Archive for Marzec, 2011

o otwarciu bram Szambali cz 1 i 2

to przekaz z 2010 roku i pewnie był już czytany przez wiekszość z Was..

zamieszczam go dla przypomnienia i dla tych ktorzy tego jeszcze nie czytali..

Przekaz otrzymał Mariusz Brzoskowski, dn. 10.08.2010r. godz. 9.00

 

O znaczeniu otwarcia bram Szambali – część I-sza.

Mówi Jezus Chrystus,

Kilka dni temu przekazaliśmy tobie, a przez Ciebie mamy nadzieję wielu, wiadomość o otwarciu bram Szambali, Świetlno-materialnego miasta na Ziemi, gdzie przebywają, żyją i pracują wysoko rozwinięte Dusze, Światłe Świadomości, Duchowi Mistrzowie stąd i z Kosmosu na rzecz utrzymania i rozwoju Ducha Miłości na Ziemi i w tym Układzie Słonecznym.Szambala to niezwykłe miejsce, gdzie nie tylko pracuje się, ale też uczy i przekazuje mądrość kosmicznej Miłości, gdzie obraduje się i przygotowuje plany Nowej Ziemi.

Nowa Ziemia potrzebuje nie tylko zasilenia kosmicznego, a przede wszystkim ziemskiego, z samej siebie, ze swojej boskości, jak i boskości wszystkich tych, których gości, karmi, żywi, a więc i przede wszystkim ludzi.Człowiek ze swym potencjałem duchowym, umysłowym, energetycznym, świadomościowym ma ogromną moc twórczą, która zgodnie z prawem Wolnej Woli może służyć wielu i niewielu, komuś i sobie. Gdy człowiek łączy swój umysł i ciało z duchem, to niebywale wzmacnia Światło w sobie i w przestrzeni, w której jest, był i będzie.

 Staje się częścią czegoś większego, ma więc i większe możliwości. Jest to logiczne, choć nie zawsze widoczne.Człowiek światły wie, że nie wszystko jest widoczne i materialne, bo on sam jest uduchowiony, ma wyższą świadomość, duszę, która jest jego źródłem życia w ciele fizycznym. Dlatego też nie oczekuje on szybkich materializacji, bo wie, że Wszechświat jest, że Światło płynie w nieskończoność, więc i jego życie jest nieskończone, wieczne. Powinien więc być żywotnie zainteresowany w upiększaniu tego świata, uszczęśliwianiu swojego życia z holistycznego punktu widzenia, bo wie, że to, co robi dzisiaj ma wpływ na to, co będzie jutro.ZIEMIA, ta planeta, na której obecnie żyjecie, rozwijacie się, macie możliwość dokonać kwantowego skoku w Światłość, WOŁA O POMOC I ZROZUMIENIE. Ziemia dojrzała do bycia Nową Ziemią, tak jak człowiek dojrzewa do dobra, miłości, uczciwości, współodczuwania.

To był jej proces i Ziemia teraz wzrasta, rozwija duchowe skrzydła, aby być jeszcze piękniejsza, wspanialsza, bardziej służąca Wszechświatu i Bogu, a więc i ludziom.           

 Aby proces ten przebiegał jak najbardziej w harmonii, będąc jednocześnie dynamicznym i skutecznym, Ziemia wysyła impulsy energomagnetyczne, które mają przywołać, zaktywizować, przebudzić do działania jak najwięcej dusz.Na Ziemi przebywa obecnie miliony, nawet miliardy wysoko rozwiniętych Świadomości, Światłych Dusz, które potrzebują pomocy, aby ukazać całe spektrum swoich możliwości, rozbłysnąć czystym Światłem Duchowym, przejawić w ciele człowieka anioła, mistrza, ducha, Boga. Jest to swoiste przeistoczenie się w Światło, w Czystą Bezinteresowną Miłość.

Proces ten może trwać latami, wcieleniami. My jednak mówimy o kwantowych zmianach, o czymś, co dokonuje się kilkoma skokami, czasami nawet natychmiastowo. Jest to możliwe również w zakresie ludzkiego jestestwa, w ludzkiej świadomości, w ciele i umyśle człowieka.Jednocząc się z Ziemią, jej transformacją i przeistaczaniu się, stawaniu się nowym ciałem chcemy wspomóc ten proces szerszym, masowym szkoleniem ludzi w Świetle Szambali. Dlatego otworzyliśmy bramy, które były dla nas, dla tego, co robiliśmy swoistą ochroną przed nieproszonymi gośćmi, przed atakami sił ciemności.

 Razem z Ziemią przygotowaliśmy się na to otwarcie, jesteśmy gotowi na wiele, aby dokonać jeszcze więcej.Kto chce być w Świetle, zmieniać nie tylko swoje życie, niech śmiało podąża do duchowej, eterycznej Szambali, miejsca Miłości i Pokoju, Mądrości i Szczęśliwości, uczelni i wyniesienia, inicjacji i zaistnienia. Kto zanurza się w Świetle Szambali, ten zaczyna rozwijać się kosmicznie, kwantowo, niezwykle, w bezpośrednim obcowaniu z Wyższym Ja, ze Świadomością Chrystusową, którą Jam Jest.Jezus Chrystus PS. Szambala to mój drugi dom, szczęśliwy dom …

 

O znaczeniu otwarcia bram Szambali – część II-ga i ostatnia przez ten kanał, cdn.

Świadomość Chrystusowa,

Dzisiaj kontynuujemy przekazywanie podstawowych informacji, dotyczących niezwykłego faktu otwarcia bram Szambali dla wielu, dla chętnych zaczerpnięcia świeżego oddechu, napojenia się czystą Wodą Duchową, napełnieniem Światłem Najwyższego, zaczerpnięcia nauk i wiedzy Najczystszego Świata Duchowego.

Jednostka, która rozwija się duchowo, wzrasta na wszystkich poziomach. Błyskawicznie, kosmicznie, szybko i skutecznie, umie znaleźć się tu i tam, być równolegle w wielu czasoprzestrzeniach (na początek wystarczą dwie – ziemska i duchowa), potrafi jednoczyć się z tym, co dobre, jak i rozświetlić mrok, ciemność, zło.

Przebywanie duchowo-energetyczne w Szambali przygotowuje człowieka do jej tworzenia na Ziemi. Nowa Ziemia ma być jak Szambala, nawet jeszcze piękniejsza, bo bardziej różnorodna i wszechobecna na Ziemi.

Kto pobiera nauki u Mistrzów, sam nim z czasem się staje. Kto korzysta z Boskiej Mądrości ten uaktywnia w sobie Boskie pokłady i wzorce, aby nimi emanować, Nim być.

NA POCZĄTKU, JAK I PRZEZ CAŁY CZAS ŻYCIA NAJWAŻNIEJSZA JEST DUSZA, DUCH, ŚWIATŁO I MIŁOŚĆ. CZŁOWIEK ŻYJE WE WSZECHDUCHU, ODŻYWIA SIĘ ŚWIATŁEM, ABY MÓC PRZEJAWIAĆ WSZECHMIŁOŚĆ, WSPÓŁODCZUWANIE, JEDNOŚĆ. TEGO WSZYSTKIEGO MOŻNA DOŚWIADCZYĆ I WZMOCNIĆ W SOBIE W SZAMBALI.

W Szambali można dokonać kwantowej zmiany świadomości, wibracji, oczyścić się i nabrać sił do nowego życia i tworzenia.

W Szambali piękno łączy się z dobrem, Światło z Miłością, niwelując dysharmonie i ciemność. Gdy zanurzysz się w Szambali, to będą w tobie wzmacniane Boskie Cechy, a rozpuszczane mroczne strony twego istnienia, wszelakie obciążenia, blokady. Będzie uwalniana przeszłość, obciążenia karmiczne i rodowe.

To wszystko będzie się działo w przepięknej scenerii i barwie, poczuciu szczęścia, którego każdy potrzebuje do obfitego, bogatego w wiele aspektów życia.

Wasze dusze, ciała świetlne, wasz umysł i ciało czekają na promień Szambali, który was tu przywiedzie. Wołajcie, kontemplujcie, medytujcie, wyraźcie wolę oczyszczenia, wzmocnienia, nauki i doświadczenia Szambali. Czekamy na Was, na każdą ludzką duszę i świadomość, jesteśmy tutaj, aby razem stworzyć Nową Ziemię, choć ciągle trzeba ratować tą, co jest, bo to na niej ma wyrosnąć nasz Nowy Dom, Nowe Życie.

Kochamy i czekamy,
Mistrzowie Szambali, Byty Miłości i Światła, Świadomość Chrystusowa

http://www.swiadomosc-ziemi.org/index.php?option=com_content&task=view&id=589&Itemid=64


ODCZUWANIE WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA

ODCZUWANIE WEWNĘTRZNEGO ŚWIATŁA

 Asthar Sheran

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

Styczeń 2011

Niech błogosławieństwa Kosmicznego Ojca wibrują w was wywołując spiralę radości, harmonii i miłości.

 Bądźcie zawsze świadomi, że możliwe jest dzielenie się tą duchową wrażliwością ze wszystkimi waszymi współbraćmi. Wybrałem dziś, jako temat, najwznioślejszy, święty, boski aspekt wszystkich istot we wszechświecie; mechanizm, który pozwala wchodzić w relację z Bogiem, innymi i całym kosmosem.

 Wasza cywilizacja znajduje się obecnie pod wpływem technologii niesprzyjających solidarnej spójności ani też braterskiej, terapeutycznej komunikacji. Świat maszyn wypiera wrażliwość istoty ludzkiej, tworząc otchłań zamieszania, agresji i frustracji w społecznej tkance planety.

 Wasi przodkowie, którzy nie byli istotami prymitywnymi, lecz znajdowali się na wysokim poziomie ewolucji, na co istnieje wiele dowodów, poznawali sekrety życia opierając się właśnie na swych odczuciach odżywianych przez inteligencję emocjonalną oraz bardzo rozwiniętą duchową wrażliwość.

Wy natomiast zapomnieliście, że jesteście istotami duchowymi, których struktura ewolucyjna opiera się na zharmonizowanych emocjach odżywianych przez duchową inteligencję. Racjonalność, wpojona wam przez wasz system edukacyjny, stała się społecznym paradygmatem; monopolem tych, którzy uważają się za inteligentnych, zaś w rzeczywistości stają się ofiarami swego egocentryzmu i degradacji ich boskiej mocy. Istotę tej mocy zaś stanowi miłość. Wpojono wam ideę, że racjonalność to synonim inteligencji, mocy, wiedzy i statusu społecznego. W rzeczywistości wzmacnia ona jednak niezmiernie wasz egocentryzm, mentalną słabość i zaburzenia emocjonalne. Wywołuje konflikty, niezgodę i zamieszanie.

Archetypy kierujące obecnie waszym społeczeństwem są całkowicie sprzeczne z dynamiką ewolucyjną, rządzącą wszechświatem i przepełniającą go na jego różnorodnych poziomach ewolucyjnych.

Racjonalność – synonim duchowej niewrażliwości, zaniku emocji i zaburzeń w sferze uczuć – wywołuje konfliktowe dynamiki społeczne i interpersonalne a także ogromne problemy psychiczno-emocjonalne. Obserwując wasz społeczny teatr można dostrzec, że ludzkość cierpi z powodu poważnej epidemii wewnętrznej pustki, ponieważ pozostaje oddzielona od swych uczuć i emocji, a to one właśnie stanowią infrastrukturę jej egzystencji.

W rzeczywistości jesteście istotami światła poczętymi by: „odczuwać, być i kochać”. Sytuacja, w jakiej się znajdujecie, stanowi dowód oczywistego niepowodzenia waszej cywilizacji, zaś kryzys systemu potwierdza to dotykając samych jej fundamentów, to znaczy wartości etycznych, moralnych i duchowych istoty ludzkiej.

Wpojono wam, że aby być szczęśliwym i stać się częścią uprzywilejowanej elity mającej moc oddziaływania na innych „musicie zdradzić samych siebie i oddzielić się od swego serca”. Program znieczulania emocjonalnego i racjonalizacji sprawił, że wielu z was przekształciło się w istoty pozbawione uczuć w nieunikniony sposób skazane na samotność, izolację i wewnętrzną pustkę. W taki właśnie sposób ci, którzy wami rządzą, kontrolują was i wykorzystują.

Daliście się uwieść nauce i technice, które zalewając was masą nowych wynalazków w nieuchronny sposób niszczą waszą wrażliwość i boskie uczucia stanowiące integralną część Istoty Świetlistej – Wyższego Ja. Za każdym razem, gdy zaprzeczacie swym emocjom, nawet, jeśli są one negatywne i kłopotliwe, wypieracie się swej duchowej tożsamości. A to ona otwiera wam drogi ewolucji i duchowego wzniesienia.

Naukowcy i eksperci zdrowia publicznego uznają ten obszar za niebezpieczny i unikają tematu za wszelka cenę. Nie uświadamiają sobie, że psychiczne i emocjonalne zaburzenia stanowią wskazówki przekazywane przez Świetlistą Istotę, która chce pomóc wyeliminować cierpienia i choroby.

 Tłumienie emocji i uczuć stanowi oficjalną i legalną metodę, którą posługują się organy sprawujące władzę, by obniżać waszą wrażliwość i lepiej was kontrolować. Zalewają was ogromne ilości produktów wytwarzanych przez przemysł rozrywkowy wywołując tylko agresywne i destrukcyjne emocje. Najbardziej dotknięte są nieświadome mocy zła dzieci skąpane w falach przemocy, wykorzystywania i okrucieństwa.

 Młodzież, na której spoczywa przyszłość waszej cywilizacji, jest tak zdezorientowana, że jej struktury psychiczne i emocjonalne są w stanie funkcjonować tylko w sytuacjach przemocy, zniszczenia i cierpienia.

Dla wielu młodych jest to jedyny sposób, w jaki potrafią się wyrazić. Próbuję w ten sposób przekazać wam, operatorom światła, powagę sytuacji, ponieważ fundamentalny aspekt istoty ludzkiej, to znaczy jego integralność emocjonalna i wrażliwość duchowa, jest uszkodzony. Wszyscy jesteście odpowiedzialni za to, co dzieje się na waszej planecie. Ucieczka, odseparowywanie się, czy obojętność, powodują tylko jeszcze większe pogłębianie się kryzysu systemowego cywilizacji, która, co należy dobrze zrozumieć, znajduje się na wielkim rozdrożu ewolucyjnym. Potencjalne scenariusze rozwoju sytuacji to duchowe wzniesienie lub zniszczenie.

 Za każdym razem, gdy dajecie się porwać żarłocznemu konsumpcjonizmowi, znieważacie swą duchową integralność i emocjonalną wrażliwość. Wzmacniacie schematy reakcyjne odżywiające i umacniające destrukcyjne dynamiki tych, którzy wami kierują. Gdy przymykacie oko na społeczną korupcję, jaka by nie była, faworyzujecie nadużycia i agresję zaciemniając swą duchową wrażliwość. Stanowicie odzwierciedlenie waszych rządów, jeśli identyfikujecie się z ich ideałami, koncepcjami i wstecznymi zachowaniami – symbolami dekadenckiej i skorumpowanej cywilizacji. Potrzebuje ona teraz głębokiego, holistycznego uzdrowienia. Poprzez swoje zachowania ludzkość zaprzecza temu, czym jest w esencji: „istotami nieśmiertelnego światła poczętymi, by kochać i dzielić w każdym momencie boską łaskę z innymi istotami”. Wasze problemy ewolucyjne stanowią symptomy, mechanizm używany przez kolektywną podświadomość ludzkości dla przetrwania, by nie dopuścić do jej zniszczenia jak miało to miejsce w innych czasach.

 Historia stanowi powtarzające się sekwencje, w których zmieniają się dekoracje, ale nie dynamiki działania i myślenia. Godzina przebudzenia i wewnętrznego odrodzenia napiera na waszą ewolucję i cywilizację, która powinna wybrać stan ducha, w którym pragnie przybliżyć się do nowej sekwencji. Skutki będą bezpośrednim następstwem tego wyboru. Jako istoty dualne, musicie zmierzyć się z siłami ewolucyjnymi, które rządzą i kierują dynamiką kosmiczną, i które uczyniły najważniejszą sprawą walkę o władzę i kontrolę.

By doświadczyć dualności, musicie wchodzić we wzajemne relacje jednocześnie z paradygmatami ewolucyjnymi światła i cienia, ponieważ usprawnia to wasz trening i rozwój duchowy. Wielkim wyzwaniem waszej cywilizacji, zarówno indywidualnie jak i zbiorowo, jest transmutacja tych dualnych sił stanowiących przyczynę wielu reakcji łańcuchowych. Gdy wasz dysfunkcyjny umysł przejmuje oczyszczające emocje, które z kolei wspierają różne dynamiki energetyczne, zanurza was w labiryncie zamieszania, frustracji i ogromnego cierpienia. Wasze reakcje i sposób wchodzenia w relacje z otoczeniem i innymi ludźmi są nieharmonijne, ponieważ nie uświadamiacie sobie i nie odbieracie wibracyjnej, energetycznej i duchowej spójności skrywającej się w tle.

 Wszechświat jest „Spójną Całością” i ta uniwersalna spójność łączy wzajemnie wszystko i wszystkich, bez wyjątku. Znajdujecie się w momencie zwieńczenia sekwencji ewolucyjnej, która rozpoczęła się dwadzieścia pięć tysięcy lat temu i wszystkie zjawiska, których wasza ludzka społeczność musi doświadczyć poprzez „mutację ewolucyjną i wibracyjną waszej Istoty Świetlistej” będą zbiegać się w tu i teraz. Lęki, frustracje i cierpienia – katalizatory waszej ewolucji – stanowią najpełniejsze mocy narzędzia, których wszechświat i Nieskończony Stwórca dostarczają wam, byście odkryli, że „moc odczuwania wewnętrznego światła” jest generatorem życia, energii, myśli, uczuć i działania.

W każdym momencie kreujecie to, czym myślicie, że jesteście, to znaczy generalnie odbicie tego, co wasze zniekształcające okulary wam pokazują: fałszywą wizję rzeczywistości, taką, w jaką system chce byście wierzyli. Wciąż nie jesteście świadomi, że system to synteza i fuzja różnych jednostek, które go stanowią i który wy sami kształtujecie poprzez swoje myśli, uczucia i emocje. Tymczasem zdradzacie samych siebie wchodząc w ugodę z wartościami i koncepcjami tego dekadenckiego, destrukcyjnego systemu.

Wygoda i nieodpowiedzialność są oprawcami, którzy znieważają waszą duchową integralność i emocjonalną wrażliwość, ponieważ taki właśnie jest wasz wybór. Cały czas dysponujecie mocą wyboru, mocą kreowania swego przeznaczenia w oparciu o paradygmaty dające siłę i spójność waszemu życiu i waszej cywilizacji. Kiedy odłączycie się od częstotliwości systemu, którego inwolucyjne kody bombardują was i manipulują wami w sposób podświadomy, będziecie mogli rozpoznać na nowo, że jesteście wolni, że jest w was moc kreowania tego, w co wierzycie na podstawie swych emocji bez ich osądzania. Gdy jesteście dostrojeni do uczuć sprzyjających empatii i terapeutycznej, konstruktywnej komunikacji, macie przywilej i moc odczuwania wewnętrznego światła. Jest ono strumieniem życia emanującego z waszej Istoty Świetlistej, które sprawia, że czujecie się częścią wszechświata; wszechświata, którego esencja jest boska, ponieważ stanowi on emanację boskiej mocy stwórczej.

Gdy uznajecie swe uczucia miłości i braterskiej współpracy, otwieracie drzwi wewnętrznemu światłu prowadzącemu wasze myśli do wypracowywania konstruktywnych, harmonijnych sytuacji i dynamik. Gdy przywołujecie połączenie ze swoją Istotą Świetlistą, zalewa was strumień dobrego samopoczucia i mądrości przypominającej wam wasze boskie, nieśmiertelne źródło pochodzenia. Wewnętrzne światło jest posłańcem Boga przypominającym wam, że jesteście piękni i boscy, że macie moc miłowania w łączności z waszą Istotą Świetlistą i Wyższym Ja.

Każda istota żyjąca zawdzięcza swoje istnienie duchowej wrażliwości i boskiej miłości odzwierciedlającej obraz Stwórcy. Uświadomienie sobie tego faktu sprawia, że wasze myśli, uczucia oraz emocje niosą innym radość i harmonię. Gdy wchodzicie w bezpośrednią relację ze swym wewnętrznym światłem, macie moc korzystania z boskiej energii twórczej. To wewnętrzne światło daje życie i sens waszemu istnieniu.

 W jego obecności negatywność i zamieszanie transformują w twórcze działania. Jesteście generatorami boskiego, nieśmiertelnego światła mającego moc odbierania i stwarzania na nowo prądu miłości, którym przeniknięty jest każdy atom we wszechświecie. Potraficie wyzwalać spirale emocji i uczuć, które będą was tylko transformować i regenerować. Wejście w relację z wewnętrznym światłem stanowi współistniejącą dynamikę dla waszego ludzkiego oblicza – dydaktycznej i plastycznej ekspresji Wyższego Ja. Ono zaś odzwierciedla wspaniałość i łagodność Stwórcy, który, jako wewnętrzny monitorujący, oświeca waszą świadomość i wasze istnienie. Umiłowani bracia światła kosmicznego, poczujcie w pełni swe wewnętrzne światło, by stało się ono latarnią oświetlającą w każdej chwili wasze życie. Kreujcie harmonię i miłość, ponieważ taki jest właśnie plan Boski. Oto przesłanie wypływające z mego serca w strumieniu nieśmiertelnego boskiego światła dla was wszystkich.

 Pamiętajcie, że Miłość jest siłą nie do pokonania i spójną naturą naszego Wyższego Ja.


wsparcie braci z kosmosu

WSPARCIE BRACI KOSMOSU I WYZWOLNIENIE ŚWIATŁA KOSMICZNEGO

Konfederacja Intergalaktyczna

Spisał Ramaathis-Mam

Tłumaczyła Anna Burakowska

Październik 2010

Niech światło waszej Istoty Świetlistej rozprzestrzeni się na wszystkie obszary życia kreując most połączenia pomiędzy światami światła i istotami ludzkimi zamieszkującymi Ziemię.

Bracia planety Ziemi i wszechświata, oto przesłanie niosące wam potwierdzenie, że jesteśmy w trakcie zakańczania przygotowań do ostatecznych działań na rzecz pomocy oraz wsparcia ewolucyjnego i duchowego, by Przebudzenie oraz Duchowa Transformacja stały się faktem; nieuniknioną rzeczywistością w waszym procesie ewolucyjnym. Celem tego przesłania jest wezwanie wszystkich istot ludzkich, by w pełni uświadomiły sobie obecność oraz działania braci z kosmosu, którzy pełnią obowiązki strażników ewolucji waszej planety oraz Galaktyki.

Kryzys dotykający waszej cywilizacji stanowi przejaw ostatnich zaburzeń w sekwencji ewolucyjnej, która właśnie się kończy. Wszystko zaś zostało zorganizowane przez wyższe sfery światła kierujące waszą ewolucją. Pomimo że dzieje się tak nie po raz pierwszy, a wielu z was było obecnych w podobnych sytuacjach w przeszłości, wyjątkowość tego cyklu ewolucyjnego jest niespotykana. Z jakiego powodu? Ponieważ zostaliście teraz przywołani i przygotowani do wspierania i ustanowienia dynamiki wibracyjnej, energetycznej i ewolucyjnej nieporównywalnie wyższej od tych, które miały miejsce w przeszłości. Może to wydawać się wam frazesem; możecie myśleć, że się powtarzamy, jednak w rzeczywistości nie jesteście zupełnie świadomi potencjału i ewolucyjnej sposobności, które są wam oferowane. Nie chodzi tu tylko o transformację mającą na celu uwolnienie pewnych ewolucyjnych wzorców, ani o dostrojenia energetyczne i wibracyjne niezbędne dla waszej ewolucji. Chodzi o MUTACJĘ KOSMICZNO-EWOLUCYJNĄ niemającą precedensu w historii ewolucyjnej waszej planety i cywilizacji. To ogromny dar, duchowe odkupienie, które wasi przodkowie, pionierzy i osoby kontaktujące się z innymi wymiarami z przeszłych cywilizacji widziały w wizjach i zapisały w pismach, które wam przekazały.

Wasza cywilizacja uzyska kody dostępu do nowego sposobu postrzegania i stylu życia na wyższym, międzywymiarowym poziomie. To dar, który hierarchia Galaktyki i bracia kosmosu chcą wam ofiarować. Będzie to rodzaj kolektywnego przebudzenia do nowej rzeczywistości, która nagle pojawi się na Ziemi i w jej mieszkańcach. Teraźniejszość, którą żyjecie obecnie, stanie się odległą i mglistą przeszłością przechodząc do archiwów historycznych cyklu ewolucyjnego waszej cywilizacji i ustanawiając różnice pomiędzy tym, czym jesteście a tym, czym będziecie, gdy nasza fizyczna obecność stanie się rzeczywistością. Cały wasz system, wartości, koncepcje i postawy załamią się, gdy bracia kosmosu przybędą w swoich międzywymiarowych statkach, a ludzkość i jej liderzy staną zadziwieni w obliczu blasku, mocy i wiedzy, którą wam przekażemy, a którą ogromna większość z was z łatwością przyswoi. Będzie to jedyne w swoim rodzaju, niezapomniane doświadczenie całkowicie odmieniające życie tych, którzy do tej pory pozostawali odłączeni od Boskiego Źródła. Dla takich jak wy, świadomie wibrujących już w zgodności z duchowym przebudzeniem, będzie to dodatkowa dawka światła i duchowego zrozumienia.

Dokona się synteza wszystkich zjawisk transformacji, które zbiegną się w jednym momencie; w czasie, który wyda się wam chwilowy, gdy przejawimy naszą obecność. Zademonstrujemy wam nasze naukowe technologie i paradygmaty ewolucji kosmiczno-duchowej, na których opierają się wyższe cywilizacje wszechświata. Wątpliwości, lęki i zamieszanie znikną, ponieważ wasza Istota Świetlista połączy się z ludzkim, racjonalnym obliczem. Wówczas, natychmiast i z łatwością, zaabsorbujecie wibrację oraz duchowe paradygmaty, które wam przekażemy. Gdy w waszych sferach mentalnych zainstalowane zostaną nowe archetypy ewolucyjne, stare, inwolucyjne wzorce, którymi posługiwaliście się do obecnego momentu, rozpuszczą się. Dla tych, znajdujących się już na wyższym poziomie częstotliwości wibracyjnej, uwolnienie nastąpi natychmiastowo. Dla pozostających w odłączeniu, będzie wymagało trochę więcej czasu. Nie będzie to jednak w żadnym stopniu szkodliwe. Nie będą też niezbędne żadne bolesne zabiegi. Wyzwolenie to, jak promień światła kosmicznego przybędzie, by wstrząsnąć waszą sferą mentalną i boską świadomością pozostającą do teraz w uśpieniu i zablokowaniu.

Mimo że teraźniejszość wydaje się być ponura, przyszłość przejawi się jako realizacja programu opracowanego przez sfery duchowego światła, abyście byli w pełni gotowi, gdy kurtyna już się podniesie. Wszystkie ludzkie istoty, bez wyjątku, zostaną wezwane i nastąpi Nagłe Przebudzenie Duchowe, które wyzwoli ich wrażliwość oraz duchowe zrozumienie. Taki będzie skutek naszej obecności i promieniowania kosmicznego światła, które wyemitujemy, a które wpłynie na wasze ciała energetyczne oraz ciała światła. Jak możecie zauważyć, niektóre rejony planety są obserwowane przez nasze statki, zwłaszcza te obszary, na których występują największe skupiska ludzi lub znajduje się duży arsenał nuklearny. Pojawianie się statków ma przyciągnąć uwagę ludzi, by oswoili się z naszą obecnością i zaprzeczyli konspiracji oraz ukrywaniu informacji pozaziemskich przez wasze rządy. Wszystkie techniki i wysiłki waszych rządzących, by tworzyć przeszkody, upadną w obliczu naszej nieuniknionej obecności oraz poziomu naukowego i technicznego.

Czasy ciemności, konspiracji i negatywności kończą się, a przełącznik ewolucyjny uruchomi się w grudniu 2012 roku, dacie krytycznej, stanowiącej źródło tak wielu spekulacji na waszej planecie. Istnieją różne prognozy i scenariusze przejścia, w rzeczywistości jednak nikt nie zgadza się na to, co w nieunikniony sposób nadejdzie. Jak powiedział wielki mistrz epoki Ryb Jezus Chrystus (Sananda) stanie się to w czasie nocy, w ciemności, gdy boska sprawiedliwość zstąpi i zostanie ustanowiona. Nie myślcie, że będzie miał miejsce planetarny osąd na tymi, którzy konspirowali i przyłączyli się do sił ciemności, by sabotować wzniesienie ludzkości planety Ziemi. Nasza obecność i duchowe przebudzenie będzie taką dynamiką, która sama w sobie im przeszkodzi i unieszkodliwi ich. Mimo wszelkich kampanii zmierzających do dyskredytowania nas, ludzkość wykreuje krąg spójnego, braterskiego światła, gdy przybędą nasze statki, na masową skalę pojawiając się w ziemskiej stratosferze. Ten dzień będzie dniem tak zapowiadanym w świętych tekstach; dniem, w którym zstąpią boskie armie i rozproszą cień zaćmiewający planetę Ziemię. Nasza obecność i przesłania będą zdumiewające, harmonizujące i transformujące. Każdy odniesie wrażenie jakby przebudził się z głębokiego snu egzystencjalnego, gdy odczuje duchowe energie oraz paradygmaty, przekazywane ludzkości przez doradców Konfederacji Intergalaktycznej.

Gdy bracia kosmosu pojawią się na planecie, nauka z jej teoriami i błędnymi koncepcjami, wpajanymi ludziom na temat życia, ewolucji i wszechświata, ustąpi. Nowy świat i nowa ludzkość są bliskie, a naszą intencją jest zachęcić was, byście w pełni uświadomili sobie znaczenie naszej współpracy, jak również waszej codziennej pracy osobistej. Pragniemy, byście odczuli i pojęli, że korzystacie z naszego wsparcia ewolucyjnego, a ponowne uaktywnienie waszego ciała światła jest rzeczywistością zależną od waszego wyboru łączącą was każdego dnia z Istotą Świetlistą i planami światła kosmicznego.

Wszystko, co było ważne do obecnego momentu, co stanowiło źródło postępu i stabilizacji społecznej, ulegnie całkowitemu rozpuszczeniu, a ludzkość będzie świadkiem jak bracia z kosmosu ze swymi boskimi przesłaniami i kosmicznymi technologiami rozproszą strach, nieporządek oraz chaos wewnętrzny i zewnętrzny dominujący do tej pory na waszej planecie. Oto, umiłowani bracia kosmosu, Prezent Boskiego Odkupienia, którym hierarchia Galaktyki i wszechświata obdarowuje waszą cywilizację i ludzkość, której udało się przekroczyć granice nieświadomości, cierpienia oraz przemocy. Prawdziwy bagaż ignorancji i oporu – zgromadzony przez was w procesie ewolucyjnym ciężar – zostanie całkowicie rozpuszczony, ponieważ spłynie na was Boska Łaska Emanująca z Przesłań oraz Energii Harmonizacji i Przemiany, którą boskie armie rozprzestrzenią na całej planecie dzięki swym statkom.

Ci, którzy odmówią duchowego odkupienia skażą się na ewolucyjne wykluczenie. Nie znajdą już żadnego wsparcia społecznego, biologicznego, energetycznego ani wibracyjnego. Jak nieistniejące cienie zakończą pobyt na Ziemi rozpraszając się w wirze transmutującej energii, by móc dalej kontynuować swoje doświadczenia na planach ewolucji i wirtualnego oczyszczania. Most kosmicznego światła jest już na ukończeniu i to ten most przekroczą statki Konfederacji Intergalaktycznej z wyższych wymiarów światła wszechświata, by na waszą planetę i ludzkość mogły spłynąć pokój, harmonia i duchowe więzi, o których tak marzycie i do których nie mieliście dostępu do tej pory. Nowy Świt duchowy, w całej swej okazałości, zapanuje na Ziemi, a wy odczujecie ogromną wdzięczność i nostalgię, gdy nasza misja już się zakończy i odejdziemy pozostawiając niezatarty ślad w waszym sercu wywołujący przepływ strumienia miłości, pokoju i trwałego światła.

Pytanie: Czy ewakuacja odbędzie się przed, czy po dniach ciemności?

Odpowiedź: Żadna masowa ewakuacja, taka, jaką rozważacie, nie jest przewidziana. Nieliczne osoby zostaną przeniesione do innych wymiarów, ponieważ są to operatorzy pozaziemscy i ich misja międzywymiarowego wsparcia zostanie zakończona. Mimo że ewakuacja wygląda interesująco z waszego punktu widzenia, nie stanowi strategii proponowanej przez hierarchię waszej Galaktyki. Pozbawiłaby was ewolucyjnych lekcji, które każdy z was musi poznać i dopełnić. Ewakuacja jest nie do zrealizowania, ponieważ nie bylibyście wówczas w stanie współdziałać z istotami kosmicznymi, ani przyłączyć wartości, koncepcji i zwyczajów, które chcemy wam przekazać. Zabieranie dziecka na uniwersytet oraz spotkanie z profesorami i tymi, którzy kończą studia mogłoby być dla niego stresujące. Z tych samych powodów, strategia ewakuacji nie jest właściwa na skalę masową nawet, jeśli może mieć miejsce na mniejszą skalę. Jak powiedzieliśmy to wcześniej, niektórzy z was są istotami pozaziemskimi. Ciemność, lęk i wszystkie wirusy mentalne są skutkiem waszego sposobu postrzegania życia, waszych zachowań i wartości, które musicie zmodyfikować. Nie istnieje żadna magiczna metoda umożliwiająca uczynienie tego. Jest nią tylko praca osobista. Jeśli my znajdujemy się na wyższym poziomie ewolucyjnym, to dzięki naszej pracy osobistej, a nie ze względu na specjalny przywilej, który został nam nadany.