Archive for Maj, 2011

Ogień ogarnia świat cz.1 NOAH ASANA MAHATARI

Świat stoi w obliczu wielkich wydarzeń.
Nie bójcie się, ponieważ my utrzymujemy równowagę, teraz gdy rozpalany jest ogień na Świecie.Ja jestem NOAH ASANA MAHATARI,
Mistrz Saint Germain, przez wszystkie Czasy z Wami, działający na znaczących pozycjach aby podnieść Ludzkość i objawić jej szczęście.

To, co przyjdzie do Was w najbliższym czasie, to co przyjdzie do nas, jest opisane jako kompletna Transformacja Ziemi. Zaprawdę, kamień nie zostanie na kamieniu, tak właśnie jest.

Tak więc, co się wydarzy?

1.
Ziemia będzie drżeć, wody szukać będą drogi przez niziny, które dotąd nie były jeszcze dotknięte, promieniowanie radioaktywne stanie się ewidentne;

2.
o dziwo, wielu ludzi pozostanie tym nie dotkniętych!;

3.
góra będzie dołem, a dół będzie górą.
Świat zmieni się całkowicie i to w bardzo krótkim czasie.

Czego należy przestrzegać?

Należy utrzymywać energię Miłości!
Poza tym nie należy nic czynić.

Teraz zaczyna się proces, który oddziela ziarno od plew i teraz ten proces osiagnął nowy wymiar.

Mistrzowie są na miejscu i wraz z ludźmi do tego dobranymi podnosimy Świat.

Zstępuje ogień z Nieba i nie ma już więcej czasu aby to zmienić.
Kto do dzisiaj nie został „ukuty”, spali się w ogniu.
A ten który zostanie „uszlachetniony” będzie się z tego cieszył.

Świat podnosi się do nowego lotu w linii prostej do Centrum Bytu, co oznacza iż siły wszystkich epok, które jeszcze hołubiły Ciemności, muszą zniknąć za jednym zamachem.

Transformacja osiągnęła nowy poziom.

Zabrana spod nóg jest ziemia tym, którzy dotąd stanowczo wierzyli że mocno na niej stoją, szczęście jest zabrane tym, którzy do dzisiaj je sobie tylko „pożyczyli”, pokój przychodzi do tych, którzy dotychczas mało z niego mogli dziedziczyć i pokój odchodzi z miejsc, gdzie opierał się on na nadużyciu i wyzysku, dając „niby-bezpieczeństwo” tym którzy wplątywali Świat w ich machinacje.

To oznacza:

Pierwsi będą zaprawdę ostatnimi, a ostatni będą pierwszymi.

To oznacza:

To co u góry – jest na dole i odwrotnie, co oznacza że wszystko co obecnie jest dominujące i podejmujące decyzje zostanie usunięte w nieokreślone i nic nie będzie więcej znaczyć.

Jeśli Świat zmieni się w ciągu jednej godziny, to nie pozostanie ludziom więcej Czasu do kontemplowania nad tym co należy czynić, na to zaprawdę nie ma już więcej czasu. Ta epoka zostaje teraz ogłoszona i z tym przesłaniem podany jest sygnał do rozpoczęcia.

To przesłanie ma być opublikowane 11.05.2011 roku, ponieważ od tego dnia zaczyna się kręcić po raz ostatni karuzela Końca Czasu, uzyskując nowy rozmach.

Ogień nadchodzi, Ogień rozpoczął ogarniać Świat, lecz ludzie tego nie widzą, ponieważ sami jeszcze w tym ogniu nie stanęli. Jednak to teraz ulegnie zmianie.

Wszystko co stare odchodzi. Ta „reszta”, która pociąga za sobą pytania – dlaczego wszystko nie jest już lepszym, piękniejszym i wzniosłym. Ten faktor będzie teraz istotny.

Zostaną zabrane ostatnie przeszkody do Światła na drodze tej Ziemi ku Światłu i do tego potrzeba ognia którego jeszcze nigdy nie było. Ognia który spali to, co jest zepsute i spali to, co uciska Życie i trzyma je w kajdanach razem ze Śmiercią.

Przesłanie zaczerpnięte z Wiedzy Uniwersalnej i ogłoszone tu i teraz.

Przyszedłem aby zmienić i aby asystować ludzkości.

Pan jest naszym pasterzem i ten pan jest również Wojownikiem, ponieważ pasterze i wojownicy się jednoczą poprzez co będą jedni chronieni, inni zaś zostaną wypędzeni.

Stwórca jest wielki i teraz ON się nam objawia.
Będziemy widzieć, zobaczymy jak jeszcze nigdy nie widzieliśmy.

Ogień ogarnia Świat.

To ja jestem

ASANA MAHATARI