Archive for Luty, 2011

Zniewolenie umysłu człowieka

Spotkania medytacyjne L/L Research i Rock Creek Research & Development Laboratories

22 stycznia 2011

O TREŚCI NINIEJSZYCH dialogów: Ten telepatyczny przekaz został zaczerpnięty z transkrypcji tygodniowych badań i spotkań medytacyjnych z Rock Creek Research & Development Laboratories i L / L Research.

Jest on oferowany w nadziei, że może być przydatny. Jako podmioty Konfederacji zawsze uważamy, że powinniście korzystać z własnego osądu i opinii w sprawie oceny tego materiału. Jeśli odbierasz te treści jako prawdziwe, to dobrze. Jeśli coś Ci nie odpowiada, proszę zostaw to za sobą, ani my, ani pozostali członkowie Konfederacji nie chcielibyśmy być przeszkodą dla niczego.

 

Medytacja Sobotnia 22 stycznia 2011

Jim: Pytanie tego wieczora ma związek z następująca sprawą: kiedy my jako osoby poszukujące, modlimy się to czy wola Stwórcy lub Pana Jezusa będzie wykonywana przez nas, jak mamy to zrobić w najbardziej skuteczny sposób i jaka mocą nasza wola jest obdarzana? Co dokładnie dzieje się tutaj i jaki ma to wpływa na naszą wolną wolę, jako poszukujących.

 

(Carla channeling) (Kierowane poprzez Carlę)

Jesteśmy tymi, którzy znani wam są jako zasada Q’uo. Pozdrowienia w miłości i w świetle jednego Nieskończonego Stwórcy, w którego służbie przychodzimy do Was tego wieczoru. To zaszczyt i przyjemność być wezwanym do Waszego kręgu poszukujących i jesteśmy szczęśliwi, że możemy dołączyć do Was w czasie tej sesji pracy i dzielić się naszymi myślami.

Zanim jednak zaczniemy, jak zawsze, będziemy prosić was o przysługę, abyście używali swojej życzliwości i swojej mocy wydawania sądów w czasie słuchania o rzeczach, o których mówimy, biorąc pod uwagę tylko te rzeczy, które Was poruszają, powodują, że czujecie się dobrze, oddziałują na Was , pozostawiając resztę w tyle.

Jeśli zatrudnicie własną ocenę, będziemy czuć się znacznie swobodniej w trakcie oferowania Wam naszych skromnych opinii, tym bardziej kiedy wiemy, że nie narusza to niczyjej wolnej woli, a stanowi tylko potencjalnie przydatne źródło myśli.

Dziękujemy za wzięcie tego pod uwagę, moi przyjaciele. Dziękujemy temu, który znany jest jako J, który zadał to pytanie i tej która znana jest jako Carla, za to że stwierdziła, że Prawo Jedynego było uderzeniem w samo serce filozofii, można tak powiedzieć, oraz w koncepcję tego jak jednostka postanawia przeżyć własne życie.

Czasami, gdy ktoś używa własnej woli do podporządkowania jej wyższej woli, to wtedy czuje jak jego myśl traci swoją wolność, traci swoją wolną wolę. To czuje się tak, jakby został pozbawiony własnej woli – i na co? Odpowiedź na to jest ukryta w tajemnicy jedynego Stwórcy. Spójrzmy więc na to zapytanie bliżej.

W pierwszej kolejności, wolna wola jest kwestią (sposobem) postrzegania każdej osoby, która żyje we wcieleniu na planecie Ziemia w trzeciej gęstości.

Jeśli jednostka przeszła udaną indoktrynację w niektórych religiach, w taki sposób na przykład, że kwestia wolnej woli została uznana za nieważną i była unikana a w zamian za to dziecko było posłuszne każdemu dyktatowi i dogmatowi tej religii, która dawała odpowiedź na każdą sytuację, zwykle mocno sformułowaną w swoich wyrokach i dającą jeden zawężony wybór, to w taki sposób ludzie stawali się więźniami stworzonymi przez dogmaty, z których każdy zakłada blokadę (ograniczenie).

„Drzwi” są zamknięte na całe wcielenie, jeżeli takie zasady są akceptowane.

Są tacy, którzy zostali przeszkoleni przez rodziców i zindoktrynowani w swojej kulturze tak dalece, że żyją jak w więzieniu stworzonym wewnątrz własnej kultury.

Istnieją przepisy regulujące każde zachowanie. I często te ograniczenia są tak samo rygorystyczne jak te religijne w dokonywaniu wyborów przez tych, którzy wybrali posłuszeństwo wobec zasad współżycia społecznego bez zastanowienia i bez pytania.

 

Szczęśliwe są tacy, którzy budzą sie w trakcie wcielenia do takiej realizacji, w której znajdują swoje prawo i tę część swojej fundamentalnej natury do dokonywania własnych wyborów; dostrzegają i oceniają prawdę dla siebie i wycofują się z jakiegokolwiek więzienia słów, założeń, dogmatów, lub zasad i przepisów społecznych, [które] to słowa zbyt wiele osób pozbawiły wolności.

 

Teraz nie osądzamy religii lub społeczeństwa za ich zdolność do tworzenia dogmatów w celu stworzenia zasad i przepisów służących do uprzejmego współżycia społecznego. Istnieją takie, które są bardzo dobre w wąskich granicach danej religii lub społeczeństwa. Możliwe jest wówczas otwarcie ciała energetycznego i utrzymanie otwartego serca w więzieniu słów. Możliwe jest przejście i zakończenie trzeciej gęstości w tych warunkach.

Jednakże istnieje wspaniała moc w uzmysłowieniu sobie, że masz zdolność i odpowiedzialność, aby dokonywać wyborów za samego siebie. Gdy jednostka uświadamia sobie, że rzeczywiście ma wolną wolę i może ją wykorzystywać, to wtedy staje ona w obliczu decyzji jak ugiąć swoją wolę, czego pragnąć, i jak nastawić intencję podczas poszukiwań.

Są tacy, którzy zdali sobie sprawy, że ich wolna wola zwróciła się w stronę obiektów pożądania, które istnieją w świecie fizycznej iluzji. Instrument ten został omówiony podczas audycji radiowej, podczas której zapytano, w jaki sposób nastawić swoje intencje, aby dostać to, czego się pragnie. Wtedy to odkryto, że obiektem pożądania był komplet naczyń i osoba wówczas powiedziała pytającemu, że została wyciągnięta ze swojej głębi, ponieważ ona tylko wiedziała w jaki sposób nastawić swoja intencję na cele duchowe a dzwoniący (do radia w czasie audycji) postąpił samodzielnie, kiedy sprowadził wszystko do naczyń kuchennych.

Mówimy tutaj o celach duchowych z wyłączeniem celów określonych w iluzji. Przedkładanie woli nieskończonego Stwórcy ponad własną wolę jest aktem woli. W rzeczywistości jest to bardzo głęboki akt woli, sięgający do korzeni świadomości, ponieważ wola zwraca się w kierunku Stwórcy, który stworzył miłość, Logos, tę oryginalną myśl, która stworzyła wszystko, co jest.

Taka decyzja jest aktem świadomego bytu, który jest świadomy swojej rzeczywistości i rzeczywistości, w której mieszka, i że jest to, [to w czym] mieszka, dom Stwórcy na wyspie w przestrzeni kosmicznej o nazwie Planeta Ziemia.

Przyznaje, że jest to taniec pomiędzy wszystkimi częściami Stwórcy, które sa ze sobą w ciągłym tańcu równowagi, tańcu który oznacza przemożne pragnienie, aby być częścią tej harmonii, wzajemności i równowagi.

Wydaje się, jakby to było pozbywanie się odpowiedzialności [przedkładanie woli Stwórcy ponad własną wolę], ale nie ma możliwości aby pozbyć sie odpowiedzialności.

Jest to raczej poświęcanie siebie dla słuszności, równowagi, rytmu tańca.

Jest to potwierdzenie, że w trzeciej gęstości nie widać wyraźnie wszystkich czynników, które są ważne w danej sytuacji.

Nie widać tego, czym jest wielki wzór, który znajduje się pod mniejszym wzorem.

[Taki wybór] wyraża pragnienie współpracy i harmonii z tym wzorem w taki sposób, aby stworzyć stan równowagi pomiędzy Nieskończonym Stwórcą a wszystkimi jego współoddziałującymi częściami.

Wolna wola znajduje swój największy wyraz wtedy, gdy wybiera wolę Nieskończonej Jedności i uwalnia powiązania z pochodzącymi z zewnątrz iluzjami, w zamian za co ta tajemnica doprowadza w sposób głębszy do pojednania i do powrotu do równowagi.

Ludzka wola, ta indywidualna, jest pełna mocy.

Każdy z was to magiczna istota, istota mogąca potencjalnie tworzyć zmiany we własnej świadomości poprzez myśl.

Jest to uwodzicielskie i kuszące, aby używać własnej woli do „naciskania” postrzeganej rzeczywistości w taki sposób, aby osiągnąć zamierzony celu.

Łatwo jest myśleć, że gdy jedna osoba robi swoją część z własnej woli, to ta postrzegana odpowiedzialność będzie uzupełniona lub te usługi mają być świadczone.

I wszystkie te energie są doskonałe. Wyrażanie pragnień i nastrajanie własnych intencji jest sposobem doświadczania siebie jako pełnego mocy. I to jest przydatne doświadczenie.

Jednak najpotężniejszy wybór, naszym skromnym zdaniem, dla jakiejkolwiek istoty, to wybór wykonującego wolę tego, który stworzył wszystko, co istnieje i który jest świadomy wszystkich tych elementów, które stanowią punkt równowagi w każdej sytuacji.

Trzeba odwagi, w rzeczy samej, aby zwrócić się w kierunku Nieskończonej Jedności w momencie, kiedy wynik nie jest znany.

Te osobiste pragnienia, dzięki którym można lub nie można być częścią tej równowagi i tanecznego rytmu, są tym, co jest właściwe. Jest to elementem dostrzegalnego poświęcenia.

Nie możemy nawet powiedzieć, że podjęcie takiej decyzji wytworzy spokój w Twoim wnętrzu, ponieważ wybory Stwórcy nie przychodzą z wyjaśnieniami.

Jest to fragment tłumaczenia z j. angielskiego. Całość w oryginale znajduje się na stronie
http://llresearch.org/transcripts/issues/2011/2011_0108.aspx

 

Tekst został przetłumaczony przeze mnie i jest moją własnością. Zezwalam na wykorzystywanie go przez inne osoby pod warunkiem podania linku do strony z oryginalnym tekstem i zachowania oryginału w niezmienionej formie.


ustami innych cywilizacji…

http://www.youtube.com/watch?v=SOnuAGQKYeM&feature=related