ODCZUWANIE WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA

ODCZUWANIE WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA

 Asthar Sheran

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

Styczeń 2011

Niech błogosławieństwa Kosmicznego Ojca wibrują w was wywołując spiralę radości, harmonii i miłości.

 Bądźcie zawsze świadomi, że możliwe jest dzielenie się tą duchową wrażliwością ze wszystkimi waszymi współbraćmi. Wybrałem dziś, jako temat, najwznioślejszy, święty, boski aspekt wszystkich istot we wszechświecie; mechanizm, który pozwala wchodzić w relację z Bogiem, innymi i całym kosmosem.

 Wasza cywilizacja znajduje się obecnie pod wpływem technologii niesprzyjających solidarnej spójności ani też braterskiej, terapeutycznej komunikacji. Świat maszyn wypiera wrażliwość istoty ludzkiej, tworząc otchłań zamieszania, agresji i frustracji w społecznej tkance planety.

 Wasi przodkowie, którzy nie byli istotami prymitywnymi, lecz znajdowali się na wysokim poziomie ewolucji, na co istnieje wiele dowodów, poznawali sekrety życia opierając się właśnie na swych odczuciach odżywianych przez inteligencję emocjonalną oraz bardzo rozwiniętą duchową wrażliwość.

Wy natomiast zapomnieliście, że jesteście istotami duchowymi, których struktura ewolucyjna opiera się na zharmonizowanych emocjach odżywianych przez duchową inteligencję. Racjonalność, wpojona wam przez wasz system edukacyjny, stała się społecznym paradygmatem; monopolem tych, którzy uważają się za inteligentnych, zaś w rzeczywistości stają się ofiarami swego egocentryzmu i degradacji ich boskiej mocy. Istotę tej mocy zaś stanowi miłość. Wpojono wam ideę, że racjonalność to synonim inteligencji, mocy, wiedzy i statusu społecznego. W rzeczywistości wzmacnia ona jednak niezmiernie wasz egocentryzm, mentalną słabość i zaburzenia emocjonalne. Wywołuje konflikty, niezgodę i zamieszanie.

Archetypy kierujące obecnie waszym społeczeństwem są całkowicie sprzeczne z dynamiką ewolucyjną, rządzącą wszechświatem i przepełniającą go na jego różnorodnych poziomach ewolucyjnych.

Racjonalność – synonim duchowej niewrażliwości, zaniku emocji i zaburzeń w sferze uczuć – wywołuje konfliktowe dynamiki społeczne i interpersonalne a także ogromne problemy psychiczno-emocjonalne. Obserwując wasz społeczny teatr można dostrzec, że ludzkość cierpi z powodu poważnej epidemii wewnętrznej pustki, ponieważ pozostaje oddzielona od swych uczuć i emocji, a to one właśnie stanowią infrastrukturę jej egzystencji.

W rzeczywistości jesteście istotami światła poczętymi by: „odczuwać, być i kochać”. Sytuacja, w jakiej się znajdujecie, stanowi dowód oczywistego niepowodzenia waszej cywilizacji, zaś kryzys systemu potwierdza to dotykając samych jej fundamentów, to znaczy wartości etycznych, moralnych i duchowych istoty ludzkiej.

Wpojono wam, że aby być szczęśliwym i stać się częścią uprzywilejowanej elity mającej moc oddziaływania na innych „musicie zdradzić samych siebie i oddzielić się od swego serca”. Program znieczulania emocjonalnego i racjonalizacji sprawił, że wielu z was przekształciło się w istoty pozbawione uczuć w nieunikniony sposób skazane na samotność, izolację i wewnętrzną pustkę. W taki właśnie sposób ci, którzy wami rządzą, kontrolują was i wykorzystują.

Daliście się uwieść nauce i technice, które zalewając was masą nowych wynalazków w nieuchronny sposób niszczą waszą wrażliwość i boskie uczucia stanowiące integralną część Istoty Świetlistej – Wyższego Ja. Za każdym razem, gdy zaprzeczacie swym emocjom, nawet, jeśli są one negatywne i kłopotliwe, wypieracie się swej duchowej tożsamości. A to ona otwiera wam drogi ewolucji i duchowego wzniesienia.

Naukowcy i eksperci zdrowia publicznego uznają ten obszar za niebezpieczny i unikają tematu za wszelka cenę. Nie uświadamiają sobie, że psychiczne i emocjonalne zaburzenia stanowią wskazówki przekazywane przez Świetlistą Istotę, która chce pomóc wyeliminować cierpienia i choroby.

 Tłumienie emocji i uczuć stanowi oficjalną i legalną metodę, którą posługują się organy sprawujące władzę, by obniżać waszą wrażliwość i lepiej was kontrolować. Zalewają was ogromne ilości produktów wytwarzanych przez przemysł rozrywkowy wywołując tylko agresywne i destrukcyjne emocje. Najbardziej dotknięte są nieświadome mocy zła dzieci skąpane w falach przemocy, wykorzystywania i okrucieństwa.

 Młodzież, na której spoczywa przyszłość waszej cywilizacji, jest tak zdezorientowana, że jej struktury psychiczne i emocjonalne są w stanie funkcjonować tylko w sytuacjach przemocy, zniszczenia i cierpienia.

Dla wielu młodych jest to jedyny sposób, w jaki potrafią się wyrazić. Próbuję w ten sposób przekazać wam, operatorom światła, powagę sytuacji, ponieważ fundamentalny aspekt istoty ludzkiej, to znaczy jego integralność emocjonalna i wrażliwość duchowa, jest uszkodzony. Wszyscy jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się na waszej planecie. Ucieczka, odseparowywanie się, czy obojętność, powodują tylko jeszcze większe pogłębianie się kryzysu systemowego cywilizacji, która, co należy dobrze zrozumieć, znajduje się na wielkim rozdrożu ewolucyjnym. Potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji to duchowe wzniesienie lub zniszczenie.

 Za każdym razem, gdy dajecie się porwać żarłocznemu konsumpcjonizmowi, znieważacie swą duchową integralność i emocjonalną wrażliwość. Wzmacniacie schematy reakcyjne odżywiające i umacniające destrukcyjne dynamiki tych, którzy wami kierują. Gdy przymykacie oko na społeczną korupcję, jaka by nie była, faworyzujecie nadużycia i agresję zaciemniając swą duchową wrażliwość. Stanowicie odzwierciedlenie waszych rządów, jeśli identyfikujecie się z ich ideałami, koncepcjami i wstecznymi zachowaniami – symbolami dekadenckiej i skorumpowanej cywilizacji. Potrzebuje ona teraz głębokiego, holistycznego uzdrowienia. Poprzez swoje zachowania ludzkość zaprzecza temu, czym jest w esencji: „istotami nieśmiertelnego światła poczętymi, by kochać i dzielić w każdym momencie boską łaskę z innymi istotami”. Wasze problemy ewolucyjne stanowią symptomy, mechanizm używany przez kolektywną podświadomość ludzkości dla przetrwania, by nie dopuścić do jej zniszczenia jak miało to miejsce w innych czasach.

 Historia stanowi powtarzające się sekwencje, w których zmieniają się dekoracje, ale nie dynamiki działania i myślenia. Godzina przebudzenia i wewnętrznego odrodzenia napiera na waszą ewolucję i cywilizację, która powinna wybrać stan ducha, w którym pragnie przybliżyć się do nowej sekwencji. Skutki będą bezpośrednim następstwem tego wyboru. Jako istoty dualne, musicie zmierzyć się z siłami ewolucyjnymi, które rządzą i kierują dynamiką kosmiczną, i które uczyniły najważniejszą sprawą walkę o władzę i kontrolę.

By doświadczyć dualności, musicie wchodzić we wzajemne relacje jednocześnie z paradygmatami ewolucyjnymi światła i cienia, ponieważ usprawnia to wasz trening i rozwój duchowy. Wielkim wyzwaniem waszej cywilizacji, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, jest transmutacja tych dualnych sił stanowiących przyczynę wielu reakcji łańcuchowych. Gdy wasz dysfunkcyjny umysł przejmuje oczyszczające emocje, które z kolei wspierają różne dynamiki energetyczne, zanurza was w labiryncie zamieszania, frustracji i ogromnego cierpienia. Wasze reakcje i sposób wchodzenia w relacje z otoczeniem i innymi ludźmi są nieharmonijne, ponieważ nie uświadamiacie sobie i nie odbieracie wibracyjnej, energetycznej i duchowej spójności skrywającej się w tle.

 Wszechświat jest „Spójną Całością” i ta uniwersalna spójność łączy wzajemnie wszystko i wszystkich, bez wyjątku. Znajdujecie się w momencie zwieńczenia sekwencji ewolucyjnej, która rozpoczęła się dwadzieścia pięć tysięcy lat temu i wszystkie zjawiska, których wasza ludzka społeczność musi doświadczyć poprzez „mutację ewolucyjną i wibracyjną waszej Istoty Świetlistej” będą zbiegać się w tu i teraz. Lęki, frustracje i cierpienia – katalizatory waszej ewolucji – stanowią najpełniejsze mocy narzędzia, których wszechświat i Nieskończony Stwórca dostarczają wam, byście odkryli, że „moc odczuwania wewnętrznego światła” jest generatorem życia, energii, myśli, uczuć i działania.

W każdym momencie kreujecie to, czym myślicie, że jesteście, to znaczy generalnie odbicie tego, co wasze zniekształcające okulary wam pokazują: fałszywą wizję rzeczywistości, taką, w jaką system chce byście wierzyli. Wciąż nie jesteście świadomi, że system to synteza i fuzja różnych jednostek, które go stanowią i który wy sami kształtujecie poprzez swoje myśli, uczucia i emocje. Tymczasem zdradzacie samych siebie wchodząc w ugodę z wartościami i koncepcjami tego dekadenckiego, destrukcyjnego systemu.

Wygoda i nieodpowiedzialność są oprawcami, którzy znieważają waszą duchową integralność i emocjonalną wrażliwość, ponieważ taki właśnie jest wasz wybór. Cały czas dysponujecie mocą wyboru, mocą kreowania swego przeznaczenia w oparciu o paradygmaty dające siłę i spójność waszemu życiu i waszej cywilizacji. Kiedy odłączycie się od częstotliwości systemu, którego inwolucyjne kody bombardują was i manipulują wami w sposób podświadomy, będziecie mogli rozpoznać na nowo, że jesteście wolni, że jest w was moc kreowania tego, w co wierzycie na podstawie swych emocji bez ich osądzania. Gdy jesteście dostrojeni do uczuć sprzyjających empatii i terapeutycznej, konstruktywnej komunikacji, macie przywilej i moc odczuwania wewnętrznego światła. Jest ono strumieniem życia emanującego z waszej Istoty Świetlistej, które sprawia, że czujecie się częścią wszechświata; wszechświata, którego esencja jest boska, ponieważ stanowi on emanację boskiej mocy stwórczej.

Gdy uznajecie swe uczucia miłości i braterskiej współpracy, otwieracie drzwi wewnętrznemu światłu prowadzącemu wasze myśli do wypracowywania konstruktywnych, harmonijnych sytuacji i dynamik. Gdy przywołujecie połączenie ze swoją Istotą Świetlistą, zalewa was strumień dobrego samopoczucia i mądrości przypominającej wam wasze boskie, nieśmiertelne źródło pochodzenia. Wewnętrzne światło jest posłańcem Boga przypominającym wam, że jesteście piękni i boscy, że macie moc miłowania w łączności z waszą Istotą Świetlistą i Wyższym Ja.

Każda istota żyjąca zawdzięcza swoje istnienie duchowej wrażliwości i boskiej miłości odzwierciedlającej obraz Stwórcy. Uświadomienie sobie tego faktu sprawia, że wasze myśli, uczucia oraz emocje niosą innym radość i harmonię. Gdy wchodzicie w bezpośrednią relację ze swym wewnętrznym światłem, macie moc korzystania z boskiej energii twórczej. To wewnętrzne światło daje życie i sens waszemu istnieniu.

 W jego obecności negatywność i zamieszanie transformują w twórcze działania. Jesteście generatorami boskiego, nieśmiertelnego światła mającego moc odbierania i stwarzania na nowo prądu miłości, którym przeniknięty jest każdy atom we wszechświecie. Potraficie wyzwalać spirale emocji i uczuć, które będą was tylko transformować i regenerować. Wejście w relację z wewnętrznym światłem stanowi współistniejącą dynamikę dla waszego ludzkiego oblicza – dydaktycznej i plastycznej ekspresji Wyższego Ja. Ono zaś odzwierciedla wspaniałość i łagodność Stwórcy, który, jako wewnętrzny monitorujący, oświeca waszą świadomość i wasze istnienie. Umiłowani bracia światła kosmicznego, poczujcie w pełni swe wewnętrzne światło, by stało się ono latarnią oświetlającą w każdej chwili wasze życie. Kreujcie harmonię i miłość, ponieważ taki jest właśnie plan Boski. Oto przesłanie wypływające z mego serca w strumieniu nieśmiertelnego boskiego światła dla was wszystkich.

 Pamiętajcie, że Miłość jest siłą nie do pokonania i spójną naturą naszego Wyższego Ja.

Reklamy

Skomentuj

Wprowadź swoje dane lub kliknij jedną z tych ikon, aby się zalogować:

Logo WordPress.com

Komentujesz korzystając z konta WordPress.com. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Google

Komentujesz korzystając z konta Google. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie z Twittera

Komentujesz korzystając z konta Twitter. Wyloguj /  Zmień )

Zdjęcie na Facebooku

Komentujesz korzystając z konta Facebook. Wyloguj /  Zmień )

Połączenie z %s