marię Magdalenę

Drodzy Przyjaciela,

Cała nasza trójka jest dzisiaj obecna: Jezus, Maria i Maria Magdalena. To dla nas honor, że możemy być tutaj z wami. Jesteście dla nas jak nasi  bracia i siostry. Jesteśmy jednym w sercu a dla mnie, Jeshuy, bycie tutaj razem z moimi przyjaciółkami jest szczególnie wyzwalające.

Jestem bowiem często uważany za reprezentanta energii Chrystusowej. Co jednakże nie jest całą prawdą. Kobiety u mojego boku w moim życiu, były niezwykle istotne dla mojej misji. W tamtych czasach było nie do zaakceptowania dla kobiety, żeby być, tak ja, publicznym nauczycielem.

Lecz moja matka i Maria-Magdalena obydwie były duchowymi wojowniczkami. Pomagały mi siać ziarna Chrystusowej świadomości.

Dzisiaj porozmawiamy o męskiej i żeńskiej energii. Moja żeńska bratnia dusza i ja mówimy jednym głosem. W waszej historii, żeńska energia została głęboko zraniona.

Miało to poważne konsekwencje dla kobiet i mężczyzn na Ziemi. Nie tylko kobiety cierpiały z powodu męskiej dominacji, mężczyźni także zostali zranieni.

Na początku porozmawiamy o kobiecej ranie. Poprosimy cię o wyobrażenie sobie żeńskiej osoby. Reprezentuje ona całą żeńską energię. W chwili obecnej energia żeńska została zdegradowana i potraktowana przemocowo.

Wpływ jaki to ma na kobiety skutkuje wycofaniem się kobiet z dolnej części ich ciał, gdzie rezyduje ich moc. Szczególnie tam, gdzie odbywała się przemoc seksualna, emocjonalna trauma spowodowała wycofanie się ich świadomości z dolnych partii ich ciał. Stało się dla nich trudne bycie samoświadomymi i uziemionymi (energetycznie – przyp. tłumacza).

Wyobraź sobie kobietę naprzeciw swojego wewnętrznego oka. Reprezentuje ona kolektywną energię kobiet. W tym widoku możesz zobaczyć swoistego rodzaju dziurę w rejonie jej brzucha. Ona wycofała swoją świadomość z tego rejonu ciała i czuje się pozbawiona bezpieczeństwa, ponieważ brakuje jej fundamentu.

Wewnątrz jej brzucha możesz usłyszeć krzyki udręczenia i bólu. Chcielibyśmy poprosić was wszystkich, mężczyzn i kobiety, o wypromieniowanie światła w kierunku tej kobiety, do jej brzucha. W taki sposób ty także dajesz je sobie.

Maria-Magdalena chciałaby teraz przemówić.

Jestem Maria-Magdalena. Kocham was bardzo głęboko. Jestem zawsze z wami, Powstałam spośród zranionych kobiet i teraz chciałabym dotknąć tego obszaru bólu bardzo delikatnie, aby pomóc kobietom uleczyć się z niego.

Chciałabym zobaczyć je narodzone na nowo stabilne i pełne radości, aby żeńska moc mogła powrócić w pokojowy sposób. Ne chcę walczyć i zmagać się. Przychodzę w pokoju i mam specjalny apel do kobiet.

Wszystkie byłyście zranione w historii, ale w obecnych czasach odzyskałyście swoją siłę. To jest wasz wiek, to jest wasz czas. Chciałabym wam przypomnieć, że mężczyźni potrzebują także pomocy. Wy jako kobiety jesteście zaznajomione z raną w waszym brzuchu, bólem i traumą degradacji. Ale co takiego stało się z mężczyznami?

Z powodu dominacji męskiej energii w przeszłości oraz energii władzy i prześladowań, mężczyźni zostali zmuszeni do zamknięcia swoich serc. Musieli być silni i surowi, i to był ideł bycia mężczyzną. Lecz w taki sposób mężczyźni stali się wyalienowani z ich części uczuć.

Wielu mężczyzn zablokowało się w swoich głowach; stało się dla nich trudne wyrażanie ich emocji i uczuć. Ta niezdolność do połączenia się z waszą częścią uczuć, waszą żeńską częścią, jest także raną.

Nie możesz żyć pełnią życia, jeżeli nie masz dostępu do swoich uczuć. W rzeczywistości jesteś odłączony od swojej duszy.

W wielu mężczyznach istnieje poczucie samotności i wyobcowania, które może być postrzegane jak dziura w ich sercach

A zatem widzisz: i mężczyźni i kobiety zostali zranieni w przeszłości. Rana kobiet zlokalizowana jest w brzuchu, rana mężczyzn jest jak dziura w ich sercu. Chciałabym dzisiaj powiedzieć kobietom, że kiedy już odzyskają swoją moc, gdy rozpoznają swoja prawdziwą siłę: sięgnijcie w stronę mężczyzn.

Oni potrzebują waszej/twojej pomocy; odseparowali się, wyobcowali z domu. Miejcie/miej tą dobroć w swoim sercu, aby im współczuć. Nowa Ziemia może się narodzić tylko wtedy, kiedy we dwoje będą czynić pokój. Gdy mężczyźni i kobiety zrozumieją wzajemnie swoje rany, wtedy mogą zbudować pomost pomiędzy sobą.

Proszę kobiety, aby się do mnie przyłączyły w wysyłaniu światła do dziury w ich brzuchu. Z tego światła rozwinie się sznur, który poprowadzi prosto do Ziemi. Poczuj swoje połączenie z matką Ziemią jako kobieta.

Twoja żeńska energia jest niezwykle potężna i niezbędna dla życia. Pamiętaj o swojej prawdziwej sile. Gdy poczujesz wzrost swojej samoświadomości, sięgnij w kierunku mężczyzn mężczyzn i wyślij im światło w kierunku dziury w ich sercu.

Znajdujecie się na skraju nowych czasów w historii. Jesteście przeznaczeni do połączenia się jako mężczyźni i kobiety. Jesteście zaproszeni do zabawy i śmiechu jako ludzkie istoty. W wielu z was widzę zmęczonych wojowników; walczyliście i walczyliście i niektórzy z was są bardzo zmęczeni i rozczarowani.

Odpowiedzią na twój ból jest bardzo proste życie.  Rozumiem przez to: ponowne poczucie pełnego połączenia z Ziemią i cieszenia się ze zwyczajnej przyjemności bycia człowiekiem. Doświadczając miłości pomiędzy mężczyzną i kobietą, przyjaźnijcie się z ludźmi myślącymi podobnie jak wy bo życie w pokoju ze swoim otoczeniem i naturą jest obietnicą nowej Ziemi.

W moim życiu na Ziemi doświadczyłam głęboko rany kobiecości. Byłam serdecznym przyjacielem Jeshua. Mogłam poczuć jego siłę i mądrość ale także jego ból i zwątpienia. Pomiędzy nami było bardzo intymne porozumienie.

Doświadczyłam głębokiej żałoby kiedy musiał opuścić Ziemię, kiedy został zabity. Często, gdy mógł do nas przemawiać, odczuwałam jego wiadomości nie tylko w mojej głowie, ale poprzez całe moje ciało. Nie lubiłam spierać się z jego ideami, związanymi z jego przesłaniem, jak robili to jego uczniowie.

W tym szacunku byłam odrobinę od nich odmienna. Oni często naśmiewali się ze mnie i czułam się wtedy samotna. Byłam uważana za „dziką kobietę”, byłam niekonwencjonalna.

Obecnie, jestem naprawdę uradowana mogąc znowu widzieć powitanie dzikiej kobiety na świecie! Wiele się zmieniło od czasów Jeshua. Powiadam wam: dzikie kobiety będą liderami nowego świata!

Zapraszam was wszystkie to powstania w waszej prawdziwej mocy. W przeszłości, kiedy kobiety były „dzikie”, oznaczało to niezależność, niekonwencjonalność i pasję, były one oznaczone etykietą histeryczki. W wiekach średnich nazywano je czarownicami.

Ale w rzeczywistości te kobiety – byłam jedną z nich – kierowały się miłością. Teraz znowu nadszedł czas dla kobiet, aby pokazać ich prawdziwą moc, w żaden agresywny sposób, ale poprzez zjednoczenie męskiej i żeńskiej energii.

Dziękuję Wam bardzo mocno za bycie tutaj i dzisiaj ze mną!

© Pamela Kribbe 2012

angielski oryginał pochodzi ze strony:

http://the2012scenario.com/2012/02/mary-magdalene-return-of-the-wild-woman/


WIELKIE PRZEBUDZENIE Przekraczanie Progu 2020

.

Bejamin Fulford jest niezależnym żurnalistą, który urodził się w Kanadzie i od wielu lat mieszka i pracuje w Japonii.  Pracował dłuższy czas dla Forbesa, a od kilku lat wytrwale demaskuje Kabała na całym świecie. Jest pod ochroną tajemnego stowarzyszenia Białego Smoka z Chin i ostatnio też kosmitów (źródło: Allendale).  Kilka zamachów Kabała na jego osobę nie powiodło się.  Swoją popularność osiągnął przez tygodniowe raporty, które od jakiegoś czasu śledzę.  Ponieważ wydarzenia wzrastają na sile, uważam, że warto niektóre z nich przetłumaczyć.  Wiele pokrywa się z materiałem czanelingowym, chociaż Ben nie wspomina o istotach pozaziemskich w swoich raportach.  Nie zgadzam się z nim w 100%, jednak bądźcie otwarci na te informacje, ponieważ wiele z nich się w przeszłości potwierdziło. — K

.

 

.

Przetłumaczyła Krystal

Zgodnie z przewidywaniami, upadek czczącej szatana mafii finansowej nabiera tempa.   Sekretarz skarbu USA, Timothy Geithner został zatrzymany na przesłuchanie przez policję w Nowym Jorku…

View original post 1 975 słów więcej


Podpisz petycje w sprawie gazu łupkowego

Link do strony z petycją. Tutaj podpiszesz petycję.

http://www.petycjeonline.com/protes_przeciw_ustawie_nowe_prawo_geologiczne_i_gornicze

PROTEST PRZECIW USTAWIE NOWE PRAWO GEOLOGICZNE I GÓRNICZE

Pani

Irena Lipowicz

Rzecznik Praw Obywatelskich

 

Korzystając z art .80. Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 r. „Każdy ma prawo wystąpienia, na zasadach określonych w ustawie, do Rzecznika Praw Obywatelskich z wnioskiem o pomoc w ochronie swoich wolności lub praw naruszonych przez organy władzy publicznej”

 

działając na podstawie:

art. 85. „Obowiązkiem obywatela polskiego jest obrona Ojczyzny działając na podstawie”,

oraz art. 82. „Obowiązkiem obywatela polskiego jest wierność Rzeczypospolitej Polskiej oraz troska o dobro wspólne.”

zwracamy się do Pani Rzecznik Praw Obywatelskich o niezwłoczne zaskarżenie ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. 2011 nr 163 poz. 981), która wchodzi w życie od 1 stycznia 2012 r. jako niezgodnej z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej i Prawem Międzynarodowym.

Ustawa z 09.06.2011r. Prawo geologiczne i górnicze narusza następujące artykuły Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej:

art. 5. „Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.”

art. 32. „Wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy mają prawo do równego traktowania przez władze publiczne.Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.”

art. 64. „Każdy ma prawo do własności, innych praw majątkowych oraz prawo dziedziczenia.Własność, inne prawa majątkowe oraz prawo dziedziczenia podlegają równej dla wszystkich ochronie prawnej.Własność może być ograniczona tylko w drodze ustawy i tylko w zakresie, w jakim nie narusza ona istoty prawa własności.”

art. 66. „Każdy ma prawo do bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Sposób realizacji tego prawa oraz obowiązki pracodawcy określa ustawa.”

art. 68. „Każdy ma prawo do ochrony zdrowia. .”

art. 74. „Władze publiczne prowadzą politykę zapewniającą bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.Ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych. Każdy ma prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska. Władze publiczne wspierają działania obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu środowiska.”

art. 76. „Władze publiczne chronią konsumentów, użytkowników i najemców przed działaniami zagrażającymi ich zdrowiu, prywatności i bezpieczeństwu oraz przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.”


Z analizy zapisów tej ustawy wynika:

Eliminacja instytucji państwowych i samorządów z prawa wyboru i decyzji o
sposobie zagospodarowania przestrzennego terenów, wg powiązanych art.: 7,
23, 95 (z poprawkami Senatu) 103, 188, 189,204 (z poprawkami Senatu.

Koncesja jest celem publicznym, a obszar górniczy terenem wyłączonym z innej działalności bez ustalania potrzeby, celowości, opłacalności i zgodności ze strategią rozwoju JST.
Pozbawienie praw do własności obecnych właścicieli nieruchomości, lub ich ograniczenie, wg powiązanych art.: 16, 18, 19, 24, 36.2,188,189,191
Ustanowienie koncesji jako nadrzędnego i ostatecznego aktu prawnego, ponad Konstytucją RP i innymi prawami wg w/w artykułów i art. 42.

Preferencje dla kopalni węgla brunatnego wg art. 36.2 i wyżej wymienionych (możliwość prowadzenia poszukiwania, rozpoznawania i eksploatacji, bez konieczności wykazania się prawem do dysponowania terenem – zakłada się z góry wywłaszczenia obecnych właścicieli gruntów, właściciele gruntów
bezpośrednio sąsiadujących ze złożem nie są stroną w postępowaniu).

Zablokowanie prawa udziału społeczeństwa i samorządów w dostępie do informacji i do ochrony środowiska, wg art. 33 i art. 98, o dostępie do informacji geologicznej. Ogranicza to możliwości budowania strategii rozwoju JST.

Pozwolenie na bezkarne, decyzją urzędnika, bez udziału w procesie podejmowania decyzji obywateli i samorządów deponowanie pod ziemią spalin z CO2 i odpadów radioaktywnych (poprawka Senatu nr 23), co jest ukrytym celem projektowanej ustawy, zgodnie z rozdziałem 4 wg art. 124, 125, 126 i wyżej przytoczonymi, a co zablokuje na zawsze możliwość wykorzystania geotermii w Polsce i ograniczy dostęp do wody pitnej.

Możliwość bezkarnego i bezpłatnego dla koncesjonariusza zanieczyszczania wód podziemnych i ich agresywnej eksploatacji w procesie hydroszczelinowania przy poszukiwaniu gazu ze złóż niekonwencjonalnych, zgodnie z art.20, który mówi:

„Korzystanie z wód kopalnianych dla zaspokojenia potrzeb zakładu górniczego jest bezpłatne (dla potrzeb jednego odwiertu próbnego potrzeba 2 milionów litrów wody – za darmo – oraz 9,5 ton Ethoxylated Octyphenol Petroleum, 19 ton Tetramethylammonium cloride, 680 kilo Biozidów C4H4CINOS, 680 kg biozidów” -źródło: http://iddd.de/ZatruciewodyprzezFrac.pdf

Ustawa z 09.06.2011 r Prawo geologiczne i górnicze narusza m.in.:

– Konwencję z Aarhus z 25 czerwca 1998 roku o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiskaoraz przedstawienie stosunku instytucji europejskich do tej umowy międzynarodowej.

– Zasady Zrównoważonego Rozwoju zawarte w Deklaracji z Rio w sprawie Środowiska i Rozwoju w Rio de Janeiro z 14 czerwca 1992r.

– Rezolucję Zgromadzenia Ogólnego ONZ nr 37/7 z 28.10. 1982 r. w sprawie Światowej Karty Przyrody i nr 45/94 z 14 grudnia 1990 r. o potrzebie zapewnienia zdrowego środowiska dla pomyślności jednostek,

– Europejską Kartę Środowiska i Zdrowia uchwaloną na Pierwszej Europejskiej Konferencji na temat Środowiska i Zdrowia Światowej Organizacji Zdrowia we Frankfurcie nad Menem, Niemcy, 8 grudnia 1989 r.,

Dyrektywy unijne dotyczące obszarów„Natury 2000”; 79/409/EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (Council Directive 79/409/EEC on Wild Birds), zwana w skrócie Dyrektywą Ptasią, uchwalona 2 kwietnia 1979 roku, a następnie zmodyfikowana dyrektywami 81/854/EWG, 85/411/EWG, 86/122/ EWG, 91/244/EWG i 94/24/EWG i 2. Dyrektywa Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory , zwana Dyrektywą Siedliskową, uchwalona 21 maja 1992 roku i zmieniona dyrektywą 97/62EWG.

Dyrektywę 96/61 /WE- strategia ochrony środowiska przed oddziaływaniem przemysłu.

Dyrektywę w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeń (IIPC) 96/61/EET.

Dyrektywę w sprawie składowania odpadów 99/31

 

Nie może mieć statusu celu publicznego zatłaczanie substancji niebezpiecznych dla życia i zdrowia obywateli R.P.  np. przy szczelinowaniu hydraulicznym podczas wydobywaniu gazu, czy przy podziemnym składowaniu skroplonego C02 .

Celem nadrzędnego interesu publicznego nie może być też składowanie odpadów radioaktywnych w górotworze, oraz tworzenie nowych kopalń odkrywkowych.

Nowe prawo geologiczne i górnicze dyskryminuje nas Polaków przekazując nasze terytorium we władanie obcych koncerów wydobywczych z prawem rugowania nas z naszej OJCZYSTEJ ZIEMI.

Ustawa narusza suwerność państwa. Pozbawia nas elementarnego prawa samostanowienia o losie własnym i  przyszłych pokoleń Polski. W swych skutkach i w perspektywie sprowadzi katastrofę ekologiczną i humanitarną w wymiarze kontynentalnym.

Nie ma zgody i nigdy być nie może na ustawę, która likwiduje konstytucyjne prawa wszystkich Obywateli Rzeczypospoltej Polskiej i skazuje na zagładę.

 

Teresa Wojda  Maria Bejda

Inicjatywa Obywatelska Dorzecza Bzury i Słudwi

 

Teresa Wojda


Ratujmy Szwajcarię Kaszubską

Odpowiedz z cytatemOd jakiegoś czasu mamy u siebie na Kaszubach problem z koncernami gazowymi ..
Podjęta została u Nas pierwsza próba odwiertu we wsi Miłowo.
Zaczyna sie ,,koszmar,, niszczenia piękna Kaszubskiej Szwajcarii
Od paru dni czuję ,,ból,, w czakrze serca i staram sie jakoś uspokoić wewnętrzne obawy przed tym co może spotkać nie tylko mnie ,moje zwierzęta ale pobliskie wioski
Nie wiem jeszcze czy na mojej ziemi jest ,,czysto,,
Czy tu nie znaleźli złoża gazu bo jeżeli okaże sie że tak -to będę musiała opuścić ta ziemię i pozwolić aby zniszczyli to wszystko co kocham..
Nie szanują ludzi ,nie szanują ziemi…
Proszę Was abyśmy wspólnie pomedytowali nad tym aby gminy opamiętały sie i przestały pozwalać na to aby to co jest w ich zasięgu nie zostało zniszczone i zatrute..
Chcemy tu organizować spotkanie ,zebrać ludzi ,stanąć na przeciw temu co chcą z tą ziemią zrobić -wesprzyjcie Nas w tym całym działaniu -modlitwą i energią

podeślę wam link do filmiku który bardzo fajnie opracowany pokazuje co dzieje sie z ludźmi którzy przebywają w pobliżu powstałych odwiertów i jak to wpływa na środowisko i zwierzęta


jest kilka części
warto to zobaczyć bo nie wiadomo gdzie pojawią sie z badaniami jak zakończą niszczyć Kaszuby

PS -proszę Was aby Ci co mają blogi i fora dali u siebie linki do youtube z filmem i komunikatem aby wspierać modlitwą działania przeciwne do tych które mają zniszczyć Nasz kraj..
będę wrzucać Wam na bieżąco wszelkie linki dotyczące prac nad wyżej wymienionym tematem oraz postawę innych państw wobec całego pomysłu rozłupywania struktury naszej ziemi ,która całkowicie prowadzi do zagłady życia na ziemi
Wczoraj znaleźliśmy artykuł na temat wydobywania gazu w Kanadzie gdzie wiążą wydobywania ze wzmożonymi trzęsieniami ziemi i gdzie zaczynają żałować że zdobyli sie na to aby ten gaz u siebie wydobywać.

http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1507352,1,kanada-zlupiona-przez-gaz-lupkowy.read

a tu jeszcze parę ciekawych linków

http://www.youtube.com/watch?v=wGagG1sUHwY&feature=related
http://wiadomosci.onet.pl/nauka/naukowcy-ostrzegaja-przed-gazem-lupkowym,1,4240469,wiadomosc.html
http://www.money.pl/gielda/wiadomosci/artykul/chevron;wykona;nowe;odwierty;w;poszukiwaniu;gazu;lupkowego,50,0,1034034.html

link do strony, z której pochodzi apel:

http://www.duchowadroga.fora.pl/wszystko-co-tyczy-naszej-ziemi,69/gaz-lupkowy,1183.html


Petycja do administracji Obamy w celu wszczęcia postepowania w sprawie kradzieży 16 bilionów dollarów

zgłaszamy petycje do administracji Obamy w sprawie:

Przeprowadzenia śledztwa w sprawie działań Federalnej Rezerwy i zniknięcia 16 bilionów dolarów wydanych bez akceptacji Kongresu .

Rozpocząć publiczne śledztwo w odniesieniu do dowodu przedstawionego przez Lorda James`a Blackheath przed Izbą Lordów 16 lutego 2012r. o tym, że 16 bilionów dolarów zostało skradzionych ludziom Stanów Zjednoczonych Ameryki oraz różnym innym krajom świata. Udowodnij nam, że chcesz uczciwych rządów i stań natychmiast na czele śledztwa wyjaśniającego te zarzuty.

https://wwws.whitehouse.gov/petitions/!/petition/investigate-federal-reserves-activity-and-missing-16-trillion-dollars-spent-without-congressional/SH7CmD1P

Wszystkie osoby zainteresowane całą sytuacją odsyłam do strony Steve`a Beckow`a:

http://the2012scenario.com/2012/02/missing-16-trillion-new-petition-on-whitehouse-gov/

16 lutego 2012 roku Lord James Blackheath przedstawił Izbie Lordów wyniki swojego dochodzenia, które trwało od 2009r. Dotyczyło ono wyprowadzenia 16 bilionów dolarów pod pretekstem inwestowania 750.000 ton złota, które nigdy nie istniało. Podstawowym dowodem w tej sprawie jest fakt, że domniemany właściciel, którego złotem inwestowano potwierdza, że nigdy takiego majątku nie posiadał a w historii współczesnego człowieka wydobyto do czasów współczesnych 1.500 ton złota (jeżeli coś pomyliłam to proszę o sprostowanie).

Osoby, które chciałby podpisać petycje a dotychczas tego nie robiły, najpierw, po otwarciu linka do strony, muszą się zarejestrować. Te osoby, które już podpisywały petycje do Białego Domu, rejestrują się na stronie związanej z daną petycją. Po dokonaniu tych kroków wystarczy nacisnąć przycisk „sign the petition”.
System czakr ziemskiej energii

System czakr ziemskiej energii pozwala nam doświadczać poczucia jedności z innymi istotami żyjącymi na Ziemi. Ego Ziemi i kategoria energii związana z przetrwaniem (królestwo roślin, królestwo zwierząt, masy wody z całym zawartym w nich życiem). Ziemskie serce i kategorie energii związane z jej duszą (element ziemi, element powietrza, element ognia i element wody). Kategoria rozwoju ziemi i energia inteligencji (pogoda, komunikacja i równowaga życia). Po prostu usiądź,i raduj się muzyką i widokami gdy z całego serca poprosisz o uzdrawiającą energię dla siebie i innych żyjących na Ziemi istot. Zwyczajnie miej w tym radość. Proszę podziel się z nami swoimi odczuciami. Podziel się tym z przyjaciółmi. Kochaj

 


Rezygnacje wsród pracowników wysokiego szczebla w sektorze bankowym w lutym 2012

1 Drektor naczelny World Bank  Zoellick rezygnuje
http://business.time.com/2012/02/15/…llick-resigns/

2 Dyrektor Naczelny Anz Bank Australia resizygnuje
http://www.proformative.com/news/147…s-amid-turmoil

3 Nikaragua Central Bank Pres Rosales rezygnuje
http://www.bloomberg.com/news/2012-0…-amid-row.html

4 Szef Credit Suisse  Joseph Tan rezygnuje
http://www.businessweek.com/news/201…n-resigns.html

5 Dyrektor Naczelny Royal Bank of Scotland Austrailia  Stephen Williams rezygnuje
http://www.theaustralian.com.au/busi…-1226272513981

6 Dyrektor Naczelny Centralnego Banku Kuwejtu rezygnuje
http://www.washingtonpost.com/busine…OAR_story.html

7 Słowenia Dyrektorzy Naczelni Dwóch największych Banków (2) rezygnują
http://www.bloomberg.com/news/2012-0…s-resigns.html

8 Dyrektor Naczelny Banku Indii Chaturvedi rezygnuje
http://www.livemint.com/2012/02/0616…itabh-Cha.html

9 Dyrektor Naczelny Tamilnad Mercantile Bank rezygnuje
http://www.business-standard.com/ind…esigns/464259/

10 Szef centralnego banku Kuwejtu rezygnuje w atmosferze politycznego napięcia http://www.washingtonpost.com/busine…OAR_story.html

 

znalazałam na stronie:

http://ascensionearth2012.blogspot.com/2012/02/high-profile-banking-resignations-in.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+AscensionEarth2012+%28Ascension+Earth+2012%29


W Japoni ujawniono samochód napędzany wodą

Japońska firma Genepax prezentuje swój przyjazny dla środowiska samochód, który jeździ na niczym innym jak woda.

Samochód posiada generator energii, który wyodrębnia wodór z wody. Wodór jest wlewany do zbiornika samochodu.  Generator uwalnia elektrony, które produkują energię elektryczną potrzebną do poruszania się samochodu. Genepax, przedsiębiorstwo, które wynalazło tą technologie, stara się o współpracę z Japońskimi producentami, aby wprowadzić ten model do masowej produkcji.


Co się z nami będzie działo na poziomie molekularnym, dotyczy zmian molekularnych w 2012r. – Greg Braden

Film przedstawia na przykładzie kropli wody, jakie zmiany zachodzą w naszym ciele pod wpływem zwiększania się częstotliwości drgań. W obecnym czasie jesteśmy poddawani zmianom częstotliwości jakie nie miały miejsca na Ziemi od tysięcy lat. Takie zmiany nie pozostają obojętne wobec naszego ciała. Jest to związane ze zmianą rezonansu Shumanna.

 

disclose.tv

„Rezonans Schumanna to zjawisko powstawania stałych fal elektromagnetycznych między Ziemią i jonosferą przy niskich i ultra niskich częstotliwościach. Ludzie odkryli istnienie tego mechanizmu dopiero w połowie XX wieku. Rezonans długo był na stałym poziomie, od kilkunastu lat zaczyna ulegać zmianie. (…) Nauka zauważyła, że ten „puls Ziemi” ulega ostatnio zmianom. Aż do początku lat osiemdziesiątych rezonans miał częstotliwość 7,8 Hz. Naukowcy spekulują, że ta wartość była na stałym poziomie przynajmniej przez kilka tysięcy lat. Według aktualnych pomiarów częstotliwość osiąga już wartość 12 Hz.” (http://zmianynaziemi.pl/wiadomosc/zmiany-rezonansu-schumanna-moga-wywierac-duzy-wplyw-ziemskie-organizmy)

 

 

znalazłam dzięki:

http://extraterrestrials.ning.com/video/video/show?id=2832124%3AVideo%3A842823&xgs=1&xg_source=msg_share_video


Nowa hipoteza na temat Stonehenge

dzisiaj, 11:20 Tom Whipple / The Times

Nowa hipoteza na temat Stonehenge

Dla jednych to pogańskie miejsce mocy, punkt, w którym zbiegają się linie energetyczne. Inni widzą w prehistorycznym kręgu Stronehenge kamienny kalendarz, używany przez druidów do wyznaczania zimowego i letniego przesilenia. Teraz pojawiła się zupełnie nowa teoria: Stonehenge miał być wzniesiony pod wpływem flecistów z epoki neolitu.

W ramach konferencji Amerykańskiego Stowarzyszenia na rzecz Zaawansowanej Nauki, która właśnie ma miejsce w Vancouver, podczas sesji zatytułowanej “Archeoakustyka: Czy starożytne cywilizacje wykorzystywały akustykę budując miejsca odprawiania rytuałów?” jeden z archeologów ma przedstawić tezę, według której Stonehenge i inne kamienne kręgi zostały wzniesione nie po to, by śledzić ruch Słońca, jak się powszechnie przyjmuje. W takim razie jaki był ich cel? Odzwierciedlać zjawisko interferencji akustycznej czyli nakładania się fal dźwiękowych w sytuacji, gdy dwóch flecistów gra tę samą melodię stojąc w dwóch różnych miejscach, brzmi odpowiedź.

Badacz Steve Waller z Kalifornii twierdzi, że każdy, kto poruszałby się wewnątrz kręgu, pomiędzy dwoma flecistami, miałby wrażenie, że słyszy na przemian głośną i cichą melodię, tak jakby dźwięk był blokowany przez “niewidzialne, magiczne słupy”. – Najbardziej zaskakujące było dla mnie to, w jaki sposób odbierałem te miejsca ciszy. Czułem się, jakby coś osłaniało mnie przed dźwiękiem – mówi o zjawisku, wynikającym z tego, że fale dźwiękowe o tej samej częstotliwości spotykając się albo wzmacniają się wzajemnie, albo się wzajemnie niwelują. – Potem przechodziłem o krok dalej i dźwięk fletów stawał się naprawdę głośny.

Waller twierdzi, że wiele z tych kamiennych kręgów nazywano kamieniami flecistów. Przytacza też mit, według którego Merlin, legendarny budowniczy Stonehenge, był uwięziony “za powietrznymi murami, niewidocznymi dla innych ludzi”

Kalifornijski badacz uważa, że Stonehenge mógł być także używany do wyznaczania daty przesilenia, lecz, jak dodaje, “nie potrzeba 30 megalitycznych głazów, aby określić pozycję Słońca”.

Jednak Mike Pitts, redaktor pisma “British Archaeology” sceptycznie odnosi się do rzekomego odkrycia. – Nie sądzę, aby wielu archeologów zajmujących się Stonehenge poświęciło tej teorii wiele uwagi – skomentował.

Autor: Tom Whipple Źródło: The Times

artykuł pochodzi z :

http://strefatajemnic.onet.pl/newsy/nowa-hipoteza-na-temat-stonehenge,1,5030296,artykul.html


NWO, 2012, kryzys i transformacja – analiza sytuacji w jakiej znajduje się teraz ludzkość


car4fun

Gliwicka fabryka firmy Axeon rozpocznie pierwszą w Polsce produkcję systemów zasilania dla samochodów hybrydowych i elektrycznych. Axeon to jeden z największych producentów akumulatorów w Europie. Produkując rocznie miliony systemów zasilania, przeznaczonych głównie do elektronarzędzi, polski zakład jest jedną z największych europejskich fabryk tego typu.

Jak podała firma, niedawno inżynierowie z Gliwic uruchomili także produkcję akumulatorów do rowerów elektrycznych (e-bike’ów) dla największych europejskich firm wyspecjalizowanych w takiej produkcji. Według prognoz wartość rynku e-bike’ów i samochodów elektrycznych w 2020 r. sięgnie 70 mld dol.

Na Śląsku Axeon produkuje 60 tys. akumulatorów miesięcznie, przeznaczonych do elektronarzędzi oraz e-bike’ów. Drugi zakład koncernu, a zarazem jego główna siedziba, znajduje się w szkockim Dundee, gdzie 70 specjalistów produkuje akumulatory dla rynku samochodów elektrycznych (dla m.in. marek: Jaguar, Land Rover i Rolls Royce).

Na terenie fabryki w Dundee działa też centrum badań i rozwoju koncernu. W 2010 r. powstał tam prototyp największego na świecie akumulatora do…

View original post 66 słów więcej


Sumerowie i Anunnaki. Prezentacja Zechariana Sitchina (pełna wersja)

Kolejny raz proponuję lekturę niezwykle interesującego wykładu w języku angielskim, niestety nie wiem czy jest wersja polska. Polecam obejrzenie nawet jeżeli nie zna się języka.

Zecharian Sitchin przedstawia w nim niezwykle ciekawą teorię, opartą na starożytnych tekstach oraz artefaktach pochodzących z Sumeru, o lądowaniu , pobycie i wpływie przybyszów z planety Anunnaki na cywilizację Sumeru. Przedstawia też interesującą genezę konfliktu na półwyspie Synaj, konfliktu wywodzącego się z przekonań religijnych, które pochodzą się z przekonania, że bogowie powrócą do miesjca swojego poprzedniego lądowania.Strony konfliktu walczą o starożytne miejsce lądowania statku kosmicznego. W chwili obecnej w tym miejscu mieści się centrala Hezbollahu.


Wtorek, 14 luty 2012 – ogólnoświatowe ujawnienie rządowych dokumentów związanych z UFO

Dzięki disclosureproject.org


Władimir Putin Aresztowany

Film znalazłam dzięki stronie Laury Tyco.

Jednak przed chwilą na polskiej stronie znalazłam dalszą część tej historii:):

http://politykier.pl/kat,1025817,wid,14255796,wiadomosc.htmlUFO Statek Matka pojawia się na całym świecie

Pod koniec filmu słychać mężczyznę wołającego po rosyjsku: zabierzcie nas stąd, wszystkich ze sobą, zabierzcie nas stąd:)

Na materiale video widać jak małe światła przybliżają się do skupiska świateł a potem giną w jego pobliżu. Widok został uchwycony nad Morzem Czarnym i na Ukrainie.


KGB odnalazło grób istoty pozaziemskiej w Egipcie – film z 1976r.

znalazłam dzięki:

http://www.ufo-blogger.com/2009/04/russian-already-discovered-tomb-of.html


Koncert Whitney Houston na żywo z 1994r. w Południowej Afryce


Naukowcy potwierdzają istnienie pozaziemskich genów w ludzkim DNA

Fotografia przedstawia artystyczny wizerunek Semjase, którą exo-naukowcy wskazują jako Plejadiańską kobietę. Pochodzi z Billymeier.com.

http://www.agoracosmopolitan.com/home/Frontpage/2007/01/26/01340.html

To,co w tej chwili będę się starała zreferować, jest pierwszym wrażeniem po przeczytaniu, pobieżnym, tego artykułu.

Wyniki badań opisanych w publikacji są rezultatem kontynuacji pracy laureata nagrody Nobla Dr Francisa Cricka nad ludzkim DNA.  Naukowcy zwracają uwagę na fakt, że ich praca była narażona na próby zniekształcania wyników ich badań w taki sposób, aby pozbawić ją rzetelności i uprawomocnienia.

Naukowcy Ci nazywają swoja naukę Exo-nauką, która zwiazana jest z badaniami nad fenomenami związanymi z cywilizacjami pozaziemskimi. Exo – nauka zwiazana jest z exopolityką, która uważa, że ludzkość potrzebuje otwartych kontaktów z cywilizacjami pozaziemskimi, na bazie demokracji i przy respektowaniu niezawisłości Ziemi.

Badania potwierdzają istnienie w naszym DNA zablokowanych, psychokinetycznych zdolności, powiązanych z wiedzą o starożytnych rasach cywilizacji pozaziemskich. Ta blokada polega na zamknięciu duchowego  rozwoju ludzkości przez elity zinstytucjonalizowanych religii w przekonaniach „oficjalnej nauki”, która kontroluje ludzkość w systemie powszechnie akceptowanych doktryn i przekonań.

Artykuł zawiera materiał fotograficzny dokumentujący istnienie wpływów genotypu cywilizacji pozaziemskich w ludzkich rasach.

Pod koniec znajdują się wyszczególnione pozycje bibliograficzne:

Human Development and the Quality-of-Life, ISBN: 1897035353;

Quantuum Economics: Wage Slavery or the Quality-of-Life, ISBN: 1894839609;

Capitalism is Not Democracy, Part I, ISBN: 1894934636;

Babylon and Beyond, ISBN: 9780745323909.

do których możemy sięgnąć klikając na link  The Canadian National Newspaper Book Cafe